Learnit Training

Intervisie begeleiding

In een tijd waar teams steeds meer gevraagd worden zelfstandig te werken en zelfsturend te zijn, is er minder direct contact op de werkvloer met collega’s. De behoefte neemt hierdoor toe om ervaringen uit te wisselen en elkaar te voeden. Aangezien dat niet meer automatisch ontstaat op de werkvloer is een antwoord op deze behoefte intervisie!

Intervisie is een krachtige methode waarin collega’s reflecteren om zo betere professionals te worden. Je deelt ervaringen, scherpt je gedachten, je geeft tips of adviezen en ontwikkelt nieuw gedrag. Intervisie heeft een duidelijke structuur en je werkt met verschillende modellen en werkvormen wat het afwisselend en leerzaam maakt. Deelnemers komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen.

Het intervisiemodel is laagdrempelig en gemakkelijk toepasbaar. Tijdens intervisie behandel je problemen die zich in de werksetting voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Je onderzoekt geen algemeen abstracte vragen maar persoonsgebonden vragen. Problemen worden geanalyseerd en van oplossingen voorzien. Het proces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard en zorgt voor concrete resultaten.

Inzetten van deskundige externe begeleider We kunnen als gespreksleider uw intervisies begeleiden.