Learnit Training

Cursus Financieel management voor de niet-financiële manager

U bent manager en u wilt uw financiële inzicht vergroten. Waarom? U wilt kunnen meedenken met mensen uit de financiële hoek. U wilt gezond financieel beleid kunnen voeren. U wilt ook eens grip hebben op de economische aspecten van uw werk. Enige kennis van zaken is dan wel van belang! Kortom: praktische kennis en inzicht hebben op het gebied van financieel management, zodat u de belangen van uw organisatie en medewerkers (beter) kunt behartigen.

In de training Financieel management voor de niet-financiële manager krijgt u een stevige basis in financieel management. We beginnen met economische basisprincipes en bouwen uw kennis snel uit. U raakt wegwijs in alle onderdelen van de jaarrekening en leert omgaan met veelgebruikte analyse-instrumenten. Gaandeweg leert u de betekenis van allerlei vitale begrippen als liquiditeitspositie, rentabiliteit of ratioanalyse. Zo kunt u voortaan zonder problemen over deze onderwerpen communiceren. U leert financiële vraagstukken op de juiste manier te benaderen en beslissingen op een verantwoorde manier te onderbouwen. En u leert de financiële kant van de zaak overzichtelijk op papier te zetten. Na het volgen van deze boeiende training heeft u een stevige financiële kennis- én vaardighedenbasis.

Onderwerpen

 • De basisbeginselen van financieel-economisch management
 • Balans en resultatenrekening begrijpen
 • Kasstroomoverzicht begrijpen
 • Jaarrekening: wat is voor u belangrijk?
 • Analyses maken
 • Investeringen
 • Begroting en budgetten inzien
 • Hoe berekent u de verkoopprijs van een product?
 • Welke ondernemingsvormen zijn er en welke wetgeving hoort daarbij?
 • De Planning & Controlcyclus
 • Financiële rapportage
 • Do's & don'ts

Met behulp van de theorie leert u onder andere hoe u de volgende vraagstellingen kunt oplossen:

 • Hoe interpreteert u een jaarrekening?
 • Hoe analyseert u de financiële positie van uw afdeling of bedrijf?
 • Waarop baseert u financiële besluiten over bijvoorbeeld investeringen?
 • Hoe stelt u degelijke financiële plannen op?
 • Wat is het verband tussen inkoop-, kost- en verkoopprijs?
 • Hoe legt u correct financieel verantwoording af?

Lesmethodiek

De nodige theorie wordt aan de hand van herkenbare praktijkcases direct geoefend, zodat u zich de stof goed eigen kunt maken. U krijgt in ruime mate persoonlijke aandacht en speelruimte. Onze ervaren docenten zorgen ervoor dat u de stof direct kunt toepassen in uw praktijksituatie. Voor het vaststellen van het leertraject is het vaak ook nuttig en leerzaam om uw eigen praktijkvoorbeelden mee te nemen. Het is handig om dit voorafgaand aan de training al aan Learnit door te geven. Uw bestanden kunt u meenemen op een cd-rom of USB. U mag uw bestanden ook voor de training naar ons toe mailen.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor managers en medewerkers van een onderneming die regelmatig te maken hebben met financiële onderwerpen zonder zelf eindverantwoordelijk te zijn. De training helpt de communicatie tussen leek en CFO, controller of accountant te vergemakkelijken.

Vereiste voorkennis

Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

3 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 1350,-

btw 21%

€ 283,50

Totaal incl. btw

€ 1633,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Financieel management voor de niet-financiële manager is beoordeeld met een gemiddelde van 8.2.

“Voor "non financials" een goede training om het begrippenkader op te vijzelen.” - Be­oor­de­ling: 7.3

T. van Daalhoff, Gemeente Den Haag

“De training heeft me veel inzicht gegeven in het lezen van financiele jaarverslagen en winst- en verliesrekeningen. De kunst wordt nu om de informatie in de praktijk vast te houden en te blijven gebruiken.” - Be­oor­de­ling: 8

J. Simonis, Kinderopvang Skar

“Geeft je een beeld wat er gebeurt op financieel gebied als je een bepaalde keuze maakt in je bedrijfsvoering. Is erg interessant om dit eens vanuit dit standpunt te bekijken.” - Be­oor­de­ling: 8.3

P.A.C. Hoefnagels, VolkerRail B.V.

“Professionele aanpak en interactieve opzet. Een training op niveau in een prettige setting.Kwaliteit goed, de basics van het financieel management komen aan bod. Theorie door middel van opdrachten meteen omzetten in aktie. De tijd wordt volledig en nuttig benut.” - Be­oor­de­ling: 7.7

A. Veldman, Universiteit van Twente