« Terug naar alle thema's

Trainingen Professionele gespreksvoering

Communiceren betekent meer dan alleen vertellen wat je te zeggen hebt. Waarnemingen onderscheiden van interpretaties, actief luisteren en je verplaatsen in de ander zijn belangrijke vaardigheden. In onze gespreksvaardigheidstrainingen leer je specifieke gesprekstechnieken op het juiste moment in te zetten.

“Volop aandacht en ruimte om (van elkaar) te leren en nieuwe inzichten te krijgen. Heel fijn om met voldoende handvatten na afloop van de training weer naar huis te gaan.” Training: Gesprekstechnieken - Beoordeling: 8.0

A. Nijboer, Gemeente Ooststellingwerf

“Een compacte, maar toch ook volledige cursus!” Training: POP-gesprekken - Beoordeling: 9.1

S. Verleg, Stg. Werkgever Sportclubs Den Haag

“Heldere informatie, veel toepasbare tips en adviezen meegekregen. Het was een leerzame dag.” Training: Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen - Beoordeling: 8.1

Jorick Merx, SchaalX B.V.

"Zeer leerzaam en opent je ogen met hoe je naar jezelf kijkt en wat je nog kan "verbeteren"." Training: Gesprekstechnieken en beïnvloeden - Beoordeling: 0

"Fijne training, open sfeer, sluit goed aan op de eigen leerbehoeften." Training: Gesprekstechnieken en beïnvloeden - Beoordeling: 0

“Goede en bruikbare training met heel sympathieke trainer!” Training: Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen - Beoordeling: 8.0

V.P.S.E. Langereis, Maison de Bonneterie

[link]

De 3 niveaus binnen een adviesgesprek

Tijdens vergaderingen komt het regelmatig voor dat je op zoek moet naar oplossingen voor bepaalde probleem en voor het laten slagen van oplossingen is draagvlak voor nodig. Eén van de taken als adviseur is daarom het communicatieproces tijdens meetings in goede banen te leiden. Jouw rol is dan niet het aandragen van oplossingen, maar het communicatieproces te ondersteunen met gerichte interventies. Daarmee kun je inspelen op gevoel, processen ondersteunen en groepsleden hiermee stimuleren zelf met een oplossing te komen. Door korte en gerichte interventies verlopen dusdanige meeting sneller en beter.

Drie lagen in de communicatie

Door het onderscheiden van niveaus in het communicatieproces kan een adviseur het gesprek goed ondersteunen. Een (advies)gesprek kent de volgende drie lagen:

 • De inhoud van wat iemand vertelt;
 • De procedure of de manier waarop iets wordt verteld;
 • Het proces van de betrekkingen tussen de spreker en luisteraars, en de gevoelens tijdens de communicatie.

Deze drie lagen zijn constant tegelijk aanwezig bij een gesprek, maar worden uit elkaar gehaald om de communicatie te begrijpen. De adviseur kan kiezen op welk niveau hij of zij de interventie wil doen. Het proces vormt het fundament van de communicatie, want zonder goed proces is er geen effectieve procedure. Daarnaast zal het gesprek een matige inhoudelijke kwaliteit hebben zonder goed proces en heldere procedure.

Mogelijke interventies per niveau

 • 1. Inhoud: Een interventie op het eerste niveau gaat over de inhoud van het gesprek, waarbij het onderwerp of het thema centraal staat. Je kunt in dit niveau vragen stellen over het wie, wat, waar of hoe.
 • 2. Procedure: Bij niveau 2 ga je met een interventie in op de manier waarop informatie gegeven wordt, gevolgd door een vraag, een voorstel of een afspraak. Agenda’s moeten gemeenschappelijk zijn of de structuur van gespreksvoering moet voor de deelnemers gelijk zijn.
 • 3. Proces: Het derde niveau is het meest lastig, omdat veel van wat zich afspeelt tijdens communicatie niet of nauwelijks te zien is. Non-verbale signalen helpen vaak bij het begrijpen waarom iemand iets zegt, net als de toon of het tempo (paraverbale signalen) veel zeggen. Goed kijken en luisteren helpt dus al veel bij het opnemen van procesinformatie. Dit niveau bestaat uit meningen, gevoelens en macht.

Training Adviesvaardigheden

Wil jij meer leren over het geven van advies? Tijdens onze training Adviesvaardigheden ontwikkel je een persoonlijke adviesstijl en bepaal je zelf welke van de aangeboden technieken en adviezen je integreert in je dagelijkse praktijk. Het hele adviesproces wordt doorlopen, van opdrachtaanvraag tot eindgesprek. Klik hier voor meer informatie over de training of om je direct in te schrijven.

[link]

7 obstakels voor effectief luisteren

Luister je wel echt naar de feedback van anderen of de reactie op jouw feedback? Echt luisteren naar wat anderen zeggen is niet iets wat vanzelf gaat, maar aandacht en oefening nodig hebben. Iedereen maakt zich wel eens schuldig aan half-aanwezig luisteren in welke situatie dan ook. Maar waarom is goed luisteren zo moeilijk? En hoe zorg je ervoor dat je niet in de valkuilen van het slecht luisteren trapt? Er zijn zeven soorten luisteren die een negatieve invloed hebben op het vermogen om écht met aandacht te luisteren. Hieronder bespreken we ze met je!

1. Evaluatief luisteren. Evaluatief luisteren kenmerkt zich door het feit dat de ander het altijd met je eens of oneens is. Alles wat gezegd wordt wordt geëvalueerd waardoor je informatie van de ander mist. Het gevaar bij evaluatief luisteren is dat uiteindelijk na elke opmerking een tegenargument volgt en je elkaar niet meer probeert te begrijpen.

2. Zelfbeschermend luisteren. Als een persoon zo gefocust is op zijn eigen verhaal en vol zit met emoties dat er geen ruimte is voor het verhaal van een ander, spreek je van zelfbeschermend luisteren. De kans bestaat dat de persoon zich steeds opnieuw terugtrekt in de negatieve emoties. Hierdoor wordt het lastig het gesprek op een rationele manier te voeren.

3. Luisteren met assumptie. Luisteren met assumptie is één van de meest voorkomende manieren van slecht luisteren en herken je aan het van tevoren bedenken wat de ander gaat zeggen in plaats van luisteren wat de ander echt zegt. Hierbij worden dus aannames gemaakt en dat kan het gesprek in de weg zitten. Aannames zijn het lastigst los te laten als de persoon in kwestie eerdere vergelijkbare ervaringen heeft gehad.

4. Oordelend luisteren. Tijdens oordelend luisteren heb je kritiek op alles wat een ander zegt, waarbij je het volledig oneens bent en de ander in alles bekritiseert. De ander zal stoppen met zijn mening geven omdat hij moe of bang wordt van de reacties.

