Learnit Training

Cursus Conflicthantering

Het woord conflict roept bij de meeste mensen onmiddellijk een negatief gevoel op. Conflicten gaan vaak gepaard met emoties en kunnen bij escalatie leiden tot zeer ongewenste situaties. Als u betrokken bent in een conflict kunt u zich boos, machteloos en onbegrepen voelen. Dit zal bij de andere partij niet anders zijn. Hoewel u het zich op dat moment moeilijk voor kunt stellen, biedt een conflict ook kansen. Het oplossen van een conflict kan leiden tot een situatie waarbij beide partijen uiteindelijk beter af zijn dan daarvoor. Als u inzicht hebt in de achtergronden van een conflict en op verstandige wijze weet te handelen, kunt u ervoor zorgen dat conflicten juist positief uitpakken.

In de training Conflicthantering leert u de achtergronden van conflicten te begrijpen. Er wordt met behulp van theorie inzicht gegeven in de verschillende typen conflicten en er wordt geoefend in het analyseren van conflicten en het leren herkennen van aanknopingspunten. Ook de rollen die de betrokkenen spelen en de tactieken die gevolgd kunnen worden om adequaat met een conflict om te gaan, komen aan bod. Door veel te oefenen tijdens rollenspellen kunt u zelf ervaren wat voor effect een andere houding en aanpak kunnen hebben tijdens conflicten. Na deze training zult u in staat zijn om een positieve wending aan conflicten te geven.

Onderwerpen

 • Verschillende typen conflicten
 • Standaardvragen omtrent conflicthantering
 • Machtsverhoudingen herkennen
 • Een probleemanalyse maken
 • Oorzaken en knelpunten benoemen
 • Verschillende visies op hetzelfde conflict: feiten of interpretaties?
 • Goed luisteren en de tegenvraag samenvatten
 • Aanknopingspunten in een conflict herkennen en constructief gebruiken
 • Verschillende stijlen van conflicthantering toepassen
 • Procedure en plannen van een conflictoplossingsmethode
 • Toepassen strategieën en stijlen
 • Inzicht vergaren in eigen stijl van conflicthantering
 • Alternatieve stijlen toepassen
 • Onderhandelen en onderhandelingsmethoden

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat u daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij u uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en u zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die in hun functie (frequent) te maken hebben met tegenstellingen en conflictsituaties.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Opmerking

Zie ook onze e-learning Conflicthantering.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 900,-

btw 21%

€ 189,-

Totaal incl. btw

€ 1089,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Conflicthantering is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.

“Een aanrader, deze kan je dagelijks gebruiken, thuis, werk, waar dan ook.” - Be­oor­de­ling: 9.1

S. Vermeulen, Robert Bosch S.A.

“Zelden zo een goed verzorgde training gevolgd tot in de puntjes verzorgd, met uitstekende docenten, mocht ik er in de toekomst nog een training volgen dan weet ik in ieder geval dat het goed zit.” - Be­oor­de­ling: 8.3

A. Klappe, Cofely

“Ik heb nieuwe inzichten en technieken geleerd, ben blij verrast door het maatwerk wat door Learnit is aangeboden. De docente heeft in dit geval uitstekend maatwerk geleverd!” - Be­oor­de­ling: 7.7

K. Versterre, Waternet

“Fijn meedenkend bedrijf. Training was aangepast op onze wensen, wat erg fijn was en daardoor beter toe te passen in dagelijks leven. TOP!” - Be­oor­de­ling: 8.3

L. Braaf, Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut

“Zeer leerzame cursus!!” - Be­oor­de­ling: 9

A. Gün, Mooiland