Learnit Training
Cursus Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)
 • Kleine groepen
 • Covid-19 veilig
 • Ervaren docent
 • Online mogelijk
 • Praktische training

Ben je opgeleid tot BOA en wil je leren hoe je onveilige situaties beheersbaar houdt? In deze training krijg je daarvoor alle technieken aangereikt, van communicatieve- tot zelfverdedigingsvaardigheden. Na deze training ben je elke situatie de baas.

Ja, ik wil meer weten

“We hebben een training gedaan die uitstekend paste bij onze wensen en verwachtingen.” - Be­oor­de­ling: 8.7

learnit Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

Cursus Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

Tegenwoordig kiezen veel Nederlandse gemeentes ervoor om haar handhavers een opleiding tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) te laten volgen. De basisopleiding tot BOA focust zich echter met name op het juridische vlak. De communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn om verantwoord te bejegenen worden niet standaard getraind in de basisopleiding, waardoor wij een eendaagse training Effectief omgaan met agressie (voor BOA's) hebben ontwikkeld.

In de training wordt aandacht besteed aan het de-escaleren van (verbaal) agressieve en gewelddadige situaties, zodat handhavers op een juiste manier kunnen interveniëren in het gedrag van de gebruikers van de buitenruimte. Communicatie (verbaal en non-verbaal) met burgers en overtreders kan door functioneel en effectief te handelen de-escaleren, waardoor de verhouding tussen handhaver en overtreder zo min mogelijk wordt geschaad, en het imago van - en het oordeel over - de gemeente niet aantast.

In de training wordt stilgestaan bij verschillende gesprekstechnieken als meeveren, kapotte grammofoonplaat, hekje plaatsen, grenzen aangeven, actief luisteren, samenvatten en doorvragen. Het verkrijgen van inzicht in de eigen rol en het inleven in het referentiekader van de burger is daarbij essentieel. Op die manier wordt getracht het interveniëren en sanctioneren zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Onderwerpen

 • Basiscommunicatie bij agressie
 • Effectieve bejegeningsvaardigheden bij agressiehantering (met acteur)
 • Machtsverhoudingen
 • Omgaan met agressie: collega’s opvangen en spanningsverlichting

Deze onderwerpen kunnen verweven worden met andere modules zoals Gedragsstoornissen: professioneel omgaan met probleemgedrag en Interculturele communicatie, aangezien de leerdoelen elkaar soms raken en overlappen. Er wordt in de training actief geoefend met een acteur, zodat het geleerde direct kan worden toegepast in praktijkgerelateerde rollenspellen.

Hieronder vind je een uitgebreide uiteenzetting van de onderwerpen die behandeld kunnen worden tijdens de training, afhankelijk van de de leerdoelen van de deelnemers:

Basiscommunicatie bij agressie

 • Kennismaking
 • Eigen leerdoelen en voornemens formuleren om sterk en overtuigend over te komen
 • Bewust worden van je rol als BOA en je uitstraling
 • Referentiekaders: eigen en anderen
 • Persoonlijke stijl van (non)-verbale communicatie en het effect hiervan op anderen
 • Interne en externe ruis
 • Verschil tussen waarnemen en interpreteren

Effectieve bejegeningsvaardigheden bij agressiehantering

 • Onderscheid herkennen tussen verschillende typen agressie: frustratie, instrumenteel en willekeurig
 • Besef van het belang van gesprekstechnieken om te de-escaleren
 • LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Voor- en nadelen van open en gesloten vragen
 • Effectief in kunnen zetten van technieken als meeveren, kapotte grammofoonplaat, hekje plaatsen, grens aangeven en keuze geven
 • Effectief uitvoeren van een slechtnieuwsgesprek
 • Transfer naar BOA praktijk door rollenspelen met acteur

Machtsverhoudingen

 • DDA Model kennen en toepassen: doel, aanpak en analyse
 • Herkennen van gedrag met behulp van de 'Roos van Leary'
 • Bewust worden van het beïnvloeden van elkaar in interactie
 • Toepassen van de 'Roos van Leary' om te de-escaleren
 • Transfer naar BOA praktijk door rollenspelen met acteur
 • Verdieping van verschillende typen agressie: frustratie, instrumenteel en willekeurige agressie
 • ABCD agressietypes herkennen en effectief mee om leren gaan
 • Assertiviteit: leren ergens op af te stappen zonder agressie op te wekken
 • Technieken (her)kennen in omgaan met agressie en kunnen toepassen
 • Conflictstijlen kennen en bewust worden van je eigen gedrag in conflicten
 • Transfer naar BOA praktijk door rollenspelen met acteur

