Learnit Training
Cursus Timemanagement Live Online
 • Vind een (betere) balans tussen werk en privé
 • Leer prioriteiten te stellen en keuzes te makern
 • Breng structuur aan in je werkzaamheden
 • Word bewust van je rol op het werk
 • Durf te delegeren waar nodig

Heb je het gevoel dat je achter jezelf aan rent, vaak tijd tekort komt en de werkdruk alsmaar toeneemt? Als je geen goede balans meer kunt vinden tussen werk en privé is onze tweedaagse training wat voor jou. Je leert meer grip te krijgen op je werkzaamheden en omdat timemanagement vooral zelfmanagement is, gaan we ook in op wie jíj bent. Assertiviteit, delegeren en stresshantering zijn vaardigheden die centraal staan.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Timemanagement Live Online

Heb je het gevoel dat je achter jezelf aan rent en vaak tijd tekort komt? Dat de werkdruk alsmaar toeneemt en dat je geen goede balans meer kunt vinden tussen werk en privé? Dan is het verstandig om eens goed bij te houden wáár je je tijd precies aan besteedt. Meten is immers weten!

In onze tweedaagse training Timemanagement gaan we aan de slag met het onderscheiden van urgente taken, prioriteiten stellen en keuzes maken, en structuur aanbrengen in je werkzaamheden. Als je hier (meer) grip op krijgt, heb je een duidelijker overzicht van wat er moet gebeuren in de daarvoor beschikbare tijd, wat weer als gevolg heeft dat je minder stress ervaart.

Omdat timemanagement vooral zelfmanagement is gaan we ook in op wie jíj bent. Wat voor rol heb je op je werk? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen met collega's? Is het duidelijk op welke taken je wordt beoordeeld? En durf je ook je grenzen aan te geven en te delegeren waar nodig? Assertiviteit, delegeren en stresshantering zijn vaardigheden die centraal staan.

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Basisprincipes van timemanagement:

  Overzicht, planning, rust en communicatie.

 • Structuur aanbrengen in de werkzaamheden:

  Langetermijn-, middellangetermijn- en kortetermijnklussen.

 • Prioriteiten stellen en keuzes maken:

  Timemanagement = zelfmanagement. Welke taken zijn belangrijk/niet-belangrijk en dringend/niet-dringend? We gaan aan de slag met het Eisenhower-model.

 • Delegeren:

  Op welke taken word je beoordeeld en welke niet? Wat zou je in dat kader kunnen delegeren en hoe pak je dat aan? Geef helder en concreet aan wat je wilt en verwacht.

 • Assertiviteit:

  Wanneer vind jij het lastig om nee te zeggen? En wat is het effect daarvan? En wat zijn voor jou redenen om nee te zeggen? We besteden aandacht aan het aangeven van je grenzen. Als je ja zegt tegen een ander, zeg je nee tegen jezelf.

 • Effectief communiceren:

  Hoe werkt het communicatieproces en welke valkuilen liggen op de loer?

 • Haalbare doelen stellen met behulp van SMART:

  Voornemens die goed geformuleerd zijn, zijn gemakkelijker waar te maken.

 • Stresshantering:

  Een beetje spanning zet je op scherp, maar teveel stress is onhandig. Hoe kun je dit reduceren? Met behulp van de RET-methodiek onderzoeken we jouw (belemmerende) overtuigingen en pakken we de oorzaak aan. Anders denken = anders doen.

 • Praktische tips:

  Handige hulpmiddelen en apps

We oefenen vooral met situaties die voorkomen in jouw praktijk, zodat je direct aansluiting vindt. Dit vragen we uit middels een telefonische intake voorafgaand aan de training. Iedere praktische oefening begeleiden we met een kort stukje theorie, zodat er een helder kader ontstaat. We sluiten de training af met het opstellen van een persoonlijk actieplan, zodat je handvatten hebt om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Resultaten

Na afloop van de training:

 • kun je prioriteiten stellen en keuzes maken
 • structuur aanbrengen in je werkzaamheden
 • ben je je bewust van je rol op het werk en
 • durf je te delegeren waar nodig.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt als je vaak tijd tekort komt voor je gevoel. Herken je jezelf in één of meer van onderstaande punten?

 • Je kunt geen goede balans meer vinden tussen werk en privé
 • Je werkdruk neemt alsmaar toe
 • Je wilt graag meer inzicht en structuur in je werkzaamheden
 • Je wilt (beter) je grenzen aan durven geven

Deze lijst is natúúrlijk niet compleet: iedereen is immers anders. Waar wil jíj aandacht aan besteden binnen het thema timemanagement?

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Lesvorm

Deze training wordt via internet gegeven, live, door een trainer. Je kunt vanuit huis inloggen en de trainer zal je actief begeleiden samen met andere deelnemers.

Deelname aan een online training van Learnit is laagdrempelig en niet ingewikkeld. We maken hiervoor gebruik van de software van Zoom. Bekijk hier de animatie.

Er is voldoende tijd voor vragen en interactie met de andere deelnemers. Je kunt de training volgen vanaf een laptop, pc of een mobiel device. We raden een laptop of pc met microfoon en webcam aan. Op een laptop zijn deze meestal al aanwezig. Je kunt ervoor kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van je eigen videobeeld en geluid. Je hoeft dus niet zelf in beeld.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:


Prijs excl. btw

€ 650,-

btw 21%

€ 136,50

Totaal incl. btw

€ 786,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Timemanagement Live Online is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.

"I have very good impression of the content of the training and specially of the trainer"

"In een kort tijdsbestek, helaas was ik de tweede dag verhinderd, heb ik hele praktische toepassingen geleerd."

"Leuke, praktische training."

"Prima training"

"Interessante leerzame cursus toegevoegde waarde het lesboek zodat je op het werk of thuis nog eens kunt nakijken. Met vriendelijke groet Karel Pelzer."