Learnit Training

Persoonlijke coaching

Wilt u iets veranderen aan uw persoonlijke of professionele situatie, maar weet u niet waar u moet beginnen? Heeft u het idee dat een training niet helemaal het gewenste resultaat geeft om uw doelen te bereiken? Of heeft u misschien het gevoel dat het u niet volledig lukt om een bepaald denk- of gedragspatroon blijvend te veranderen? Wij bieden u graag een helpende hand bij het vinden van een oplossing.

Uw gedrag of denken veranderen is meestal makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan nodig zijn om wat dieper op de zaak in te gaan en de achterliggende oorzaken van uw situatie wat meer onder de loep te nemen. Learnit heeft gediplomeerde coaches in dienst die u hierbij kunnen helpen. In een traject Persoonlijke Coaching gaan we samen met u dieper in op uw drijfveren, dromen, wensen, motieven en ideeën, om u zo een blijvende en waardevolle verandering in uw gedrag, situatie of denkpatronen te helpen realiseren.

Waarom een persoonlijk coachtraject?

Wij bieden Persoonlijke coaching aan naast onze trainingen, omdat dit traject persoonlijker is en op de langere termijn een ingrijpend resultaat kan opleveren. Coaching is, meer nog dan een training, een goede manier om verdiepende inzichten te verwerven en zelfstandig aan de slag te gaan met uw eigen overtuigingen en verborgen drijfveren. Herkent u zich in één van de volgende vragen? Dan is een coachingstraject wellicht iets voor u.

 • Wat maakt dat ik me onzeker voel over de kwaliteit van mijn werk?
 • Waarom lukt het me niet mijn werk te delegeren en grenzen aan te geven bij collega's?
 • Waarom ben ik zo uitgeput en heb ik weinig energie?
 • Hoe profileer ik mezelf beter naar mijn leidinggevende of voor grote groepen?
 • Wie ben ik nou eigenlijk echt? En wat wil ik?
 • Waarom kom ik niet overtuigend over?
 • Hoe ga ik om met wat de klant wil en wat ik wil?

De werkwijze van de Learnit-coaches: vier belangrijke principes

Wij hechten veel waarde aan een goede klik tussen onze coaches en de mensen die wij coachen. Als u goed overweg kunt met de coach heeft dat een zeer vruchtbare invloed op het ontwikkelingsproces en de uiteindelijke uitkomst van het traject. Daarom voeren we vóór de coaching van start gaat eerst een intakegesprek. Indien u een klik met de coach heeft en vice versa, kan het coachingstraject verder worden vormgegeven. Is er geen klik, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

We hanteren een duidelijke visie en werkwijze bij het coachen, gebaseerd op vier principes:

Resultaat voorop

Persoonlijke coaching begint bij Learnit Training met de eerste sessie met het helder krijgen van de coachingsvraag. Vervolgens verbinden wij dit met een resultaatgericht doel: wanneer is de coaching voor de medewerker en voor u als opdrachtgever geslaagd? Met welke competenties gaan we aan de slag? Wat gaan we doen om dat doel zo goed mogelijk te bereiken?

Eigen verantwoordelijkheid

Vervolgens gaan we aan de slag vanuit een veilige, vriendelijke houding, waarbij we tegelijkertijd de confrontatie niet uit de weg gaan. De coachingsessies van Learnit zijn inzichtgevend en vragen van u bereidheid om naar uzelf te kijken. We werken doelgericht: het eindresultaat is duidelijk geformuleerd bij aanvang van de coaching en het is ons streven om dat resultaat op een constructieve manier te bereiken. Belangrijk bij onze coachingsessies is dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen groeiproces. Door te ervaren dat u zelf in staat bent om uit bestaande patronen te stappen door inzicht in uzelf te krijgen, maakt de coach zich uiteindelijk overbodig.

De IJsbergtheorie

We maken tijdens de coachsessies gebruik van de zogenaamde 'IJsbergtheorie'. Die theorie beschouwt het gedrag dat u laat zien als het topje van de ijsberg. Bij een ijsberg ligt er onder het zichtbare topje - onder het wateroppervlak - een enorme massa ijs verscholen. Zo werkt het ook met uw persoonlijkheid: het zichtbare gedeelte, uw gedrag, steunt op een heel scala aan (onzichtbare, soms onbewuste) motieven, drijfveren, keuzes en ideeën. Om uw gedragspatroon te veranderen, is het vaak niet voldoende om u alleen anders te gedragen, maar dient u ook wat onder water ligt goed te bekijken en misschien zelfs te heroverwegen. Persoonlijke coaching is er bij Learnit Training op gericht om inzichtelijk te maken wat zich onder het oppervlak van het water bevindt. Soms volstaat het daarbij om goed te kijken en te begrijpen wat u ziet, en soms is het nodig om uw denkpatronen onder de oppervlakte te veranderen om tot uw doel te komen. Hoe het ook zij, onze coach staat u bij in het proces. Het is een spannende zoektocht, maar u bent in veilige handen.

