Learnit Training

Cursus C Programming Advanced

Aan de orde komen geavanceerde aspecten van het programmeren in C, waaronder het gebruik van modules en interfaces, object georienteerd programmeren in C en encapsulation. Tevens wordt gewezen op potentiele gevaren van bepaalde C constructies zoals macro's, evaluatie volgorde en globals.

Pointer technieken komen aan de orde alsmede het gebruik van pointers naar functies. De meest gebruikte dynamische datastructuren zoals arrays, linked lists, hash tables en trees worden in detail besproken. Eveneens is er aandacht voor optimalizatie technieken m.b.t. tot snelheid en geheugen. De wat geavanceerdere functies uit de C library zoals setjmp, longjmp, signal, bsearch, en qsort e.d. staan ook op het programma. Tenslotte is er aandacht voor bit manipulatie en geavanceerde string handling en parsing.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Coding style
 • Evaluation order
 • Risk of macros
 • Use of const
 • Code re-use
 • Modules and interfaces
 • Object Oriented Programming in C
 • Encapsulation / Data Hiding
 • Pointer arithmetic, Function pointers
 • Variable Length Argument Lists
 • Arrays versus pointers
 • Multidimensional arrays, Dynamic Arrays, Ragged Arrays
 • Dynamic data structures
 • Linked Lists, Doubly Linked Lists
 • Stacks, Queues And Lists
 • Hash Tables, Open Address Hash Tables
 • Trees
 • Recursive vs. Iterative traversal
 • Bit Manipulation
 • Optimizing memory management
 • Optimization Techniques
 • C Standard Library
 • Handling Asynchronous Events With Signal
 • setjmp and longjmp
 • atexit, assert, perror
 • qsort and bsearch
 • Advanced String Handling.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor diegenen die zich willen verdiepen in de meer geavanceerde mogelijkheden en technieken van de taal C.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is kennis van de basis concepten van C en programmeerervaring in C vereist.

Opmerking

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie sheets. Illustratieve voorbeeld programma’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en afwisseling van theorie en praktijk.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

4 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 550,-

Subtotaal

€ 2200,-

btw 21%

€ 462,-

Totaal incl. btw

€ 2662,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus C Programming Advanced is beoordeeld met een gemiddelde van 8.

"Lekkere praktische cursus waaraan je meteen wat hebt in de praktijk."

"Erg goede training waarbij je leert in je eigen tempo. Absoluut een aanrader."

"Training op maat! Vanuit de intake is de training aangepast op onze (mijn) wensen. De training sluit mooi aan op de praktijk."

"Inhoudelijk goede cursus waarbij middels goed lesmateriaal op effectieve/efficiënte wijze nieuwe dingen aangeleerd worden."

"Een prima training op een mooie locatie. De persoonlijke aanpak van de trainer zorgt ervoor dat het niet verveeld. Ik heb er veel van geleerd."