Webinar Landelijke monitor 'Cultuureducatie met Kwaliteit'

Het is niet mogelijk om in te schrijven voor dit webinar

Bekijk de lijst van webinars waar je je wel voor in kunt schrijven

De Landelijke Monitor Cultuureducatie met Kwaliteit monitort de landelijke stand van zaken op het gebied van cultuureducatie en het effect van het Cultuur met Kwaliteit-programma (matchingsregeling) op deelnemende scholen. De opdrachtgevers zijn het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Ministerie van OCW.

Waar gaan we het in dit webinar over hebben?

Inhoudelijk

  • Waarom actief meedoen met de monitor veel voordelen heeft
  • Hoe ziet de monitor er precies uit?
  • Hoe verhoudt deze zich tot uw Moneva?
  • Hoe kunnen wij de monitor samen tot een succes voor iedereen maken?

Praktisch

  • Wat verwachten wij van jullie?
  • En wat mogen jullie van ons verwachten?
  • Hoe ziet het tijdspad eruit?
  • Waar vindt u alle informatie?
  • Bij wie kunt u terecht voor vragen?

Meld u snel aan. U kunt tijdens de webinar ook 'live' vragen aan ons stellen!