Learnit Training

Cursus Functionerings- en ontwikkelgesprekken voeren

Het functionerings- of ontwikkelgesprek wordt vaak verward met het beoordelingsgesprek. Bij beide gesprekken gaat het om het beoordelen en functioneren van de medewerker, maar het verschil zit in de invulling en benadering van de gesprekken. Het functionerings- of ontwikkelgesprek is gericht op de ontwikkeling van de medewerker, door doelen van de medewerker en de organisatie op elkaar af te stemmen. Het is een motiverend gesprek met oog op de toekomst van de medewerker. Zijn de resultaten bevredigend? Is de werksfeer goed? En is er nog voldoende motivatie om tot de gewenste resultaten te komen?

Als leidinggevende is het jouw taak aan deze zaken aandacht te besteden en de belangen van de medewerker te verenigen met die van de organisatie. Door op een objectieve, respectvolle manier de goede en ontwikkelpunten van de afgelopen periode te evalueren, optimaliseert je het verloop van deze gesprekken. Ook het wederzijds bijstellen van verwachtingen komt hierbij naar voren, zodat er sprake blijft van een motiverende, productieve situatie voor beide partijen.

In de training Functionerings- en ontwikkelgesprekken voeren leer je deze gesprekken op professionele wijze te voeren. Je krijgt inzicht in het nut van de verschillende gespreksvormen en je leert vooral wanneer jij deze inzet. Wij trainen je uitgebreid in verschillende gesprekstechnieken, waardoor het gesprek soepel en vooral ook vruchtbaar verloopt. Negatieve feedback geven en lastige (emotionele) situaties komen daarbij ook aan bod. Na afloop van de training weet je hoe jij je goed voorbereidt en welke stappen je dient te zetten om ervoor te zorgen dat de gesprekken doeltreffend zijn en motiverend werken.

Onderwerpen

 • Voorbereiding van gesprek
 • Gespreksmodel bij beoordelen
 • De Performance Management Cyclus (PMC)
 • Het gesprek voorbereiden
 • Het gesprek van de juiste opbouw en structuur voorzien
 • Communicatiemodel inzetten
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • De STAR-methode als hulpmiddel
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met lastige situaties en emoties
 • Objectief evalueren
 • Doelen stellen met SMART
 • Conclusies trekken en afspraken maken
 • Do's & don'ts

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat u daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jij zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor (HR-)managers en leidinggevenden die zich (op bepaalde aspecten) willen bekwamen in het voeren van functionerings- en ontwikkelgesprekken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geef je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

1 dag

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 450,-

btw 21%

€ 94,50

Totaal incl. btw

€ 544,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Functioneringsgesprekken

In het webinar gaat trainer Hedi in op verschillende technieken om het functionerings- of ontwikkelgesprek soepel en vruchtbaar te laten verlopen. Ook wordt er aandacht besteed aan de voorbereiding en het omgaan met lastige situaties en emoties die vrij kunnen komen tijdens het gesprek.

thumbnail van video

Referenties

De cursus Functionerings- en ontwikkelgesprekken voeren is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.