Learnit Training

Cursus Object oriented analysis and design using UML

In deze training leert u objectgeoriënteerde denkwijzen en technieken toe te passen om een softwaresysteem te analyseren, te ontwerpen en te modelleren als een bundeling van samenwerkende objecten. Het modelleren steunt hierbij op de principes van Agile Modeling.

Aan bod komt

Deze brede software development-training leert u de objectgeoriënteerde denkwijze en technieken te gebruiken. De theorie wordt door de ervaren trainer van Learnit steeds gekoppeld aan de praktijk. De UML-taal zal als een rode draad door de training lopen. De training heeft als startpunt de eisen van een systeem. Die eisen worden beschreven met use cases (beschrijvingen van het gedrag van een systeem). Daarna zal aan de orde komen hoe in een domain model (een conceptueel model) de verschillende objecten worden onderscheiden, wat hun eigenschappen en relatie zijn en welke informatie ze uitwisselen. Ook leert u hoe u verantwoordelijkheden aan objecten kunt toekennen, hoe u verantwoordelijkheden vertaalt en hun volgorde zichtbaar maakt door middel van communicatiediagrammen. Zowel statische als dynamische aspecten komen hierbij aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de vertaling van de analyse van het systeem naar een Design Class Model en de mapping naar code. Ten slotte komen aspecten van architectural design aan bod en worden component- en deployment-diagrammen besproken. Gedurende de training wordt Enterprise Architect-software gebruikt als tool om UML-diagrammen in te maken.

Doelgroep

Deze populaire training is zeer geschikt voor ontwikkelaars en architecten die objectgeoriënteerde analyse en designtechnieken in combinatie met UML willen leren.

Programma

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dag 1:

 • The Software Crisis
 • Iterative timeboxed development
 • De definitie van Unified Process (UP)
 • De fasen en herhalingen van UP
 • De artefacten, workflows en rollen in UP
 • Agile modelleren
 • Definitie Unified Modeling Language (UML)
 • Object-technologie
 • Semantic modeling
 • Class and object diagrams
 • Use cases, use case diagrams
 • Sequence and communication diagrams
 • Activity and state machine diagrams
 • Implementation diagrams

Dag 2:

 • Analyzing requirements with use cases
 • Use case template
 • Identifying use cases and actors
 • Use case driven approach
 • System and software architecture
 • UML class and object diagrams
 • Behavior, messaging, operations and methods
 • Finding objects, attributes and behavior
 • Finding relationships between classes
 • Associations, multiplicities
 • Domain modeling
 • Contract based development

Dag 3:

 • Stereotypes and constraints
 • UML profiles
 • Composition and generalization
 • Inheritance
 • Attributes
 • Interaction diagrams
 • Sequence diagrams
 • Communication diagrams
 • System sequence diagrams
 • CRC cards

Dag 4:

 • Object responsibility
 • Definition design pattern
 • Fundamental GRASP patterns
 • Information expert, creator
 • Low coupling, high cohesion
 • Controller and model view controller
 • Design patterns (GOF)
 • Factory, singleton
 • Adapter, composite, façade
 • Strategy, observer
 • Workshop design patterns

Dag 5:

 • Visibility between objects
 • Mappings designs to code
 • Creating methods from interaction diagrams
 • UML state chart diagrams
 • States, substates and state charts
 • External and internal events
 • Actions and activities
 • Activity diagrams
 • Package diagrams, deployment diagrams, component diagrams
 • Detailed design, implementation, test
 • Test driven development
 • Code generation
 • Persistence frameworks

Voorkennis

Voor deelname aan deze training is kennis van de basisprincipes van objectoriëntatie en ervaring in objectgeoriënteerde softwareontwikkeling vereist.

Opmerking

Na afloop van de training krijgt u het officiële certificaat 'Object Oriented Analysis and Design Using UML' van Learnit.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

5 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 475,-

Subtotaal

€ 2375,-

btw 21%

€ 498,75

Totaal incl. btw

€ 2873,75

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Object oriented analysis and design using UML is beoordeeld met een gemiddelde van 8.8.

“Nice course content. I have in particular enjoyed the exercises and the follow-up discussions, many of which were quite intensive and very helpful. Our lecturer, Andre is a very nice person. He guided the course in a very pleasant but professional way, which is absolutely enjoyable. Plus, he has very broad knowledge about the content and was often able to give in-depth insight to most part of the course content.” - Be­oor­de­ling: 9.6

C. Gou, TASS International - Object oriented analysis and design using UML