Learnit Training

Cursus Excel 2016 Basis

Het verzamelen en opslaan van gegevens neemt met het toenemende gebruik van slimme apparaten, als smartphones en tablets, alleen maar toe. Deze gegevens zijn alleen maar zinvol als deze kunnen leiden tot informatie. MSExcel is bij uitstek geschikt om van gegevens informatie te maken. Door het gebruik van functies en formules kunnen analyses op basis van gegevens gemaakt worden. Resultaten kunnen als cijfers, maar ook op diverse grafische manieren(grafieken) worden weergegeven. In Excel 2016 wordt het tegelijkertijd samenwerkena an werkmappen en –bladen een stuk eenvoudiger. Ook is de functionaliteit opvele vlakken verbeterd of uitgebreid.

Onderwerpen

 • Kennismaken met de interface: wat zit waar?
 • De nieuwe assistent: Laat mij weten wat u wilt
 • Nieuwe functionaliteit in Excel 2016
 • Werken met sjablonen
 • Werkbladen verplaatsen en kopiëren
 • Meerdere werkbladen beheren
 • Werkmappen opslaan en weer openen
 • Automatisch invoeren van gegevens
 • Opmaak van cellen en getallen; getal notatie
 • Formules maken met behulp van de Autosom (Som, Gemiddelde,Aantal, Min en Max)
 • Absolute- en referentiele cel verwijzingen
 • De ALS-functie
 • Sorteren en filteren
 • Het maken en wijzigen van grafieken (inclusief 6 nieuwegrafiektypen)
 • Pagina-instellingen wijzigen

Voorkennis

Verondersteld wordt dat het gebruik van muis en toetsenbord om binnen een Windows applicatie te navigeren bekend is. Ook mag het openen en opslaan van documenten geen probleem opleveren. Wanneer niet over deze kennis beschikt wordt, adviseren wij de training Windows Basis. Om vast te stellen hoeveel voorkennis u heeft van Excel en welk niveau geschikt is voor u, stellen wij een online cursuswijzer beschikbaar.

Lesvorm

De training wordt aangeboden op basis van onze Open Leervorm-lesmethodiek. Dat betekent dat u onder actieve begeleiding van onze trainer zelfstandig aan het werk gaat om u de stof eigen te maken. Zo kunt u in eigen tempo uw leerdoelen behalen zonder daarbij gehinderd te worden door het snellere of langzamere tempo van uw medecursisten. Uiteraard ziet onze trainer erop toe dat u op schema blijft en uw leerdoelen behaalt. Deze leervorm biedt ruimte aan een stuk maatwerk. U krijgt de gelegenheid om voorbeelden uit uw eigen praktijk en IT-omgeving in te brengen en zodoende nog specifieker te leren. meer...

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 300,-

Subtotaal

€ 600,-

btw 21%

€ 126,-

Totaal incl. btw

€ 726,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Excel 2016 Basis is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.