5. Bevestigend luisteren. Tijdens bevestigend luisteren wil je vooral erkend en bevestigd worden in je mening en luister je alleen vanuit dat perspectief. Je richt je alleen op of de ander wel of niet instemt met jouw ideeën.

6. Defensief luisteren. Met defensief luisteren ziet de ander alles wat je zegt als aanvallend. Je bent constant bezig met jezelf te verdedigen, waardoor je niet de tijd neemt om andere perspectieven te begrijpen.

7. Gezaghebbend luisteren. Bij gezaghebbend luisteren wil je de ander altijd een dringend advies geven en je gelijk krijgen. De combinatie zorgt ervoor dat je de ander het gevoel geeft zelf niet iets uit te kunnen zoeken. Je wil de controle behouden en garanderen dat het gedaan wordt zoals jij dat wil.

Training Feedback geven en ontvangen

Wist je dat Learnit een training over feedback aanbiedt? Tijdens onze training Feedback geven en ontvangen leer je constructief feedback te geven en ontvangen, waarbij ook gekeken wordt naar effectief luisteren. ga je zowel aan de slag met de mogelijkheden voor eindgebruikers als het zelf opzetten en inrichten van een site. Klik hier voor meer informatie over de training of om je direct in te schrijven.

[link]

Tips voor een goed verkoopgesprek

Je wil graag een verkoopgesprek voeren zonder te ‘verkoperig’ te zijn, maar we wil ook jouw aanbod verkopen. Hoe doe je dat goed? Het kan soms nog best lastig zijn om de ander te overtuigen om jouw spullen te kopen, zeker als je niet helemaal op de juiste manier het gesprek in gaat. Zo is voorbereiding van het gesprek al het halve werk, maar moet je ook tijdens het gesprek de juiste skills naar boven halen en toepassen. Om het jou wat makkelijker te maken heeft Learnit een aantal tips op een rijtje gezet waarmee jij een succesvol verkoopgesprek kan voeren!

Voorbereiding van het gesprek

Door een goede voorbereiding laat je zien dat je de ander serieus neemt en energie wil steken in de relatie. Hierdoor zal de ander met een goed gevoel het gesprek gaan en heb je je eerste streepje al voor. Hieronder een aantal tips voor een goede voorbereiding:

 • Bestudeer de website van de klant en ken de klantgeschiedenis;
 • Heb het doel van het gesprek duidelijk voor ogen;
 • Bedenk wat mogelijke pijnpunten zijn op branche-, organisatie- en functie-niveau;
 • Verzamel voldoende informatie over de branche of het bedrijf en check referenties;
 • Neem passende promotiematerialen mee.

Opening van het gesprek

Tijdens de opening van het verkoopgesprek is het belangrijk dat je een professionele en persoonlijke klik krijgt, waarmee je openheid naar elkaar krijgt. Rust uitstralen is hierbij heel belangrijk, maar er zijn nog een aantal andere tips die kunnen helpen bij een goede opening:

 • Weet welke functie jouw gesprekspartner heeft en pas je aan op zijn/haar gedrag;
 • Geef de doelstelling van het gesprek aan en stel een agenda voor;
 • Doe een elevator pitch over jouw eigen bedrijf;
 • Ontdek de verwachtingen van de gesprekspartner.

Inventarisatie van het gesprek

De manier van vragen stellen heeft ook invloed op een goede of slechte verloop van het gesprek. Het gestructureerd stellen van vragen zorgt ervoor dat je de belangrijkste koopbehoeften van het bedrijf en de gesprekspartner achterhaald. Maar hoe doe je dat?

 • Stel veel gerichte open vragen en verzamel op die manier de jusite informatie;
 • Luister, vat samen en stel dieptevragen over details;
 • Stel vragen gericht op het heden, verleden en de nabije toekomst;
 • Maak actief aantekeningen en las af en toe een pauze in.

Afsluiting van het gesprek

Het doel is om kooplust op te wekken bij de gesprekspartner en dus een ja te krijgen op jouw voorstel. Hieronder een aantal tips voor de afsluiting van het gesprek:

 • Vat samen wat de belangrijkste behoeften zijn en vragen of het klopt en compleet is;
 • Vertaal de diensten van eigen bedrijf naar klantvoordelen voor de gesprekspartner;
 • Vraag naar de achtergrond van eventuele bezwaren;
 • Vraag met enthousiasme om de opdracht.

Training over Sales

Wil jij nog meer leren over het voeren van het perfecte verkoopgesprek? Dan is onze training ’Sales: verkopen met resultaat!’ echt iets voor jou! Tijdens deze 2-daagse training ga je aan de slag met de belangrijkste aspecten bij het verkopen en je past het toe op jouw eigen situatie. Klik hier voor meer informatie over de training of om je direct in te schrijven.

[link]

De kerncompetenties van een coach

Een coach heeft veel kennis in huis over mens en gedrag en kan hiermee een verschil maken. Door de grote kennis in gedrag kan de coach samen met de coachee het gedrag en gedragspatronen veranderen. De taken van een trainer en een coach verschillen in de manier van aanpak. De trainer brengt kennis over en kan iemand niet gedrag laten oefenen met praktische opdrachten, maar de coach zal meer zelfinzicht stimuleren door de juiste vragen te stellen. Om dit goed te kunnen, moet een coach over verschillende vaardigheden beschikken. Learnit heeft de 11 belangrijkste competenties van een coach hieronder voor je op een rijtje gezet!

De basis leggen

 • Competentie 1: Ethische richtlijnen respecteren en professioneel handelen. Een coach gaat vertrouwelijk om met de informatie die verkregen wordt vanuit de coachee en kent de grenzen van zijn eigen bekwaamheid. Als iets buiten zijn kunnen ligt, stuurt hij de coach door naar specialisten.
 • Competentie 2: Coachingsrelatie vormgeven. Om de samenwerking tussen coach en coachee zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er duidelijke afspraken nodig die de coachingsrelatie en het coachingsproces vorm geven. Daarbij wordt verdiept in de behoeften van de coachee en wordt hierbij een gepast plan gemaakt.

Relatie vormgeven

 • Competentie 3: Vertrouwensband opbouwen. De coach moet een een veilige omgeving kunnen creëren waarbij respect en vertrouwen naar elkaar getoond wordt. De coachee moet zich in die omgeving altijd aangemoedigd voelen.
 • Competentie 4: Een ware coach zijn. Een coach moet aanwezig zijn zonder te domineren en op een open manier een relatie met de coachee opbouwen. De verantwoordelijkheid moet bij de coachee blijven liggen, maar de coach durft op een doortastende manier de leiding te nemen in de coachingsrelatie.

