Learnit Training

Cursus Beoordelingsgesprekken voeren

Het beoordelingsgesprek wordt vaak verward met het functionerings- of ontwikkelgesprek. Bij beide gesprekken gaat het om het beoordelen en functioneren van de medewerker, maar het verschil zit in de invulling en benadering van de gesprekken. In het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel over de door de medewerker behaalde resultaten en over de mate waarin hij zich aan de gemaakte ontwikkelingsafspraken gehouden heeft. Dit wordt gedaan op grond van vastgelegde beoordelingscriteria.

Als leidinggevende spreek je een oordeel uit over de prestaties van de medewerker, waardoor de focus van het gesprek eenrichtingsverkeer is. Tijdens een beoordelingsgesprek staan de meetbare prestaties van de medewerker in het verleden centraal, maar dit kan ook gecombineerd worden met hoe het functioneren nu en in de toekomst verbeterd kan worden. Op deze manier maak je meteen afspraken over de aanpak en welke resultaten de medewerker moet tonen. Het uiteindelijke doel van het beoordelingsgesprek is beslissingen nemen aan de hand van meetbare resultaten, bijvoorbeeld promotie, salarisverhoging, een wijziging van taken of functies en eventueel het wel of niet verlengen van het contract.

In de training Beoordelingsgesprekken voeren leer je op professionele wijze beoordelingsgesprekken voeren. Je krijgt inzicht in het nut van de verschillende gespreksvormen en je leert vooral wanneer je deze inzet. Wij trainen je uitgebreid in verschillende gesprekstechnieken, waardoor het gesprek soepel en vooral ook vruchtbaar verloopt. Negatieve beoordelingen en lastige (emotionele) situaties komen daarbij ook aan bod. Na afloop van de training weet je hoe jij je goed voorbereidt en welke stappen je dient te zetten om ervoor te zorgen dat de gesprekken doeltreffend zijn en motiverend werken.

Onderwerpen

 • Voorbereiding van gesprek
 • Gespreksmodel bij beoordelen
 • De Performance Management Cyclus (PMC)
 • Het gesprek voorbereiden
 • Het gesprek van de juiste opbouw en structuur voorzien
 • Communicatiemodel inzetten
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • De STAR-methode als hulpmiddel
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met lastige situaties en emoties
 • Objectief evalueren
 • Doelen stellen met SMART
 • Conclusies trekken en afspraken maken
 • Do's en don'ts

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jou zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor (HR-)managers en leidinggevenden die zich (op bepaalde aspecten) willen bekwamen in het voeren van beoordelingsgesprekken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

1 dag

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 450,-

btw 21%

€ 94,50

Totaal incl. btw

€ 544,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Beoordelingsgesprekken voeren is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.