Learnit Training
Cursus Effectief samenwerken
 • Krijg inzicht in hoe je de samenwerking met anderen kunt optimaliseren
 • Word bewust van jouw persoonlijke manier van communiceren in een samenwerking
 • Leer de basisvaardigheden feedback geven en ontvangen kennen
 • Weet wanneer en hoe je gesprekstechnieken als onderhandelen, delegeren en motiveren kunt inzetten
 • Onderzoek wat anderen beweegt

Om goed samen te kunnen werken heb je bepaalde sociale en tactische vaardigheden nodig. In een samenwerking zijn openheid en eerlijkheid voorwaarden, evenals heldere communicatie en respect voor wat de ander doet en kan. In onze tweedaagse training leer je alle aspecten die nodig zijn om optimaal samen te werken.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Effectief samenwerken

Wat maakt dat iemand succesvol is? Niemand kan succesvol zijn in zijn eentje: om succesvol te kunnen zijn heb je anderen nodig om mee samen te werken. Anderen waarmee je kunt lezen en schrijven. Waarom is het met de één fijn om samen te werken en met de ander niet? Waarom is de één succesvol en de ander niet? Samenwerken is het bundelen van individuele kwaliteiten, van ieders kracht, ervaring en achtergrond.

Het doel is om sámen een resultaat te bereiken, dat door het individu niet of moeilijker bereikt kan worden. Door saamhorigheid en groepsgevoel, kan een organisatie meer bereiken dan een individu ooit zou kunnen. Om goed samen te kunnen werken heb je bepaalde sociale en tactische vaardigheden nodig. In een samenwerking zijn openheid en eerlijkheid voorwaarden, evenals heldere communicatie en respect voor wat de ander doet en kan. Samenwerken gaat over het accepteren van eventuele verschillen, onderzoeken wat de ander beweegt en openstaan om in gesprek te blijven. Het gaat over het bepalen van een gezamenlijk doel en je hieraan verbinden. Alleen dan kan er wederzijds op de juiste manier gebruik worden gemaakt van elkaar en van elkaars kwaliteiten.

Samenwerken kan zich op gelijk niveau afspelen, zoals tussen collega'ss, maar ook op een meer hiërrarchisch niveau, zoals een opdrachtgeverof -nemer die anderen inhuurt om samen de klus te klaren. In onze tweedaagse training Effectief samenwerken leer je alle aspecten die nodig zijn om optimaal samen te werken.

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Hoe communiceren wij met elkaar?:

  Inzicht in de manier waarop het communicatieproces werkt

 • Fasen van teamontwikkeling:

  Van missie en visie naar onderlinge verhoudingen: wat is de bijdrage van je team aan het grotere geheel en hoe gaat deze geleverd worden?

 • Leidinggeven, organiseren en motiveren:

  De kern van een effectieve en productieve samenwerking. Als iedereen zich bewust is van zijn of haar rol en bereid is het beste eruit te halen, zal het team als geheel groeien.

 • Actief luisteren:

  Hoe laat je zien dat je aandacht hebt voor de ander?

 • Gesprekken samenvatten en afspraken nakomen:

  Hoofd- en bijzaken onderscheiden en controleren of je interpretaties juist zijn

 • Feedback geven en ontvangen:

  Hierdoor wordt de samenwerking gestimuleerd, het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot en kan ongewenst gedrag constructief worden bijgestuurd.

 • Conflicthantering:

  Leer de achtergrond van conflicten begrijpen en herken aanknopingspunten

 • Omgaan met diversiteit:

  Accepteren van eventuele verschillen en onderzoeken wat een ander beweegt

 • Delegeren

  Hoe past delegeren bij jouw positie? En hoe pak je dit aan?

 • Onderhandelen:

  Omgaan met belangenverschillen en het creëren van win-win situaties

 • Creatief zijn:

  'Out of the box' denken, om je innovatiekracht te vergroten en denkblokkades weg te nemen

 • Netwerken:

  Op welke manieren kun je netwerken, hoe vergroot je je netwerk en zet je deze optimaal in om je doelen te bereiken?

Resultaten

Na het volgen van de training:

 • heb je meer inzicht in hoe je de samenwerking met anderen kunt optimaliseren;
 • ben je je bewust van jouw persoonlijke manier van communiceren in samenwerken met anderen en ken je je kwaliteiten en aandachtspunten hierin;
 • ken je de basisvaardigheden feedback geven en ontvangen en heb je hiermee geoefend;
 • weet je wanneer en hoe je gesprektechnieken als onderhandelen, delegeren en motiveren kunt inzetten en
 • kun je onderzoeken wat anderen beweegt.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die meer uit hun samenwerking met anderen willen halen. Herken je jezelf in één of meer van onderstaande punten?

 • Je loopt soms vast in de samenwerking met anderen
 • Je wilt optimaal gebruikmaken van de kwaliteiten van jezelf en anderen
 • Je wilt je sociale en tactische vaardigheden aanscherpen

Deze lijst is natúúrlijk niet compleet: iedereen is immers anders: Waar wil jíj aandacht aan besteden op het gebied van samenwerken?

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 900,-

btw 21%

€ 189,-

Totaal incl. btw

€ 1089,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Effectief samenwerken is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.