Omgaan met agressie: collega’s opvangen en spanningverlichting

 • Hoe kun je spanning laag houden of verlagen?
 • Denkpatronen en belemmerende overtuigingen: hoe kun je hiermee omgaan?
 • Wat te doen als je zelf een agressief incident hebt meegemaakt?
 • Hoe kun je je collega’s steun bieden tijdens en na incidenten?
 • Herhaling van de belangrijkste leerpunten en een link leggen naar eigen praktijksituaties
 • Afsluiting en evaluatie van de training

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die te maken hebben met agressie in hun werkomgeving, zoals interventiemedewerkers, parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs, belastinginspecteurs, meewerkend voormannen en teamleiders.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training. De training sluit aan op de BOA-opleiding.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Vermelde prijzen zijn per persoon, inclusief cursusmateriaal. Bij de trainingen op locatie is een lunch inbegrepen.

Op locatie Online
Duur 1 dag 2 sessies van drie uur
Prijs per dag, excl. btw € 475,- € 390,-
Totaal, incl. btw € 574,75 € 471,90

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Online

We organiseren deze training ook online. Hiervoor maken we gebruik van Webbex of Zoom. Inloggen met Skype is ook mogelijk. Op verzoek kan deze training ook met Microsoft Teams worden georganiseerd.

De training duurt 2 sessies van 3 uur, verspreid over 2 weken.

 • Tot een jaar na de training mag je gratis nóg een keer deelnemen.
 • Tegen bijbetaling van de cateringkosten mag je ook nog aan een klassikale training meedoen.

Referenties

De cursus Effectief omgaan met agressie (voor BOA's) is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.

“Learnit Training is een professionele organisatie die door een goede voorbereiding (intakegesprek) een hele leerzame training neer heeft gezet. Door dit gesprek ga je zelf ook bewust nadenken (voorbereiden) op/over de training. Het was een leuke training in een ongedwongen opzet. Voor een aantal zaken de bevestiging gekregen dat ik op de goede weg zit, maar ook weer veel nieuwe inzichten gekregen. De training voldeed aan de verwachting die ik er van had.” - Be­oor­de­ling: 8.0

R. Dijkstra, Gemeente Ooststellingwerf - Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

“Wij hebben als BOA-groep nu driemaal gebruikt gemaakt van Learnit Training, met elke keer een verschillende insteek. Wij hebben dit als zeer professioneel ervaren, en ook zeker een positieve indruk gekregen van zowel de teamtraining als de agressietraining. Dit is ook goed bruikbaar in het dagelijkse werk. Wij zullen ook zeker in de toekomst gebruik blijven maken van de organisatie Learnit Training” - Be­oor­de­ling: 8.3

W. Pater, Gemeente Barneveld - Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

“We hebben een training gedaan die uitstekend paste bij onze wensen en verwachtingen.” - Be­oor­de­ling: 8.7

T. van de Brug, Gemeente Barneveld - Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

“Uitstekend!” - Be­oor­de­ling: 8.3

M. Ensink, Gemeente Ooststellingwerf - Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

“Organisatie Learnit Training stemt alles wat er in de werksituatie plaatsvindt goed af in de trainingen die ze geven!” - Be­oor­de­ling: 9.4

J. Top, Gemeente Barneveld - Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

“Learnit is een organisatie die de klant hoog heeft staan, er wordt ingesprongen op de wensen van de klant, ook de lessen worden op maat gegeven. Fijne Docenten, een luisterend oor, kortom een aanbeveling waar wij inmiddels al weer meerdere jaren met plezier gebruik van maken.” - Be­oor­de­ling: 9.0

W. Pater, Gemeente Barneveld - Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

“Wij als bedrijf hebben al diverse malen trainingen mogen volgen bij Learnit Training, we kunnen u het bedrijf aan bevelen. Zij zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, zij springen uitstekend op uw wensen in, wat zeker belangrijk is, zij verdiepen zich vooraf goed in uw visie, wat wilt u, waar ligt uw doel. Kortom, wij hopen de komende tijd nog veelal gebruik te mogen maken van Learnit Training.” - Be­oor­de­ling: 9.0

W. Pater, Gemeente Barneveld - Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)