Learnit Training

Cursus Speedreading

Iedereen weet dat de hoeveelheid beschikbare informatie de laatste decennia enorm is toegenomen. Geweldig, hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe beter belangrijke beslissingen afgewogen kunnen worden. De andere kant is echter dat het ook erg veel extra tijd kost om al die informatie dusdanig te verwerken dat er mee gewerkt kan worden. Hoe efficiënt is de informatieverwerking op dit moment, en hoe zou het zijn wanneer diezelfde hoeveelheid informatie in minder tijd, met meer gemak en met meer begrip opgenomen zou worden?

In de training Speedreading staat het opnemen en recapituleren van schriftelijke en mondelinge informatie centraal. De training bestaat uit een aantal stappen waarmee jouw leercapaciteit aanzienlijk zal verbeteren. De technieken die gebruikt worden zijn geselecteerd op hun succes in wetenschappelijke resultaten. De training is zeer praktijk gericht en bestaat vooral uit oefenen met de aangereikte technieken. Er ontstaat inzicht in de natuurlijke werking van het brein en hoe daarmee het meest effectief gewerkt kan worden om tot de beste resultaten te komen. Al tijdens de training zullen deze resultaten duidelijk naar voren komen en vanzelfsprekend is het zo dat hoe meer er geoefend wordt na de training, hoe dieper de integratie zal zijn. Om deze integratie verder te stimuleren wordt er gewerkt met een stappenplan onder het motto 'repetition is the mother of skills'. Ook bij volgende studies, trainingen en leerprocessen zal de training een waardevolle basis zijn.

Onderwerpen

 • State control
 • Voorbereiding
 • Alfastaat (leerstaat)
 • Basis snellezen
 • Snellezen
 • O.O.O: oefenen, oefenen en oefenen
 • B.S.: belief system
 • Mindmappping
 • Geheugentechnieken
 • Tip & tricks
 • Overlap
 • Stress reductie

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat u daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij jou uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jou zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die efficiënter informatie willen verwerken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

1 dag

Prijs per dag (excl. btw)

€ 475,-

Subtotaal

€ 475,-

btw 21%

€ 99,75

Totaal incl. btw

€ 574,75

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Speedreading is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.