Effectief communiceren

 • Competentie 5: Actief luisteren. Een coach moet bekwaam zijn om alle verbale en non-verbale signalen van de coachee op te vangen, waarbij ook emotionele signalen aangevoeld moeten worden. Gedachten, gevoelens en intenties van de coachee zijn hierbij heel belangrijk en de coach moet zich daar volledig op kunnen concentreren. Hierdoor voelt de coachee zich vrij om zich verder te uiten.
 • Competentie 6: De juiste vragen stellen. De coach moet de juiste vragen kunnen stellen die informatie opleveren vanuit de coachee waar verder mee gewerkt kan worden. Door duidelijke antwoorden kan de coach de coachee maximaal ondersteunen.
 • Competentie 7: Direct communiceren. Om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen moet er direct gecommuniceerd worden in een taal die zowel de coach als de coachee begrijpt. De coach moet de coachee ook durven confronteren, waarbij het belangrijk is dat het respect naar elkaar behouden wordt.

Bevorderen van het leerproces en resultaten bereiken

 • Competentie 8: Bewustzijn vergroten. Een coach moet de aandacht van de coachee kunnen focussen op het proces en de doelen. Door hem te laten reflecteren op eigen handelen en oplossingen te laten bedenken voor problemen helpt de coach de coachee zichzelf te ontdekken.
 • Competentie 9: Acties ontwikkelen. Samen met de coachee moeten passende acties bedacht worden die het gewenste resultaat zullen bereiken. Hierbij moeten mogelijkheden zijn om te blijven leren.
 • Competentie 10: Doelen en plannen opstellen. De aandacht van de coachee moet op de toekomst gericht worden en daarbij moeten doelstellingen geformuleerd worden. Als een coachee blijft hangen in problemen moet de coach hem durven te confronteren, waarbij de coachee uit een vast patroon getrokken wordt.
 • Competentie 11: Vooruitgang en verantwoordelijkheid nemen bevorderen. De coachee stimuleren op zelfdiscipline door het nemen van verantwoordelijkheid aan te moedigen.

Training Coachingsvaardigheden

Voldoe jij aan bovenstaande competenties of wil jij deze ontwikkelen door te leren over coachingsvaardigheden? Dan is onze training Coachingsvaardigheden: praktische basistechnieken. In deze training leer je niet alleen het verschil tussen een trainer en een coach, maar ervaar je ook de impact van coaching. Hierdoor weet jij na deze training hoe je de technieken en vaardigheden in de praktijk kan inzetten! Klik hier om meer te lezen over de training of om je direct in te schrijven. [link]

Onderhandelen, hoe doe je dit goed? In gesprek met Rob!

Tijdens het onderhandelen doe je je best om te krijgen wat je wilt hebben. Helaas lukt het niet altijd om tot een win-win oplossing te komen. Hoe zorg je dat de relatie goed blijft tijdens het onderhandelen? Of het nou gaat om onderhandelen op je werk, met de buren of in je thuissituatie; uiteindelijk gaat het om het samenkomen van de belangen van jou en van de ander. In het gratis webinar van 10 juni tussen 13:00 - 13:30 uur deelt Learnit expert Rob kennis en tips over onderhandelen met je zodat jij de volgende keer zonder problemen met de mensen om je heen kunt onderhandelen. In dit interview met Rob krijg jij vast een voorproefje van wat je kunt verwachten tijdens het webinar!

Hey Rob! 10 juni geef jij een gratis webinar over onderhandelen, kun je ons vertellen waarom goed onderhandelen vaak zo lastig is?

Rob: “Ik denk dat goed onderhandelen vaak wel lukt hoor, maar dat het lastig wordt als er emotie bij komt kijken. Bijvoorbeeld: je hebt last van de harde muziek bij je buren. Je kunt er niet van slapen, net nu je morgen een belangrijke presentatie gaat geven op je werk. Na een tijdje twijfelen besluit je er toch wat van te zeggen. Dat soort gesprekken lopen lang niet altijd even goed af. Het kan dan op een gegeven moment lastig zijn om nog begrip op te brengen voor de situatie van de ander. En dan is de kans op een goede uitkomst vaak wel verkeken.”.

Zijn er bepaalde technieken of kwaliteiten die het voor een persoon makkelijker maken om te onderhandelen?

Rob: “Ik zie veel mensen bij onderhandelen vooral bezig zijn met zichzelf: wat wil ik? Hoe kan ik krijgen wat ik wil? Wat ga ik allemaal zeggen? Als je dat uitvergroot, maakt iemand zich klaar voor een soort gevecht. Dat wordt voor de ander nooit een fijn gesprek. En als er een winnaar is, is er dus ook een verliezer. Dus wat het makkelijker maakt is door van tevoren al bij jezelf te denken: voor die ander moet het ook een goede deal zijn. En ik wil dat we er allebei goed uit komen. Zo’n vertrekpunt is een goede basis voor een mooi gesprek. Dan voelt de ander dat je hem/haar ook wat gunt, en is hij/zij ook bereid om jou iets te geven. Nog even over die buurman met z’n harde muziek: als hij merkt dat je hem een leuke avond gunt, wordt het gesprek heel anders.”.

In welke situaties gebruik jij jouw skills op het gebied van onderhandelen?

Rob: “Ik ben getrouwd en ik heb kinderen, dus iedere dag, haha! Ik merk vooral dat ik er beter dan gemiddeld in ben tijdens vergaderingen met meerdere mensen. Bijvoorbeeld tijdens bestuursvergaderingen van een bestuur waar ik in zit. Het lukt mij door mijn trainers ervaring wat makkelijker om verschillende kanten te zien van een zaak en die bij elkaar te brengen.”.

Is het gratis webinar dat op de planning staat vooral interessant voor mensen die op hun werk met onderhandelingen te maken krijgen of heb je ook wat aan dit webinar als je het onderhandelen in je persoonlijke leven beter onder de knie wil krijgen?

Rob: “Yes, allebei! En tot slot, er is nog een laatste vorm: onderhandelen met jezelf. Bijvoorbeeld tussen je verstand en je gevoel. Maar daar vertel ik meer over tijdens het webinar :-)”.

Het gratis webinar van 10 juni tussen 13:00 - 13:30

Ben je na het lezen van dit interview met Rob enthousiast geworden over zijn gratis webinar? Klik dan snel op deze link voor meer informatie en schrijf je in. Rob kijkt er naar uit om zijn eigen expertise en ervaring in te zetten om jouw onderhandelen naar een hoger niveau te tillen!

[link]

Leidinggeven in een nieuwe wereld: in gesprek met Anna Maria

Leidinggeven tijdens en na de COVID-19 pandemie vraagt een ander soort kijk. In deze blog gaan we daarom in gesprek met Learnit expert-trainer Anna Maria. Binnen Learnit draagt zij een grote verantwoordelijkheid voor alle trainingen op het gebied van leidinggeven, zodoende heeft ze door de jaren heen veel kennis vergaard en ervaring opgedaan binnen dit vakgebied.