In het moment

Een coach kijkt naar uw gedrag en probeert u te helpen bepaalde patronen te doorbreken. Dat betekent dat uw gedrag tijdens een sessie ook gespiegeld wordt. Een coach ziet wat er gebeurt in een sessie en werkt daarmee verder, dus vanuit het 'hier en nu'. Dat vraagt een open houding van u en de bereidheid om open te staan voor deze directe vorm van communicatie. Dit is een zeer effectieve manier van coachen, die u inzicht geeft in uw eigen denken en handelen.

Competenties

Hieronder vindt u een aantal competenties waar u mee aan de slag kunt tijdens een persoonlijk coachtraject. Uiteraard bepaalt u zelf wat u wilt behandelen tijdens de sessies:

 • Communicatie
 • Conflicthantering
 • Delegeren
 • Inspireren
 • Leiding geven
 • Omgaan met emoties
 • Onderhandelen
 • Overtuigen
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Zelfinzicht

Vorm van het traject

Een traject bestaat uit vijf ontmoetingen. Tijdens de eerste ontmoeting maakt u kennis met de coach in een intakegesprek; hierin wordt gekeken of er een klik is tussen u en onze coach. U kunt hierna aangeven of er wat u betreft verder gegaan kan worden met het traject. Vervolgens kan, indien gewenst, een gesprek plaatsvinden met u, uw manager en de coach. Zo worden de coachvraag, leerdoelen, verwachtingen en gewenste resultaten helder besproken en vastgesteld.

Dan volgen de overige vier gesprekken met uw coach (sessies van 1.5 tot 2 uur), verspreid over enkele maanden. De in te plannen data voor coaching zijn flexibel en zullen in overleg met u en de coach afgestemd worden. Gemiddeld zit er twee tot drie weken tussen een afspraak om zo het besprokene te laten bezinken en u voldoende ruimte te bieden om te reflecteren en eventuele veranderingen in gedrag en gedachten te kunnen waarnemen in de werkpraktijk.

Na de vijf coachgesprekken volgt een evaluatiegesprek. In het twee- of driegesprek tussen de u, de coach en (eventueel) uw manager, wordt gekeken of het traject naar tevredenheid kan worden afgesloten, of dat enkele vervolgsessies gewenst zijn. Het streven is om het traject in vijf sessies af te ronden, maar soms is een aantal vervolgsessies wenselijk. Er wordt tijdens de evaluatie vastgesteld of dit nodig is en zo ja, om hoeveel gesprekken dit zal gaan. Overigens is het kennismakingsgesprek, waarbij gekeken wordt of er een klik is tussen u en onze coach, gratis als u ervoor kiest om niet verder te gaan met het traject. U mag dus altijd 'nee' zeggen.

De gesprekken tussen u en uw coach vinden bij voorkeur plaats op een locatie van Learnit. Onze ervaring leert dat het als prettig wordt ervaren om niet op de werkplek aanwezig te zijn tijdens de coaching, zodat ongestoord gecoacht kan worden en de gecoachte enige afstand heeft van zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. De twee- of driegesprekken kunnen, indien gewenst, wel gewoon op kantoor plaatsvinden.

Coachlocatie

Learnit Training biedt de kantoren in Amsterdam en Groningen kosteloos aan als locatie voor Persoonlijke coaching. Het tarief is in dat geval € 250,00 per sessie (excl. BTW). Voor een kortere reistijd voor de gecoachte is het mogelijk om een andere locatie van Learnit te gebruiken, bijvoorbeeld in Leiden, Assen of Den Haag. Het tarief is in dat geval € 300,00 per sessie (excl. BTW). Een derde optie is incompany coaching: in dat geval is het tarief € 250,00 per sessie, met daarnaast € 0,29 reiskostenvergoeding per kilometer (excl. BTW). U kunt altijd vrijblijvend een op maat gemaakte offerte aanvragen.

Uw investering

Per persoon:


Duur

5 sessies

Prijs per sessie (excl. btw)

€ 250,-

Subtotaal

€ 1250,-

btw 21%

€ 262,50

Totaal incl. btw

€ 1512,50

Referenties

De cursus Persoonlijke coaching is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.

“Bent u bereid om uzelf een spiegel voor te houden?” - Be­oor­de­ling: 8.7

S. Dorssers, Océ Technologies

“Bij learnit persoonlijke coaching training gevolgd. Het was een geweldige training, wat ook komt door de docent Dorien. Zij heeft een geweldige aanpak die mij stimuleerde om toch nog even wat dieper te gaan. Het is een intensieve training maar zeker de moeite waard.” - Be­oor­de­ling: 9.2

O. van Gerwen, Centraal Militair Hospitaal