Learnit Training

Cursus Passie vinden in je werk

"Willen doen wat je doet om het goed te doen"

Ga je met plezier naar jouw werk en geeft datgene wat je doet voldoening? Onderzoek heeft uitgewezen dat blije mensen een betere levenskwaliteit hebben en zorgen voor hogere en betere bedrijfsresultaten dan mensen die aangeven minder tevreden te zijn. De vraag is dus: hoe kun je ervoor zorgen dat jij jouw werk met meer bevlogenheid uitoefent om van dezelfde voordelen te profiteren? En hoe haal je meer energie uit jouw werk?

In de training Passie vinden in je werk leert u talenten aan te wenden om te kunnen doen wat u wilt en werkzaamheden te verrichten die u nuttig vindt. Ook gaat het in de training om het leren van de juiste keuzes maken. Het gaat erom flexibel te kunnen zijn als u een situatie niet kunt veranderen en aanpassing van uw houding kunt als dat nodig is. Door op een proactieve manier te handelen en alert te zijn op de mogelijkheden die op uw pad komen, kunt u de passie in uw werk (terug) vinden. Na afloop van deze unieke training heeft u geleerd uw geluk en passie voor uw werk te beïnvloeden en weet u de juiste keuzes te maken om uw wensen te bereiken.

Onderwerpen

  • Uw zelfreflectie vergroten
  • Een krachtenanalyse maken: waar ben ik goed in?
  • Een zelfscan maken: waar loop ik warm voor?
  • Wat is de successpiraal?
  • Het glas-is-half-vol principe
  • De cirkel van invloed en betrokkenheid interpreteren
  • (Auto)motivatietechnieken
  • problemen versus oplossingen

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat u daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij u uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en u zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die voelen dat ze in een sleur terecht zijn gekomen op het werk en daar graag uit zouden willen komen, en deelnemers die met meer enthousiasme en energie naar het werk willen gaan.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 475,-

Subtotaal

€ 950,-

btw 21%

€ 199,50

Totaal incl. btw

€ 1149,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Passie vinden in je werk is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.