Om jou te helpen om tijdens en na de COVID-19 pandemie een leidinggevende te zijn die je werknemers nodig hebben, organiseert Learnit op 29 april tussen 13:00 - 13:30 uur een interactief webinar genaamd: “Online leidinggeven”. Klik hier voor meer informatie. Om je alvast een voorproefje te geven vertelt Anna Maria in het onderstaande interview meer over het webinar.

Hoi Anna Maria! Dat klinkt spannend die “Online wereld”, zou je kunnen schetsen hoe je verwacht dat deze wereld eruit komt te zien voor leidinggevenden?

Ik zie leidinggevenden in de online wereld meer werken op resultaat én ik zie ze veel meer aandacht hebben voor de mens achter de medewerker. Er ontstaat een gelijkwaardigere manier van samenwerken, waarbij verbinding en vertrouwen sleutelwoorden zijn.

Zou je kunnen aangeven wat de voordelen zijn van deze nieuwe manier van leidinggeven?

Leidinggevenden kunnen hiermee een enorme groei doormaken, ook als mens. Je investeert in een duurzame relatie met je teamleden, waardoor er veel minder vanuit angst en wantrouwen zal worden gewerkt. Dat geeft rust en vertrouwen in je medewerkers en ook in jezelf als leidinggevende. En als je stuurt op resultaat, kun je je als leidinggevende gaan bezighouden met de grote lijnen, met ontwikkeling van je team en je afdeling. Een heel groot voordeel.

En hoe zit het met de nadelen?

Het belangrijkste nadeel vind ik het missen van contact, van de informele momenten, die kleine complimentjes die je tussendoor kunt geven, het met elkaar meeleven, even bijsturen. En natuurlijk is het ook lastiger om in de gaten te houden of een medewerker het allemaal wel redt en kan. En bijvoorbeeld het inwerken van nieuwe mensen wordt ook een grotere uitdaging.

Welke fouten zullen leidinggevenden in jouw ogen relatief vaker maken met deze nieuwe manier van leidinggeven?

Voor mij ligt het risico vooral bij de mindset, de focus van een leidinggevende. Als je werkt en communiceert vanuit het oude normaal, dan zul je de grip op je team kwijtraken. En dan zullen ook de resultaten onder druk komen te staan. Dus bijvoorbeeld willen controleren of een medewerker wel precies om 8 uur begint en doorwerkt tot 17.00 uur, of precies willen weten hoe een medewerker een taak uitvoert.

Op 29 april geef je een interactief webinar over dit onderwerp, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten van wat je dan gaat bespreken?

In dit webinar bespreek ik wat er verandert en wat dit betekent voor een leidinggevende. En ik geef tips hoe je als leidinggevende de omslag kunt maken van oud naar nieuw: sturen op resultaat en leidinggeven vanuit verbinding en vertrouwen.

Klinkt goed! en wat nou als ik zelf geen leidinggevende ben, is het webinar dan ook interessant om deel te nemen aan het interactieve webinar?

Jazeker. Het geeft je inzicht in wat er verandert voor een leidinggevende, maar ook voor teamleden en medewerkers. Je krijgt een beter beeld over hoe je elkaar kunt helpen bij het maken van de omslag.

Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier voor meer informatie over het interactieve webinar en schrijf je in!

[link]

Online adviseren, hoe pak je dat aan? In gesprek met trainer Saar!

Advies geven via online communicatiekanalen, het is iets wat veel werknemers in deze tijd moeten doen, maar wat nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Hoe zorg je er namelijk voor dat je advies goed overkomt en wat moet je doen om zo overtuigend mogelijk over te komen? Of het nou gaat om advies dat je geeft aan je collega, je baas, je klant of zelfs aan je partner; uiteindelijk draait het om een aantal belangrijke basisprincipes. In het interactieve webinar Succesvol online adviseren van 13 april tussen 09:30 - 12:30 uur deelt expert trainer Saar kennis en tips met je zodat jij de volgende stap kan zetten in effectief online adviseren. In deze blog gaan we met haar in gesprek!

Ha Saar! 13 april geef jij een interactief webinar over online adviseren, kun je in het kort uitleggen wat het verschil is tussen online adviseren en advies geven in ‘real life’?

Saar: “Bij advies geven in real life ben je in dezelfde ruimte met je gesprekspartner. Je ziet elkaar en voelt en merkt bij de ander aan diens non- verbaal gedrag hoe het advies aankomt, of jouw informatie juist is ontvangen of dat er mogelijk weerstand zit. Veel van deze informatie missen we op het moment dat we iemand online adviseren omdat we de ander simpelweg minder goed zien. Signalen die we normaliter oppikken vanuit het non- verbale gedrag, zijn daardoor lastiger te lezen. Dat betekent dat een adviseur bij online adviseren andere vaardigheden van zichzelf moet aanspreken om zijn of haar boodschap effectief te laten landen én overtuigend te brengen om zo de verbinding met de gesprekspartner te behouden en te zorgen dat het advies aansluit.”

Er is al veel onderzoek gedaan naar (succesvol) advies geven. Kun je alvast een klein voorproefje geven van de theorie die aan bod komt tijdens dit webinar?

Saar: “Succesvol adviseren gaat over het kunnen aansluiten bij de behoefte van de ander zonder je eigen doel uit het oog te verliezen. Dit kan alleen door de juiste informatie op te halen en goed te weten wat de ander wil, om vervolgens jouw rol als adviseur af te stemmen op die behoefte en jouw advies daarop aan te laten sluiten. We zullen tijdens het webinar daarom kijken naar wat voor verschillende rollen een adviseur kan hebben, in welke situatie je welke rol wil innemen en hoe je hierop kan sturen (Uit: Rollen van de adviseur; Edward Schein). Daarnaast zoomen we in op wat voor online gesprekstechnieken er zijn om jouw gesprekspartner mee te laten bewegen met jouw advies (Uit: Beïnvloedings vaardigheidsmodel, Jan Bijker).”

Kun je iets over je eigen achtergrond vertellen, hoe heb jij je bijvoorbeeld tot expert ontwikkeld binnen het adviesvaardigheden vakgebied?

