Learnit Training

Cursus Een relationele database ontwerpen

Microsoft Access is al jarenlang een belangrijk databaseprogramma voor op de werkplek. Ook u bent met Access of een ander databaseprogramma bekend en wilt alles weten over het ontwerpen van relationele databases. Het gaat hier uitsluitend om de structuur van de database, nog niet om het databasesysteem waarin de database uiteindelijk wordt gebouwd. Ook voor mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een database of die een database rechtstreeks met SQL benaderen is dit een waardevolle cursus.

Het intensieve eendaagse programma van deze klassikale training draait om het kunnen opzetten van een logisch gegevensmodel in de vierde normaalvorm, op basis van de wensen van de gebruiker. Het logisch gegevensmodel weerspiegelt de structuur van een relationele database. De trainer behandelt de theorie en vult deze aan met demonstraties. De oefeningen waarmee u aan de slag gaat, sluiten goed aan bij de praktijk

Onderwerpen

 • Inleiding systeemontwerp
 • Wat is een relationele database
 • Top-down benadering
 • Entiteit Relatie Diagram - ERD
 • Bottom-up benadering
 • Informatiebehoeften
 • Functionele afhankelijkheid
 • Normaliseren: eerste tot en met de vierde normaalvorm
 • Boyce-Codd normaalvorm
 • Integreren van informatiebehoeftestructuren
 • Bubbel schema
 • Relaties leggen
 • Objecten en rollen
 • Bachman diagram
 • (Technisch) opslagmodel

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor gevorderde Access- of andere databasesoftwaregebruikers die het ontwerpen van relationele databases (beter) onder de knie willen krijgen.

Voorkennis

Voor deze training is enige kennis van Access of een ander databaseprogramma nodig.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

1 dag

Prijs per dag (excl. btw)

€ 525,-

Subtotaal

€ 525,-

btw 21%

€ 110,25

Totaal incl. btw

€ 635,25

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


“De training was voor mij erg verhelderend. Ik heb door deze training handvatten gekregen om mijn 'database-behoeften' beter te formuleren, en ik ben gesterkt in mijn keuze me verder in databases te gaan verdiepen.” - Be­oor­de­ling: 9.0

learnit Een relationele database ontwerpen

Referenties

De cursus Een relationele database ontwerpen is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

“De training was voor mij erg verhelderend. Ik heb door deze training handvatten gekregen om mijn 'database-behoeften' beter te formuleren, en ik ben gesterkt in mijn keuze me verder in databases te gaan verdiepen.” - Be­oor­de­ling: 9.0

Annemieke de Boer - Een relationele database ontwerpen