Learnit Training

Cursus Projectplan schrijven

'Leer een gedegen projectplan schrijven, voor projecten met beperkte complexiteit'.

Het succes van uw project is gebaseerd op hoe goed u het project voorbereidt, inricht, structureert en beheerst. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het Plan van Aanpak (PvA). Een PvA is een document dat een gedetailleerde beschrijving van uw project geeft.

In de training Projectplan schrijven leert u een gedegen PvA te maken. Een goed PvA zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt en de opdrachtgever krijgt wat hij wil. Aan de orde komt een hoofdstukindeling van een bruikbaar PvA; de inhoud van elk hoofdstuk wordt uitgebreid besproken. De training kent twee digitale inlevermomenten. Na de training gaat u meteen aan de slag om uw eerste concept PvA te schrijven. Na twee weken levert u digitaal uw conceptplan in. Per e-mail ontvangt u van de trainer feedback op uw aangeleverde concept. U heeft twee weken de tijd om uw aanpassing te maken en uw concept verder uit te werken. Daarna levert u wederom digitaal uw tweede concept PvA in en ontvangt u voor de laatste keer feedback.

Onderwerpen

 • Plan van aanpak maken
 • Introductie
 • Achtergronden
 • Doelstelling of probleemstelling
 • Projectopdracht
 • Project activiteiten
 • Projectgrenzen en randvoorwaarden
 • Producten
 • Kwaliteit
 • Projectorganisatie
 • Planning
 • Kosten- en baten
 • Risicoanalyse
 • Plan van aanpak opstellen

Doelgroep

De training is gericht op (aankomende) projectleiders of -managers in profit- en non-profitorganisaties.

Doelstelling

Na de training bent u (beter) in staat:

 • een gedegen projectplan te maken voor projecten met beperkte complexiteit
 • projecten te faseren, plannen en beheersen
 • effectiever te communiceren met de betrokkenen en de opdrachtgever

Werkwijze

De training is zeer interactief. Theorie wordt afgewisseld met de eigen ervaring over de toepassing in de eigen werksituatie. Vooral de terugkoppeling naar de eigen werksituatie is van belang, zodat u de geleerde handvatten meteen kunt toepassen. Op onze locaties voeren wij de training uit voor kleine groepen van maximaal tien personen. Wij geven u de persoonlijke aandacht die u verdient om uw eigen ontwikkeling te bevorderen.

Voorkennis

De training is gericht op (aankomende) projectleiders/ projectmanagers in profit- en non-profitorganisaties. Vereiste voorkennis Projectmanagement & Projectmatig werken.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

1 dag

Prijs per dag (excl. btw)

€ 550,-

Subtotaal

€ 550,-

btw 21%

€ 115,50

Totaal incl. btw

€ 665,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Projectplan schrijven is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

“De cursus heeft mij een zeer bruikbare tool opgeleverd om een goed plan van aanpak op te stellen.” - Be­oor­de­ling: 8.3

F. Stoffels, de Alliantie

“De training 'Projectplan Schrijven' is bij uitstek geschikt voor degenen die de training 'Projectmanagement' hebben gevolgd of voor het eerst kennismaken met projectmatig werken. De interactieve manier van lesgeven, en met name ook door het vervolgtraject (het schrijven van een projectplan voor een bestaand of fictief project als thuisopdracht, dat naderhand becommentarieerd wordt door de trainer), maakt de training heel erg leerzaam en vooral ook praktisch toepasbaar.” - Be­oor­de­ling: 8.4

Jori Schimmel, Schimmel Advies