Saar: “Ik heb in het verleden vanuit mijn rol als consultant veel te maken gehad met adviesgesprekken. Ook binnen Learnit voer ik veel adviesgesprekken waarbij de klant in ons geval erg divers is. Zo spreek ik met opdrachtgevers maar ook deelnemers van mijn training, met leidinggevende of HR managers, met collega’s of met Learnit zelf. Dit zijn gesprekken die gaan over het ophalen van de vraag van de klant, het luisteren en begrip tonen, maar ook over het meedenken met de klant wanneer ik met mijn training een oplossing moet aandragen voor een bepaald probleem, of juist kunnen sturen op het moment dat een klant dingen van mij verwacht die ik niet waar kan maken of die ik anders zie. Wat ik daarin heb geleerd is dat goed advies geven veelal gaat over in verbinding blijven en kunnen aansluiten bij de behoeften van de ander zonder daarbij jezelf te verliezen. Op het moment dat ik namelijk niet adequaat aansluit bij de ander of beloftes doe die ik niet waar kan maken, is een bijkomend effect dat die ander het idee heeft dat hij of zij zich niet op een prettige of juiste manier door mij geholpen voelt. Inmiddels heb ik veel trainingen gegeven op dit gebied, zowel binnen gemeentelijke instanties als commerciële organisaties. Het kunnen aansluiten bij die behoeften, transparant communiceren én het creëren van juiste verwachtingen (wat is mijn rol en wat is de rol van de klant), zijn thema’s die telkens weer terug komen.”

Is het interactieve webinar dat op de planning staat vooral interessant voor mensen die op hun werk met adviesvaardigheden te maken krijgen of heb je ook wat aan dit webinar als je je adviesvaardigheden in je persoonlijke leven verder wil ontwikkelen?

Saar: “Beide! Ik denk dat je veel van de informatie die ik zal delen tijdens dit webinar ook goed in je persoonlijke leven kan gebruiken aangezien het veelal gaat over het effectief online communiceren en vaardigheden die je kan gebruiken om een ander in beweging te krijgen. Deze informatie is dus ook heel goed toepasbaar voor andere online meetings en online gesprekken. Ik zal namelijk ook behandelen wat je kan doen om online zelf overtuigender en krachtiger over te komen en hoe je effectief jouw boodschap kan laten landen, ook als je de ander slechts gedeeltelijk ziet. Dus voor iedereen die zijn of haar online gespreksvaardigheden wil boosten, is dit webinar ook zeer geschikt!.”

Het interactieve webinar van 13 april tussen 09:30 - 12:30

Ben je na het lezen van dit interview met Saar enthousiast geworden over haar interactieve webinar? Klik dan snel op deze link voor meer informatie en schrijf je in. Saar kijkt er naar uit om het gesprek met jou aan te gaan en om haar eigen expertise en ervaring in te zetten om jouw (online) adviesvaardigheden naar een hoger niveau te tillen!

Het drie uur durende interactieve webinar vraagt veel voorbereidingstijd, kennis en ervaring van expert trainer Saar, het is daardoor dus niet mogelijk om dit interactieve webinar gratis aan te bieden. De prijs blijft overigens wel stukken goedkoper dan wanneer je een volledige training in het onderwerp zou willen volgen. Ook staan wij garant voor een goed en soepel verloop van de sessie en zullen wij ontzettend ons best doen om het voor jou zo succesvol mogelijk te maken!

[link]

Vijf tips om effectief te verkopen

Afgelopen jaar heeft er binnen organisaties een verandering plaatsgevonden naar het op afstand werken. Hierdoor hebben veel werknemers van organisaties hun vaardigheden op het gebied van online werken moeten mee veranderen. Vaardigheden die centraal zijn komen te staan zijn bijvoorbeeld bellen of videobellen. Dit geldt ondere andere voor veel mensen die werkzaam zijn in de sales. Klantafspraken kunnen momenteel niet fysiek doorgaan waardoor het werven van potentiële klanten is verplaatst (of wellicht behouden), naar een online setting. Hoe ga je hiermee om als verkoper? In de blog van deze week bespreken we vijf tips die jou kunnen helpen om je salesvaardigheden (op afstand) een boost te geven!

1. Voorbereiding. Een goede voorbereiding is misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van het verkoopproces. Voor je een potentiële klant opbelt, is het van belang om voor jezelf een helder doel op te stellen. Is het eerste telefoontje alleen bedoeld om een potentiële klant warm te maken voor een product of ga je direct voor de verkoop van je product of dienst? Het is in ieder geval belangrijk om je verkoopdoelstelling op papier te zetten en je verkoopstrategie van te voren uit te werken.

2. Focus op de persoon. Om iemand te kunnen overtuigen is het van belang dat je je verkooptactiek hebt afgestemd op deze persoon/organisatie, en niet zozeer op organisaties in het algemeen. Het is belangrijk om jezelf te realiseren dat iedere persoon die je spreekt uniek is, en dat iedere klant dus een andere aanpak nodig heeft. Onthoud vooral dat je praat met een individu en dat een ‘one size fits all’ aanpak anno 2021 toch echt gedateerd is nu we allemaal de mogelijkheid hebben om, voordat je belt, klantinformatie in te winnen via het internet.

3. Verkoop een oplossing. Jouw uiteindelijke doel is misschien om zoveel mogelijk producten of diensten te verkopen, maar dat hoeft niet aan te sluiten bij de behoeftes van je potentiële klanten. Om ervoor te zorgen dat een klant toch geïnteresseerd raakt in jouw product of dienst, is het verstandig om eerst te focussen op de behoeftes van de klant voordat je je product of dienst aanprijst. Speel eerst in op een probleem dat een klant ervaart of mogelijk zou kunnen ervaren door grondig onderzoek te verrichten. Neem bijvoorbeeld een kijkje op de website van de klant. Speel hier vervolgens op in door je product of dienst te presenteren als dé oplossing voor het probleem van de klant.

4. Prijs is niet het belangrijkste. In de sales wordt vaak gedacht dat het geven van kortingen effectief is om klanten over de streep te trekken. Het probleem is echter dat als potentiële klanten eenmaal doorhebben dat je korting te vaak of altijd aanbiedt, de waarde van je product of dienst omlaag gaat. Vertrouw daarom op de waarde van je eigen product of dienst en probeer in sales gesprekken te focussen op de eigenschappen van je product of dienst die de waarde voor klanten verhogen. Probeer dit ook uit te stralen op andere manieren, bijvoorbeeld binnen je eigen social media beleid. Adverteer op social media kanalen met de kwaliteiten van je product in plaats van te adverteren op (een lage) prijs.

5. Blijf ten allen tijde professioneel. Professioneel zijn, bestaat eigenlijk uit drie verschillende onderdelen. Het gaat om wat je doet, het gaat om wat je zegt en het gaat erom hoe je jezelf presenteert aan potentiële klanten. Vriendelijkheid is belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van je professionaliteit. Een klant hoeft je niet per se de aardigste persoon ter wereld te vinden, maar het is wel van essentieel belang dat een klant je respecteert. Uiteindelijk gaat een klant namelijk alleen over tot een aankoop, als hij of zij ook daadwerkelijk op je kennis en kunde vertrouwd. Een te amicaal telefoontje zou dus zomaar averechts kunnen werken.

