Learnit Training

Cursus Commercieel schrijven

Met uw teksten wilt u uw lezers aanzetten tot actie, maar hoe doet u dat eigenlijk? Commercieel of wervend schrijven is namelijk meer dan het opstellen van een vlot verhaal zonder type- en spelfouten. U wilt mensen interesseren met uw tekst, zonder dat ze direct door hebben dat het om een verkooptekst gaat. Het is daarom belangrijk om kennis te hebben van de markt, het product én de doelgroep. Een commercieel schrijver is op de hoogte van deze factoren en kan zijn of haar schrijfstijl hierop aanpassen.

In de training Commercieel schrijven gaat u aan de slag met opdrachten waaraan u momenteel werkt, of met teksten die u in het verleden al heeft geschreven. De training zal zoveel mogelijk toegespitst worden op uw eigen praktijksituatie. Ook krijgt u nieuwe opdrachten, zodat verschillende benaderingen kunnen worden besproken en vergeleken. Na het volgen van de training kunt u uw lezer niet alleen bereiken, maar ook prikkelen en overtuigen.

Onderwerpen

  • De vier fasen in het schrijfproces: voorbereiden, creëren, schaven en het eindproduct
  • Uw doelgroep kennen en uw 'tone of voice' daarop afstemmen
  • Correct taalgebruik hanteren
  • Stilistische valkuilen voorkomen
  • Schrijven met optimaal effect
  • Diverse tekstsoorten onderscheiden
  • Teksten schrijven aan de hand van de vier P's: 'promise', 'picture', 'proof' en 'push'

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen experimenteren met teksten en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat u daadwerkelijk ervaart wat het effect is van de manier waarop u schrijft. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij u uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en u zelf de vertaalslag te laten maken.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die meer kennis willen opdoen over hun doelgroep, teksten vernieuwender, frisser en overtuigender willen maken, en/of deelnemers die regelmatig commerciële teksten schrijven en hun stijl, werkwijze en doeltreffendheid willen verbeteren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Uw investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 900,-

btw 21%

€ 189,-

Totaal incl. btw

€ 1089,-

Certificaat

Na afronding van deze training ontvangt u een Learnit-certificaat als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Commercieel schrijven is beoordeeld met een gemiddelde van 8.

“Een compacte heldere training, waarin ik in korte tijd mijn tekst vanuit een ander perspectief heb gezien.” - Be­oor­de­ling: 8.2

H. Kokje, Fenedex

“Praktisch, up to date.” - Be­oor­de­ling: 7

M. Kuijpers, Fenedex

“De inhoud was prima, perfect toegepast op mijn specifieke situatie. Ik heb goede toepasbare tips gekregen.” - Be­oor­de­ling: 10

M.M.A. van der Loo, DataExpert

“Doordat tijdens de training gebruik wordt gemaakt van je eigen teksten, zie je direct wat je verbeterpunten zijn. Dit maakt het makkelijker om het geleerde in de praktijk te gaan brengen.” - Be­oor­de­ling: 8

A. v.d. Vliet, Fenedex

“Professioneel, klantgericht, verplaatst zich in onze organisatie.” - Be­oor­de­ling: 8

F. Flinterman, Fenedex

“De inhoud van de training was goed. In betrekkelijk korte tijd kreeg je inzicht in de mogelijkheden om je webteksten puntiger en je boodschap duidelijker neer te zetten. De trainer pakte de training helder en met kennis van zaken aan. Ze had de training op de ingebrachte teksten van de deelnemers gericht, zodat je in de praktijk zag wat er nog veranderd en verbeterd kan worden.” - Be­oor­de­ling: 7.4

Anoniem

“De inhoud van de training was precies wat ik nodig had. Van te voren heeft de trainer gevraagd welke onderwerpen ik wilde bespreken. Op basis van mijn antwoord heeft zij het lesprogramma samengesteld. Ik vond het fijn dat we veel praktijkoefeningen hebben gedaan en dat dit werd uitgevoerd direct na het bespreken van de stof. De duur van de training was lang genoeg. Ik kreeg één op éém les, dus ik kreeg genoeg aandacht en tijd om vragen te stellen en mijn opdrachten te maken.” - Be­oor­de­ling: 8.4

N. van den Barselaar, ENECO Energie

“De trainer legde alles goed uit en stond open voor wat wij verwachten en vonden. Was echt een goede trainer, heel prettig.” - Be­oor­de­ling: 8.2

Anoniem

“De trainer was belangstellend en in staat de stof op een prettige manier over te brengen.” - Be­oor­de­ling: 7.8

Anoniem

“Prima. Alle onderwerpen gedekt, lekker afwisselend.” - Be­oor­de­ling: 9

E. Otten, Fenedex

“De inhoud was heel uitgebreid. Het was prettig dat we maar met drie cursisten waren, waardoor we veel aandacht kregen. De opbouw van lesprogramma was goed.” - Be­oor­de­ling: 7.6

R. de Vries-Bruning, Koninklijke Visio