Learnit Training

Gratis webinar De onderstroom bij Teamcoaching

Het is niet mogelijk om in te schrijven voor dit webinar

Bekijk de lijst van webinars waar je je wel voor in kunt schrijven

Tijdens dit webinar zal teamcoach Carlijn Hoogeveen ingaan op de dynamiek van de onderstroom en bespreken hoe je hier meer grip op kunt krijgen als deelnemer in een team, leidinggevende of teamcoach. Er worden voorbeelden gegeven van situaties die spelen in teams en er kunnen vragen gesteld worden door actieve deelname.

 

We duiken in de dynamiek van onzichtbare gedragspatronen die van invloed zijn op de zichtbare prestaties van de groep. In elk team heb je te maken met een bovenstroom (zichtbaar gedrag, werkafspraken, doelen etc.) en een onderstroom (denk aan ongeschreven regels, waarden en normen, taboes, sympathie en antipathie)

In elk team kan de onderstroom, positief maar ook negatief kan uitpakken. Onderstroom heeft wat ongrijpbaars: tegenstellingen en vaagheid waar je weinig grip op lijkt te krijgen. Het is de moeite waard hier bij stil te staan als team omdat het sterke invloed heeft op het teamgedrag, reacties en emoties die opspelen in momenten van samenwerking. Ongeschreven regels die veelal collectief zijn of in ieder geval door een deel van de groep gedeeld wordt.

Het inzicht dat dit een functie/behoefte/belang dient en meer zal worden besproken in dit webinar.

Lesvorm

webinar

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.