Interactief webinar

Learnit biedt nu een interactief webinar Slim verkopen of afstand, hoe dan? aan, waarbij je in drie uur tijd je eigen online sales vaardigheden (verder) ontwikkeld. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere de verschillen tussen verkopen of afstand en ‘live’ verkopen en slimme manieren om online verkoop gesprekken makkelijker te maken. Wil je meer weten over dit webinar of wil je je direct inschrijven? Klik dan hier. Wil je nog meer leren over professionele gespreksvoering op afstand? Bekijk dan ook eens onze training Online gespreksvoering; zakelijke gesprekken via een videocall. In deze training leer je om op een efficiënte en effectieve manier goede zakelijke online gesprekken te kunnen voeren door niet alleen te letten op je eigen kwaliteiten en valkuilen maar ook door de lichaamstaal van je gesprekspartner te interpreteren. Benieuwd naar deze training? Klik dan hier.

[link]

Slechtnieuwsgesprekken online voeren - Hoe pak je dat aan?

De meeste leidinggevenden ontkomen er niet aan; slechtnieuwsgesprekken voeren hoort er soms helaas bij. Vaak gaat het om confronterende gesprekken die bij zowel de leidinggevende als de werknemer verschillende emoties kunnen oproepen. Momenteel zullen deze gesprekken veelal online plaatsvinden. Dit brengt een extra uitdaging met zich mee; hoe breng je slecht nieuws het beste over via online communicatie middelen? Lees hieronder 5 tips die jou kunnen helpen om een online slechtnieuwsgesprek te voeren.

1. Plan het gesprek op tijd

Er is nooit een goed moment om een slechtnieuwsgesprek te moeten houden, maar stel dit gesprek niet uit. Op deze manier geef je de persoon met wie je dit gesprek moet voeren namelijk het idee dat je belangrijke en cruciale informatie voor hem of haar achterhoudt. Als het gesprek dan eenmaal plaatsvindt, kan dit leiden tot onnodig veel beladenheid wat vaak gepaard gaat met negatieve emoties zoals woede en frustratie. Je zou dus kunnen stellen dat slecht nieuws uitstellen alleen maar leidt tot een moeilijker gesprek.

2. Transparante communicatie

Geef gelijk aan het begin van het gesprek aan waar het om gaat. Normaal gesproken tijdens een fysiek gesprek is het het beste om direct met de deur in huis te vallen, zodat de ander weet waar hij of zij aan toe is. Dit geldt ook voor een online slechtnieuwsgesprek. Zorg er dus voor dat je transparant bent: dit wordt vaak gezien als de meest oprechte manier om een vervelende boodschap over te brengen.

3. Empatisch vermogen

Online is het misschien iets lastiger om de reactie van een ander goed in te schatten, maar toch is dit een belangrijk aspect van een slechtnieuwsgesprek. Wanneer de boodschap is geland is het belangrijk om de reactie af te wachten van de andere personen. Emoties die naar boven kunnen komen zijn onder andere: berusting, verdediging, ontkenning, herhaling of zelfs agressie. Belangrijk is in ieder geval dat je iemand de tijd gunt om zichzelf te uiten. Als je iemands reactie niet helemaal kunt peilen doordat je bijvoorbeeld aan het videobellen bent en je iemands gezicht niet helemaal goed kan zien, durf dan aan de persoon te vragen hoe hij of zij zich voelt onder dit slechte nieuws. Op deze manier kun je alsnog inhaken op wat die persoon zelf aangeeft, door je in te leven in zijn of haar situatie.

4. Bied nazorg aan

Om het gesprek niet al te abrupt te beëindigen is het een goed idee om van te voren na te denken over hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen na afloop van het gesprek. Het is belangrijk om aan te geven dat je begrijpt dat het slechte nieuws onverwacht is en dat je de persoon de tijd gunt om het nieuws te laten bezinken. In geval van een beëindiging van een dienstverband is het wel zo netjes om later nog een afspraak in te plannen om alles goed met elkaar af te kunnen sluiten.

5. Realiseer jezelf dat het niet jouw schuld is dat het gesprek online plaatsvindt

Tenslotte is het belangrijk dat je niet vergeet dat ook jij er niets aan kunt doen dat het gesprek online plaatsvindt. Het is in deze omstandigheden nu eenmaal niet anders. Daarbij heeft het voeren van een online slechtnieuwsgesprek één groot voordeel: de persoon met wie je het gesprek aangaat bevindt zich (waarschijnlijk) in zijn eigen huis, en niet op kantoor of op een andere locatie. Dit betekent dat hij of zij zich na het gesprek terug kan trekken in een vertrouwde omgeving, zonder eerst andere mensen te woord te moeten staan. Je kunt je vast voorstellen dat als je bijvoorbeeld net hebt gehoord dat je ontslagen bent, je liever de collega’s van je afdeling vermijdt na een dergelijk gesprek.

Training slechtnieuwsgesprekken voeren

Learnit biedt een training ‘Slechtnieuwsgesprekken voeren’ aan, waarin je onder andere leert hoe je een dergelijk gesprek het beste kunt voorbereiden, hoe je een gesprek het beste kunt structureren en met welke valkuilen je rekening moet houden. Tijdens deze training van een dag, komt niet alleen theorie aan bod maar ga je ook zelf interactief aan de slag met oefeningen. Dit zorgt ervoor dat jij aan het eind van de dag over de vaardigheden en het vertrouwen beschikt om de volgende keer een slechtnieuwsgesprek te moeten voeren. Klik hier om te lezen over de training of om je direct aan te melden.

[link]

Beïnvloedingsvaardigheden - Investeer in jezelf!

Hoe zorg je ervoor dat mensen overtuigd raken van jouw ideeën of voorstellen? En hoe zet je andere mensen in beweging? Het antwoord op papier is simpel; door je eigen gedrag en communicatie af te stemmen op de situatie en de mensen die je wilt beïnvloeden. Toch blijkt dit in de praktijk vaak lastig te zijn. Lees daarom in deze blog op welke vier verschillende manieren je anderen succesvol kunt beïnvloeden.

1. Aansporen: Energieke en krachtige uitspraken zijn van belang.

 • Een compliment geven. Om iemand aan te sporen om verder te gaan met waar hij of zij mee bezig is, werkt het geven van een compliment uiterst effectief. Denk bijvoorbeeld aan een collega die bezig is om een nieuwe webpagina lay-out voor de website van de organisatie te ontwerpen. Wanneer jij hier tussentijds complimenten over geeft, zal deze collega alleen maar extra gemotiveerd raken om deze lay-out af te maken!
 • Een stelling innemen. Naast het gebruiken van een compliment om iemand aan te sporen, zou je er ook voor kunnen kiezen om een stelling in te nemen. Op deze manier zou je een discussie kunnen uitlokken en anderen kunnen aansporen om na te denken over een bepaald onderwerp.

