Learnit Training

Cursus Leidinggeven aan vrijwilligers

De begeleiding van vrijwilligers is, meer dan bij een gebruikelijke werkrelatie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Van vrijwilligers moet u het hebben en één van de belangrijkste zaken is dat zij zich gewaardeerd voelen. Dat maakt het aansturen soms lastig. Als begeleider ziet u zaken soms verkeerd gaan en dan is bijsturen en feedback geven belangrijk. Maar hoe doet u dat goed? En hoe motiveert u hen het eerlijk aan u aan te geven als zij ergens tegenaan lopen? Wat zijn verder de technieken om ervoor te zorgen dat de vrijwilliger zijn werkgedrag verbetert in de ogen van zichzelf en de organisatie?

In de training Leidinggeven aan vrijwilligers leert u wat u motiveert, welke stijl van leidinggeven u heeft en hoe u de kwaliteit van vrijwilligerswerk kunt bewaken en verbeteren. Naast het correct bijsturen van vrijwilligers is het aanmoedigen van gewenst gedrag heel belangrijk. Omdat waardering voor vrijwilligers niet uitgedrukt wordt in geld, mag een schouderklopje en persoonlijke aandacht niet ontbreken. Met de kennis die u opdoet in de training kunt u beter kiezen met welke stijl u een vrijwilliger benadert en welke instrumenten u daarbij inzet.

Onderwerpen

 • Stijlen van leidinggeven
 • Motiverend leiding geven
 • Inzicht in eigen stijl van leidinggeven
 • Delegeren en controleren
 • Assertiviteit en subassertiviteit
 • Feedback geven en ontvangen
 • Positieve feedback en het belang daarvan
 • Drijfveren en motivatoren van vrijwilligers
 • Het ondersteuningsgesprek
 • Referentiekader en Miscommunicatie
 • Inleven en draagvlak creëren
 • CAD model bij aansturing van vrijwilligers
 • Technieken om conflict te hanteren
 • Omgaan met moeilijke vrijwilligers
 • Teamsamenstelling
 • Groepsprocessen en beïnvloeding daarvan
 • Kernkwaliteiten
 • Het disciplinegesprek
 • Exit-gesprek

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat u daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij u uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en u zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die vrijwilligers aansturen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 900,-

btw 21%

€ 189,-

Totaal incl. btw

€ 1089,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Leidinggeven aan vrijwilligers is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

“Deze training heeft zowel een ervaren als startende leidinggevende iets te bieden.” - Be­oor­de­ling: 8.4

V. van der Sluis, Vera van der Sluis

“Ik heb de training als zeer positief ervaren: een deskundige docente, ruimte voor eigen inbreng en goede mogelijkheid om te oefenen met de behandelde gesprekstechnieken.” - Be­oor­de­ling: 8.8

A. Kruithof, Stichting Present Den Haag

“De training 'leidinggeven aan vrijwilligers' was zeer leerzaam en verschaft veel inzichten! Het leert je anders kijken naar jouw manier van leidinggeven en communiceren met vrijwilligers! Zeker toepasbaar in de praktijk!” - Be­oor­de­ling: 8

I. Scholten, Driestroom

“De training van Learnit was goed afgestemd op onze werksituatie, waardoor de toepasbaarheid goed is. Ook plezierig (vorm) gegeven.” - Be­oor­de­ling: 7.4

E. Klaassen, Gevangenenzorg Nederland

“Een goede op maat uitgevoerde training. Alle onderwerpen die wij behandeld wilden hebben, waren behandeld. Erg prettig dat ook in kleine aantallen een training doorgaat!” - Be­oor­de­ling: 8.6

W. Könnig, Stichting de Baan

“Training bood relevante informatie over werken met / leiding geven aan vrijwilligers, goede inzichten in je eigen (leiderschaps- of andere) kwaliteiten, en er was voldoende ruimte voor casuistiek / uitwisseling. Veel geleerd, van de training, de trainer, de andere cursisten, en ook weer veel geleerd over mezelf.” - Be­oor­de­ling: 8.8

A. Flim, Transvorm

“Deze training geeft een breed scala aan inzichten en vaardigheden die inzetbaar zijn in het leidinggeven aan vrijwilligers. De ervaring en deskundigheid van de trainer in combinatie met het kleine aantal deelnemers gaf veel ruimte om eigen casustiek in te brengen wat het direct toepasbaar maakt in de praktijk.” - Be­oor­de­ling: 8.6

A. Andreae, Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

“Tijdens de training 'coachen van vrijwilligers' zijn wij als groep weer aan het denken gezet en hebben we handvatten en motivatie om hiermee verder te gaan. De training was door de trainers goed toegespitst op onze situatie en onze leerdoelen, zodat wij als team kwalitatief sterker kunnen werken.” - Be­oor­de­ling: 8.6

T. de Jong, Gevangenenzorg Nederland

“Interessant, met heel veel praktische tips voor het gebruik bij je werk wat je met rollenspellen en casussen ook meteen gaat oefenen. Ik heb er heel veel aan gehad.” - Be­oor­de­ling: 9.6

M. de Koning, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)