Cursus BIM Basis
 • Kleine groepen
 • Covid-19 veilig
 • Ervaren docent
 • Online mogelijk
 • Praktische training

Na afloop van de BIM Basis training ben je in staat om innovatief en concurrerend je marktpositie te behouden of opnieuw te verwerven. Daarbij kun je het BIM proces in hoofdlijnen beschrijven en ben je je bewust van de (on)mogelijkheden.

Ja, ik wil meer weten

Cursus BIM Basis

Tijdens de BIM Basis cursus krijgt je kennis van het BIM (Building Information Model) proces en ervaar je welke kansen deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt. Samenwerking gedurende het ontwerp- en bouwproces is een belangrijk thema bij de invoering van BIM en komt daarom uitgebreid aan bod tijdens deze BIM Basis cursus. Ook krijgt je een overzichtelijk beeld van de bijkomende uitwisselingsmogelijkheden met ketenpartners. De BIM Basis cursus reikt handvatten aan om de strategische betekenis van BIM voor uw onderneming te bepalen.

De BIM Basis cursus begint met de basisdefinities, trends en ontwikkelingen. De veranderingen van de huidige situatie naar de toekomstige en de verwachte en gewenste situatie worden besproken. Hiermee krijg je een goed beeld van de impact van BIM op uw eigen organisatie. Ook verkrijg je inzicht in de manier waarop BIM kan worden geïmplementeerd. Tijdens deze training wordt er stilgestaan bij diverse uiteenlopende praktijkvoorbeelden. Geleerde kennis wordt direct toegepast in Revit en Navisworks, zodat je een duidelijk beeld krijgt hoe de geleerde theorie in een BIM-model manifesteert.

Als een cursist een cursus met succes afrondt, ontvangt deze een officieel, wereldwijd erkend, Autodesk certificaat als bewijs van deelname.

Inhoud

In hoofdlijn worden de volgende onderwerpen tijdens de BIM kennismakingscursus behandeld:

 • Introductie
 • Trends en ontwikkelingen
 • Definitie van BIM en de toegevoegde waarde
 • Definitie openBIM
 • BIM in de praktijk
 • Navigeren
 • BIM werkmethodieken
 • Verschillende abstractieniveaus (LOD)
 • BIM clash controle
 • Informatie extracten uit BIM (hoeveelheden, kenmerken, etc)
 • Rollen en taken
 • BIM praktijkvoorbeelden
 • Ontwerpproces en ontwerpmodellen
 • rgdBIM norm
 • Introductie BIM protocollen
 • Uitwisseling via IFC
 • IFC programma’s (Tekla BIM sight, Solibri, IFC viewer, Simple BIM)

Resultaat

Na afloop van de BIM Basis training ben je in staat om innovatief en concurrerend je marktpositie te behouden of opnieuw te verwerven. Daarbij kun je het BIM proces in hoofdlijnen beschrijven en ben je je bewust van de (on)mogelijkheden. Tijdens de cursus begin je met de basisdefinities, trends en ontwikkelingen van BIM. Daarbij komt de veranderkant aan bod van de huidige situatie naar de toekomstige en verwachte gewenste situatie.

Ook krijg je een goede indruk als het gaat om de impact van BIM voor jouw eigen organisatie en kun je een afweging maken omtrent de besluitvorming tijdens de invoering van BIM. Ook krijg je een overzichtelijk totaal beeld van de bijkomende uitwisselingsmogelijkheden met ketenpartners. Deze cursus geeft handvatten om de strategische betekenis van BIM voor de onderneming te bepalen en geeft inzicht in de manier waarop BIM kan worden geimplementeerd.

Doelgroep

Deze training is een must voor iedereen die in aanraking komt of gaat komen met BIM, zoals tekenaars, constructeurs, architecten, aannemers, werkvoorbereiders en calculators, maar ook directeuren, managers, projectleiders en ICT beheerders. Daarbij maakt de omvang van de organisatie niet uit.

Lesvorm

Deze training wordt klassikaal verzorgd.

Voor aanvang van de training ontvang je een persoonlijke mail met daarin alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig voor deze cursus. Eveneens is ook geen kennis van BIM software een vereiste. Affiniteit met bouwkunde is wel gewenst.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

1 dag

Prijs per dag (excl. btw)

€ 500,-

Subtotaal

€ 500,-

btw 21%

€ 105,-

Totaal incl. btw

€ 605,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname. (Dit geldt niet voor AXELOS trainingen)