Learnit Training

Cursus Weerstand bij reorganisatie: aansturen van verandering

Weerstand kan ontstaan als iemand iets van bovenaf wordt opgelegd waar diegene zelf geen invloed op heeft. Vaak beseffen medewerkers best dat een reorganisatie niet te voorkomen is om het bedrijf gezond te houden. Ze willen alleen wel betrokken worden bij dit proces, het is ook hun baan waar het om gaat. Aan u is de taak om de medewerkers tijdig te informeren en ze voldoende inspraak mogelijkheden te geven. Het is van cruciaal belang om vanaf het begin draagvlak voor de plannen te creëren bij uw medewerkers. Zo maakt u de medewerker als het ware bondgenoot van de plannen. Betrek de hele afdeling, geef werknemers de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en houd inspraakronden om iedereen te horen.

In de training Omgaan met weerstand bij reorganisatie gaat u samen met een ervaren trainer aan de slag om met weerstand bij een reorganisatie om te gaan. Na het volgen van deze training zal het u lukken om uw medewerkers gemotiveerd te houden. U werkt samen aan een nieuw begin voor het bedrijf, waarbij de nieuwe plannen voor nieuwe successen staan.

Onderwerpen

  • Omgaan met emoties
  • Draagvlak creëren voor een reorganisatie
  • Inzicht vergaren in diverse aspecten van veranderingstrajecten en reorganisatie
  • Op effectieve wijze communiceren over de reorganisatie
  • Omgaan met weerstand, met behulp van benoemen, erkennen, bevragen, meebewegen en kantelen
  • Motiveren en begeleiden van medewerkers
  • Empathie en inlevingsvermogen tonen, maar ook afstand bewaren
  • Conflicten oplossen
  • Onderhandelen met alle betrokken partijen
  • Omgaan met rouwcurve

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat u daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij u uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en u zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

De training is bij uitstek geschikt voor managers en leidinggevenden die betrokken zijn bij een reorganisatie binnen een bedrijf.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 900,-

btw 21%

€ 189,-

Totaal incl. btw

€ 1089,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Weerstand bij reorganisatie: aansturen van verandering is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.