2. Overtuigen: De kracht van overtuigen ligt in de onderbouwing.

 • Argumenten aandragen. Als je iemand wil overtuigen is het belangrijk dat je je argumenten goed onderbouwd. De nadruk ligt in dit geval dus op het presenteren van feiten, het herhalen van je boodschap en het duidelijk communiceren van je voorstel. Belangrijk is dus dat je met feitelijke informatie op tafel komt en niet alleen met je eigen mening.

3. Onderzoeken: Centraal staat wat de ander denkt en voelt.

 • Luisteren en vragen stellen. Zorg ervoor dat de ander centraal staat en luister goed naar wat deze persoon te vertellen heeft. Probeer dit voor jezelf kort samen te vatten, zodat je de ander gerichte vragen kan stellen. Geeft een collega aan waarom hij of zij niet mee wil werken aan een bepaald project, luister dan goed naar de redenen van hem of haar. Zijn de beweegredenen voor jou niet duidelijk? Stel dan een doelgerichte vraag om erachter te komen waarom hij of zij iets niet wil.
 • Erkenning geven. Een belangrijk doel van onderzoeken is ook erkenning geven aan de ander. Na een gesprek kun je iemand bijvoorbeeld bedanken voor zijn of haar input. Op deze manier laat je zien dat je de inbreng van deze persoon waardeert en dat je de input ook daadwerkelijk meeneemt.

4. Inspireren: Het belang van ander staat centraal in combinatie met energieke uitspraken.

 • Positieve toekomstperspectief schetsen. Als je iemand wil inspireren, is het handig om een positief toekomstperspectief te schetsen waar jij zelf achter staat maar waar de ander ook baat bij heeft. Probeer dus een toekomstperspectief te schetsen waarin de ander (ook) een duidelijke rol speelt.
 • De eerste stap zetten. Iemand inspireren is natuurlijk mooi, maar hoe zorg je ervoor dat iemand ook echt die eerste stap gaat zetten? In zo’n geval is het handig om met concrete plannen op tafel te komen. Een suggestie doen voor de eerste stap die een ander kan zetten kan hierbij zeker verhelderend werken.

Opleiding Beïnvloedingsvaardigheden

Learnit biedt nu de mogelijkheid aan om een opleiding ‘Beïnvloedingsvaardigheden’ te volgen, waarbij je in zes maanden tijd wordt klaargestoomd om personen en groepen te kunnen beïnvloeden terwijl je rekening houdt met ieders belang. Wil je meer lezen over de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze opleiding? Klik dan hier om de opleidingspagina te bekijken of schrijf je direct in. Liever eerst contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken? Stuur dan een email naar info@learnit.nl of bel ons op +31 20 6369179.

[link]

Zó geef je goed advies!

De mate waarin je advies wordt begrepen, geaccepteerd en gebruikt hangt voor een groot deel af van hoe je zelf het advies brengt. Als adviseur ben jij ongetwijfeld de specialist in jouw vakgebied, maar hoe overtuig je andere mensen van jouw kennis en kunde? Met de tips in deze blog til je jouw adviesvaardigheden naar een hoger niveau!

 • Timing. Probeer je in te leven in de persoon of personen voor wie je advies is bedoeld. Denk na over de plaats en het tijdstip waarop je het advies geeft. Weet je toevallig dat iemand een drukke week heeft en dat diegene gestrest is? Misschien is het dan een beter idee om even met je advies te wachten.

 • Organiserend vermogen. Vergeet vooral niet dat jij de specialist bent en probeer dit ook uit te stralen. Wil je professioneel overkomen dan doe je er goed aan om ervoor te zorgen dat je zaakjes altijd op orde hebt. Zorg er dus voor dat je niet te laat komt en vergeet ook geen belangrijke afspraken of documenten.
 • Analyserend vermogen. Goed advies kun je eigenlijk pas geven nadat je eerst alle benodigde informatie hebt verzameld en geanalyseerd. Ga daarom altijd eerst in gesprek met de klant. Luister naar de klant maar stel zelf ook gerichte vragen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de situatie zodat je gericht advies kan geven.
 • Vooruit denken. Advies is veranderlijk. Als je een goede adviseur wil worden of blijven dan is het belangrijk om je ogen en oren open te houden. Verandert er iets binnen jouw vakgebied? Zijn er dingen waarmee rekening gehouden moet worden in de toekomst? Als adviseur is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de nieuwe trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
 • Communiceren. De manier van communiceren speelt een grote rol als je wil dat jouw advies ter harte wordt genomen. Let er daarom goed op met wat voor personen of organisatie je te maken hebt, en probeer je manier van communiceren hierop af te stemmen. Zorg er daarnaast ook voor dat de klant voor wie het advies is bedoeld, zich op zijn gemak voelt bij jou. Vraag bijvoorbeeld of die persoon zelf nog wat wil aankaarten voor het adviesgesprek, of biedt wat te drinken aan tijdens het gesprek.
 • Wil jij je eigen skills verbeteren op het gebied van adviesvaardigheden? Bekijk dan eens onze driedaagse training Adviesvaardigheden en leer je advies zo overtuigend mogelijk over te brengen, met resultaat! Ontwikkel daarnaast je eigen persoonlijke adviesstijl met behulp van een Learnit trainer.

  [link]

  Hoe ga je om met lastige klanten?

  “De klant heeft altijd gelijk” en “De klant is koning”, beide uitspraken die veel gebruikt werden in het verleden en die nu nog vaak worden toegepast in de bedrijfsvoering. Deze uitspraken laten zien dat hoe onzinnig of onterecht een reactie van een klant ook mag zijn, deze altijd serieus moet worden genomen. Maar is dit eigenlijk altijd wel een gegeven?

  Om dat in te kunnen zien is het belangrijk om te reflecteren hoe jij als persoon zou reageren op een lastige klant.

  De leeuw, het hert en de kat

  Als je het heel simpel bekijkt zijn er eigenlijk drie verschillende soorten ‘oerreacties’ die mensen hebben wanneer ze in aanraking komen met een lastige klant. Deze zijn te vertalen in de leeuw, het hert en de kat.

  Een leeuw is een vechter, hij gaat het conflict niet uit de weg en probeerd gelijk in oplossingen te denken. De valkuil van de leeuw is zijn drang naar vechten en aanvallen, met gevolg dat het afschikwekkend kan overkomen op klanten.

  Het hert vlucht, hij gaat het conflict juist het liefste uit de weg en zal altijd een onderdanige positie proberen in te nemen. Het voordeel is dat een klant zich dan in eerste instantie gehoord voelt, het nadeel alleen is dat het vluichten van het hert het probleem niet oplost wat uiteindelijk zal leiden tot een ontevreden klant.

