Cursus Samenwerken op afstand
 • Samenwerken op afstand, het lijkt moeilijker dan het is.
 • Werk goed samen door te praten én te luisteren voor een goed communicatieproces.
 • Afspraken online opvolgen en zorgen dat anderen dat ook doen.
 • Stel ook bij samenwerken op afstand de juiste (SMART) doelen.
 • Omgaan met weerstand bij samenwerken op afstand.

Hoe werk je goed samen op afstand zonder dat het schadelijk is voor jou, je werk of je collega's?

Ja, ik wil meer weten

Cursus Samenwerken op afstand

Draait het bij samenwerken niet altijd om het maken van goede afspraken? Die afspraken maak je normaal gesproken tijdens een vergadering of bijeenkomst, maar het is ook heel goed mogelijk om die online te maken. Omdat je dan niet tegenover elkaar zit, is er een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Bij samenwerken, zowel off- als online, is het belangrijk om te weten hoe een team functioneert. Werken ze al goed samen? Luisteren ze naar elkaar? Wordt ieders talent geaccepteerd en gerespecteerd? Tijdens de training Samenwerken op afstand belichten we alle zaken die bij goed samenwerken belangrijk zijn. Van communicatie tot omgaan met weerstand.

Juist bij op afstand werken, is het belangrijk om écht goed en helder te communiceren. Omdat je de lichaamstaal van de ander voor een deel mist, komt het neer op goed en actief luisteren en zicht hebben op beide kanten van het communicatieproces. Komt jouw verhaal over en begrijp jij precies wat de ander zegt?

Tijdens de training Samenwerken op afstand komt samenwerken op de eerste plaats. We behandelen hierbij een aantal specifieke methoden, zoals LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) en het SMART maken van afspraken. Daarnaast komt aan de orde wat er anders is aan het werken op afstand. Wat doet het met je om niet fysiek aanwezig te zijn? Hoe houd jij je aandacht erbij? Hoe zorg je ervoor dat jij je niet laat afleiden tijdens online gesprekken of vergaderen? Hoe onderhandel je op afstand, terwijl je ook de ander iets gunt? Hoe ga je om met weerstand?

Onderwerpen

Tijdens de training kunnen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod komen:

 • Hoe functioneert een team op afstand?
 • Hoe zorg je te allen tijde voor commitment?
 • De impact van on- en offline samenwerken
 • Hoe motiveer jij jezelf en je collega's?
 • Betrokken en in verbinding blijven.
 • Wat is goede communicatie, on- en offline?
 • Omgaan met diverse persoonlijkheden
 • Hoe onderhandel je online?
 • Doelen stellen (SMART)
 • Omgaan met weerstand

Lesmethodiek

In de online training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist

Opmerking

Na de training Samenwerken op Afstand kun je met een gerust hart thuis blijven werken.

Lesvorm

Deze training wordt via internet gegeven, live, door een trainer. Je kunt vanuit huis inloggen en de trainer zal je actief begeleiden samen met andere deelnemers.

Deelname aan een online training van Learnit is laagdrempelig en niet ingewikkeld. We maken hiervoor gebruik van de software van Zoom. Bekijk hier de animatie.

Er is voldoende tijd voor vragen en interactie met de andere deelnemers. Je kunt de training volgen vanaf een laptop, pc of een mobiel device. We raden een laptop of pc met microfoon en webcam aan. Op een laptop zijn deze meestal al aanwezig. Je kunt ervoor kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van je eigen videobeeld en geluid. Je hoeft dus niet zelf in beeld.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:


Prijs excl. btw

€ 550,-

btw 21%

€ 115,50

Totaal incl. btw

€ 665,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname. (Dit geldt niet voor AXELOS trainingen)


Online

We organiseren deze training ook online. Hiervoor maken we gebruik van Webbex of Zoom. Inloggen met Skype is ook mogelijk. Op verzoek kan deze training ook met Microsoft Teams worden georganiseerd.

De training duurt 1 dagen.

 • Tot een jaar na de training mag je gratis nóg een keer deelnemen.
 • Tegen bijbetaling van de cateringkosten mag je ook nog aan een klassikale training meedoen.