Learnit Training
Cursus COBIT5
 • Zet IT maximaal in om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken
 • Sluit je IT-service beter aan op je bedrijfsdoelstellingen
 • Stuur effectief op IT-control en kostenbeheersing
 • Voldoe aan alle IT-governance en compliance regels
 • Overbrug de kloof tussen business, informatiemanagement en IT

IT maximaal inzetten om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken? En je IT-governance goed op orde krijgen? Leer hoe in de 3-daagse cursus COBIT® 5 van Learnit.

Ja, ik wil meer weten

Cursus COBIT5

Zet IT maximaal in om je bedrijfsdoelstellingen te bereiken

Is jouw bedrijf ‘in control’ van alle IT-processen? En voldoet de organisatie aan de IT-governance en IT-compliance wet- en regelgeving? Een IT-organisatie effectief en efficiënt inrichten is een flinke opgave. Zo moeten er belangrijke en vaak kritische beslissingen worden genomen over het gebruik van technologie ter ondersteuning van de organisatiedoelstellingen. En de kloof tussen de behoeften van de business, het informatiemanagement en de IT-organisatie moet worden overbrugd.

COBIT® is een raamwerk, gericht op de strategie, beheersing en besturing van IT-processen. Het helpt managers en auditors sturing te geven aan de implementatie en optimalisatie van de IT-organisatie. COBIT® staat voor Control Objectives for Information and related Technology. Deze beproefde informatiemanagement methodiek biedt een structuur voor het inrichten van de IT-governance en de daarmee samenhangende ICT-organisatie en -architectuur. Bij de implementatie wordt uitgegaan van een holistische integratie.

COBIT® biedt een uitgebreid en uitgebalanceerd framework voor de governance en het management van enterprise IT. De COBIT® informatiemanagement methodiek sluit naadloos aan op een aantal andere bekende raamwerken en standaarden zoals TOGAF, ITIL, PMBOK, PRINCE2, COSO, ERM, ISO 17799, Six Sigma en CMMI.

Inhoud

In deze driedaagse training COBIT® 5 leer je waarom een IT-governance framework belangrijk is voor je organisatie. En hoe COBIT® helpt om dit te implementeren. We delen de laatste inzichten op het gebied van organisatiebrede IT-governance met je. Je maakt kennis met de 5 COBIT® principes en 7 COBIT® enablers (instaatstellers) voor IT governance en de toepassing ervan in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden uit je dagelijkse praktijk ga je aan de slag met het uitgebreide procesmodel (37 processen) en het implementatiemodel van COBIT® 5. De verschillende elementen van het framework worden uitgelegd en je krijgt inzicht in de principes en de processen van IT. Zo leer je COBIT® effectief toepassen in je organisatie. Op de derde dag van de training leg je het officiële ISACA COBIT® 5 Foundation examen af.

Onderdelen

Dag 1. Introductie

Inleiding COBIT® en IT-governance

 • Waarom COBIT®?
 • IT governance en management: adequaat reageren op IT-uitdagingen
 • Het belang van IT governance voor je organisatie

COBIT® 5 raamwerk en principes

 • Verschillen COBIT® 5 en COBIT® 4.1
 • COBIT® 5: De behoeften van belanghebbenden centraal
 • COBIT® 5 Enablers (instaatstellers)
 • Overzicht van de COBIT® componenten 

Dag 2. COBIT® 5 Processen

 • Processen mogelijk maken
 • Stakeholderbehoeften en IT-governance principes
 • Governance processen en managementprocessen
 • COBIT® 5: procesprestatieanalyses (PPA)
 • De COBIT® 4 CMM aanpak toepassen met gebruik van COBIT® 5 (optioneel)

Dag 3 (optioneel)

 • Aan de slag met de examenbundel
 • Oefenexamen
 • Tijd voor zelfstudie
 • COBIT® 5 Foundation examen

Doelgroep

De cursus COBIT® 5 is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over informatiemanagement met behulp van COBIT®, en mensen die werkzaam zijn op het gebied van IT governance, IT risicobeheer, IT audit of IT informatiebeveiliging. Bijvoorbeeld IT-servicemanagers, IT-consultants, IT-auditors en business managers.

Lesmethodiek

In de cursus COBIT® 5 komen aan de hand van praktische voorbeelden en cases alle elementen van het COBIT® Framework aan de orde. Onze gecertificeerde trainers leren je in deze training COBIT® 5 op een logische en pragmatische manier gebruiken. In de cursus zit een aparte module waarmee je jezelf optimaal kunt voorbereiden op het COBIT® Foundation examen.

Het COBIT® 5 Foundation examen

Na de training kun je deelnemen aan het officiële ISACA COBIT® 5 Foundation examen. Dit ‘gesloten boek’-examen duurt 40 minuten en omvat 50 meerkeuzevragen. Heb je meer dan 50% van deze vragen goed beantwoord, dan ben je geslaagd voor het examen. De kosten voor het examen bedragen € 246,00 exclusief btw.

Let op: wil je na het volgen van de training deelnemen aan het examen? Vermeld dit in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier!

Resultaten

Na afloop van de training COBIT® 5

 • heb je inzicht in de belangrijkste IT-management uitdagingen van je organisatie.
 • begrijp je de noodzaak van een IT-governance framework en standaardisatie van IT-processen.
 • weet je aan welke wet- en regelgeving op het gebied van governance en compliance je organisatie moet voldoen (bijvoorbeeld SOX, WFT, WBP, MIFID, BASEL II).
 • ken je het COBIT® 5-framework, de principes en de processen.
 • weet je welke voordelen de COBIT® 5 aanpak heeft.
 • kun je een IT control framework implementeren met behulp van COBIT® 5.
 • weet je welke middelen een rol spelen in het COBIT® framework en begrijp je de waarde voor je organisatie.
 • weet je wat de relatie is tussen de behoeften van stakeholders en de IT-governance.
 • ken je de structuur van het COBIT® 5-proces referentiemodel.
 • kun je de verschillende COBIT® 5-processen benoemen en weet je waarvoor ze dienen.
 • kun je de behoefte aan prestatieanalyses inschatten.
 • ken je de drie fasen van IT-volwassenheid.
 • kun je het COBIT® 4 volwassenheidsmodel toepassen met COBIT® 5.
 • ken je de andere enablers van COBIT® 5 voor IT-beheer en management.
 • weet je hoe je met behulp van COBIT® 5 de IT-governance kunt verbeteren.
 • ben je in staat om de IT-dienstverlening (verder) te laten aansluiten op de strategische doelstellingen van de organisatie.
 • begrijp je hoe de COBIT® 5 ISO/IEC 15504 aanpak kan worden toegepast.
 • ben je goed voorbereid op het officiële ISACA COBIT® 5 Foundation examen.

Voorkennis

Om succesvol deel te nemen aan de informatiemanagement training COBIT® 5 is enige kennis over IT-governance aan te raden.

Opmerking

De COBIT® 5 Foundation training vormt de opstap naar de vervolgcursussen COBIT® 5 Implementation en COBIT® 5 Assessor. Om deel te nemen aan de COBIT® 5 Implementation en COBIT® 5 Assessor examen, moet je eerst het COBIT® 5 Foundation examen met succes hebben afgelegd.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

3 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 550,-

Subtotaal

€ 1650,-

btw 21%

€ 346,50

Totaal incl. btw

€ 1996,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.