Learnit Training

Cursus PRINCE2® Foundation

De basiscursus van PRINCE2® is de driedaagse cursus PRINCE2® Foundation. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is gericht op het management, het besturen en organiseren van een project. Het is een methode voor projectmanagement. In deze cursus waarin de gehele projectmanagementmethodiek aan bod komt, leggen onze trainers uit hoe de methode is opgezet, hoe de projectactiviteiten en -rollen zijn verbonden en hoe PRINCE2® omgaat met uitzonderingen en wijzigingen die nu eenmaal altijd in een project voorkomen.

Na het voltooien van de cursus PRINCE2® Foundation ken je de methodiek om op een gestructureerde manier projecten van het begin tot het eind te leiden of te ondersteunen. Je leert in een goede mix van praktijkoefeningen en theorie de principes, processen en thema’s van PRINCE2®, zodat je op een zeer efficiënte en effectieve manier de verschillende projectmanagementrollen kunt definiëren. De gecertificeerde trainers bereiden je ook voor op het officiële PRINCE2® Foundation examen. De cursus PRINCE2® Foundation duurt drie dagen, inclusief examentraining en het maken van het examen.

Inhoud

De PRINCE2® Foundation-cursus bestaat uit verschillende onderwerpen die worden behandeld, zowel theoretisch als praktisch, door gecertificeerde trainers:

 • Business-case - het waarom achter het project, een kosten-, baten- en risicoanalyse
 • Organization - taken, rollen en bevoegdheden op de verschillende lagen van het PRINCE2®-project
 • Starting up a Project - vaststellen van het bestaansrecht van het project en inrichten van het projectmanagementteam
 • Initiating a Project - gedegen voorbereiden van de uitvoering van het project
 • Plans - opstellen van een project-, stage- en teamplan
 • Progress - instrumenten bepalen en hanteren voor bewaken en bijsturen van de voortgang van het project
 • Quality - de realisatie van de juiste kwaliteit definieren, bewaken en vaststellen
 • Risk - effectief omgaan met onzekerheden, zowel kansen als bedreigingen
 • Change - effectief omgaan met wijzigingsverzoeken
 • Controlling a Stage - beheersen van een uit te voeren managementfase van het project door de projectmanager
 • Managing Product Delivery - proces waarin de zakelijke producten gemaakt, getest en opgeleverd worden aan de projectmanager
 • Managing a Stage Boundary - voorbereiden van de benodigde informatie voor een besluit om door te mogen gaan met de volgende fase van het project
 • Directing a Project - besturen van het project door de projectvoorzitters
 • Closing a Project - gestructureerd afsluiten en overdragen van het projectresultaat

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij of deelneemt aan een of meerdere projecten kan de cursus PRINCE2® Foundation volgen. De cursus is bij uitstek geschikt voor projectmanagers, projectondersteuners en medewerkers van kwaliteitsborging.

Examen

Op de derde dag kun je examen doen voor het PRINCE2®-certificaat. Dit is optioneel. Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen en duurt één uur. In dat uur moet je 35 of meer goede antwoorden geven om te slagen.

Het examen gaat over de karakteristieken en de context van een project en de voordelen van het werken volgens PRINCE2®, het doel van de PRINCE2®-rollen, -managementproducten en -thema’s, de PRINCE2®-principes, de doelstellingen en de context van de PRINCE2®-processen.

De kosten voor het examen bedragen €229,00 exclusief btw. Indien je deel wilt nemen aan het examen kan je dit bij het inschrijven voor de training aangeven in het opmerkingenveld.

Voorkennis

Om deel te nemen van de cursus PRINCE2® Foundation is geen voorkennis vereist. Voor iedereen met interesse in of betrokken bij projectactiviteiten is deze cursus aan te bevelen.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

3 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 475,-

Subtotaal

€ 1425,-

btw 21%

€ 299,25

Totaal incl. btw

€ 1724,25

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus PRINCE2® Foundation is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.