Cursus Oracle Database: Administration deel I
 • Kleine groepen
 • Covid-19 veilig
 • Ervaren docent
 • Online mogelijk
 • Praktische training

Cursus Oracle Database: Administration deel I

De cursus verschaft inzicht in de architectuur en concepten van Oracle databases. Daarnaast behandelen we de specifieke taken van een gegevensbeheerder in een (multi-user) productieomgeving. Tot deze taken behoren bijvoorbeeld het aanmaken van een database en het beheren van de rechten van databasegebruikers. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de command-line voor het uitvoeren van commando's. De cursus is platform-onafhankelijk, maar waar nodig worden platform-specifieke aanwijzigen gegeven (Windows, UNIX, etc.). Iedere deelnemer heeft de beschikking over een eigen database.

Met nadruk wordt erop gewezen dat basiskennis van SQL onontbeerlijk is om deze cursus succesvol te kunnen volgen.

Het doel van deze Oracle DBA cursus is inzicht krijgen in de werking en mogelijkheden van Oracle en het kunnen uitvoeren van de elementaire taken van een gegevensbeheerder.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen die als gegevens- en systeembeheerder worden belast met het beheer van een Oracle database of andere Oracle-gebruikers die achtergrondinformatie willen hebben over de werking van Oracle.

Inhoud

De cursus Oracle Database: Administration deel I behandelt de volgende onderwerpen:

 • Inleiding databasebeheer
 • Oracle architectuur
 • Installatie van Oracle, Universal Installer
 • Gebruik van Enterprise Manager
 • Instances: aanmaken, starten en stoppen van een database
 • Datadictionary
 • Fysieke en logische database structuur
 • Objecten en Large Objects
 • Gegevensintegriteit
 • Beveiliging
 • Indexen
 • Auditing
 • Globalization Support

Voorkennis

Onderstaande voorkennis is vereist:

 • Het traject SQL10G of vergelijkbare kennis
 • Ervaring met systeembeheer in het algemeen

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

 • De cursus Oracle Database 10g: PL/SQL of vergelijkbare kennis
 • De cursus Oracle Database 10g: PL/SQL voor ervaren programmeurs of vergelijkbare kennis
 • De cursus Oracle Database 10g: PL/SQL, de procedurele extensie of vergelijkbare kennis

Opmerking

Het cursusmateriaal is modulair opgebouwd. Ieder hoofdstuk uit het cursusmateriaal start met een theoretisch deel. Dit gedeelte wordt door de deelnemer in eigen tempo doorlopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hands-on voorbeelden. Doordat de deelnemer actief met de theorie bezig is, beklijft deze beter. Onduidelijkheden of vragen worden door de docent persoonlijk toegelicht. Naast het doorspreken van de opdrachten kan de docent aanvullingen geven en specifieke vragen van de deelnemer, bijvoorbeeld uit zijn werksituatie, beantwoorden. Om persoonlijke aandacht te garanderen kunnen per docent maximaal acht deelnemers begeleid worden.

Lesvorm

Deze training wordt aangeboden op basis van onze Open Leervorm-lesmethode. Dat betekent dat je onder actieve begeleiding van onze trainer zelfstandig aan het werk gaat om je de stof eigen te maken. Zo kun je in je eigen tempo je leerdoelen halen zonder daarbij gehinderd te worden door een sneller of langzamer tempo van je medecursisten. De trainer ziet erop toe dat je op schema blijft en je leerdoelen haalt. Deze leervorm biedt ruimte aan maatwerk. Je krijgt de gelegenheid om voorbeelden uit je eigen praktijk en IT-omgeving in te brengen waardoor je nog specifieker leert. meer...

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Online

We organiseren deze training ook online. Hiervoor maken we gebruik van Webbex of Zoom. Inloggen met Skype is ook mogelijk. Op verzoek kan deze training ook met Microsoft Teams worden georganiseerd.

De training duurt 5 dagen.

 • Tot een jaar na de training mag je gratis nóg een keer deelnemen.
 • Tegen bijbetaling van de cateringkosten mag je ook nog aan een klassikale training meedoen.

Referenties

De cursus Oracle Database: Administration deel I is beoordeeld met een gemiddelde van 7.9.

"Ik vond het een erg goede training en denk dat ik er veel van geleerd heb. En ook tips heb gehad waar je echt iets mee kan."

"Veel trucjes geleerd"

"Super leerzaam, stapsgewijs opgebouwd en goed te begrijpen voor mensen die hier nog geen kennis van hebben."

"Geweldig"

"Een prima training op een mooie locatie. De persoonlijke aanpak van de trainer zorgt ervoor dat het niet verveeld. Ik heb er veel van geleerd."