  De kat bevriest, hij zal afstand proberen te creën tussen hem en de klant om het probleem vanuit een expert-rol to kunnen observeren. Hierbij is de valkuil dat de kat geen contact maakt met de klant waardoor deze zich ongehoord voelt.

  Uiteindelijk neigen we allemaal naar een van deze rollen. Desondanks is dit niet in alle gevallen hetzelfde, soms stel je je bijvoorbeeld meer als een leeuw op terwijl je op andere momenten meer een kat kan zijn.

  Behoeften

  Met de informatie over de leeuw, het hert en de kat in ons achterhoofd is het nu interessant om na te gaan denken over wat klanten nodig hebben. Als voorbeeld kan je zeggen dat iemand die boos overkomt in eerste instantie begrip nodig heeft, gevolgd door uitleg en uiteindelijk een concreet plan. Hierin heb je alle drie de rollen verwerkt.

  Gratis webinar

  Wil je nog meer weten over dit onderwerp en ben je benieuwd welke rol nou het meeste bij jou past? Tijdens het gratis webinar dat op 14 januari 2020 werd gehouden ging Michaela dieper in op het tevreden stellen van lastige klanten. Kijk hem hier terug!

  [link]

  Tien gesprekstechnieken om iemand af te troeven

  Veel van de communicatietrainingen van Learnit Training gaan over luisteren, de ander begrijpen, je inleven in iemands situatie en empathie tonen. ,,Heel belangrijk, in de meeste gevallen’’, zegt communicatietrainer Rob van Learnit.

  Hij gooit het binnenkort over een andere boeg. Want soms wil je gewoon je zin krijgen: met een scherpe opmerking iemand aftroeven. Je wilt scoren en winnen.

  'Kon ik je verbaal maar flink aftroeven'

  Rob legt uit waarom deze vaardigheden óók belangrijk zijn. ,,Het hoeft niet vaak voor te komen, maar er zijn zo nu en dan van die momenten waarop je denkt: kon ik je nu verbaal maar flink aftroeven.’’

  De vraag die centraal staat tijdens het webinar dat Rob op 9 juli geeft: ‘Hoe kun je iemands uitspraak succesvol in twijfel trekken en je punt maken?’ Om die te beantwoorden, bespreekt Rob tien gesprekstechnieken die je meteen kunt toepassen. ,,Grote kans dat er voor iedereen wel een techniek bij zit die goed past.’’

  In het webinar zal Rob een stelling voorleggen die je misschien wel bekend in de oren klinkt. Stel je voor: jouw manager doet de volgende uitspraak: ,,Die training bij Learnit is veel te duur. Zo’n cursus is dat geld niet waard.’’

  Metaframe

  Rob leert je in het webinar tien gesprekstechnieken om die stelling in twijfel te trekken, we bespreken er in dit blog alvast eentje. ,,Eén van de manieren heet metaframe’’, zegt Rob. ,,Je evalueert de uitspraak in het kader van een terugkerende persoonlijke context van die manager.’’

  Je stelt dus eigenlijk een overtuiging over zijn overtuiging vast. Rob: ,,Je zegt dus: ‘Je gelooft alleen maar dat het dat geld niet waard is, omdat je een gebrek aan vertrouwen hebt.’’’

  Op die manier zorg je dat de uitspraak van de manager over hemzelf gaat, in plaats van over de training. Het gevolg: hij zal zich gaan verdedigen. Vervolgens kun je voortborduren op eerdere keren dat hij weinig vertrouwen toonde.

  Gratis webinar

  De trainer gaf het webinar op 9 juli 2019. Kijk hem hier terug!

  [link]

  Maatregelen in organisaties voor het omgaan met agressie

  Helaas krijgen sommige mensen in de uitvoering van hun werkzaamheden te maken met agressie. Door als organisatie maatregelen te nemen om agressie te voorkomen en met agressie om te gaan, toon je aan medewerkers dat zij er niet alleen voor staan. Maar hoe neem je als organisatie zulke maatregelen? Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft Aanpak geweld tegen werknemers met publieke taak opgesteld voor mensen die een publieke taak vervullen, zoals ambtenaren en medewerkers van hulpdiensten. Hieronder lees je meer over deze maatregelen en hoe je ze als uitgangspunt kunt nemen bij maatregelen binnen jouw organisatie.

  1. Stel normen op en communiceer deze

  Formuleer gezamenlijk normen wat betreft welk gedrag wel en niet acceptabel is. Gedrag is in ieder geval onacceptabel als het strafbaar is, als het werknemers belemmert om hun werkzaamheden normaal uit te voeren en als het de bedrijfsorde verstoort. Een belangrijke richtlijn voor het definiëren van acceptabel gedrag is: emotie mag, maar agressie niet. Stel huisregels en gedragscodes op en communiceer deze zowel intern als extern, bijvoorbeeld door ze in ontvangstruimtes te hangen of op de website te plaatsen. Wees ook duidelijk over de consequenties van onacceptabel gedrag.

  2. Stimuleer werknemers om agressie te melden

  Werknemers kunnen soms terughoudend zijn bij het melden van agressie. Ze willen bijvoorbeeld niet zwak overkomen of zijn bang dat zij de schuld krijgen van agressief gedrag. Draag als organisatie de boodschap uit dat medewerkers altijd problemen op de werkvloer met een leidinggevende kunnen bespreken. Ook is het goed om een vertrouwenspersoon aan te stellen waar werknemers bij terecht kunnen.

  3. Registreer alle voorvallen van agressie

  Het is belangrijk om alle voorvallen van agressie te registreren. Werknemers voelen zich daardoor serieus genomen en de organisatie kan maatregelen treffen om agressie in de toekomst te voorkomen en beter aan te pakken, bijvoorbeeld door een andere inrichting van de werklocatie of meer beveiliging. Door nauwkeurige registratie is in kaart te brengen welke afdelingen het meest met agressie te maken krijgen en wat daarvan de oorzaak is. Hierdoor kunnen specifieke maatregelen genomen worden.

  4. Train medewerkers in het omgaan met agressie

  Goede voorlichting en trainingen maakt werknemers weerbaar. Een training stelt werknemers in staat om in een veilige omgeving te ervaren wat agressie met hen doet en hoe zij er effectief op kunnen reageren. Ook leren medewerkers tijdens een training waarom mensen agressief gedrag vertonen: uit frustratie, om iets te bereiken of onbeheerste agressie die het gevolg is van middelengebruik of psychische stoornissen. Daardoor zijn zij des te beter voorbereid als zij met agressie te maken krijgen.

  5. Toon binnen 48 uur een reactie naar de dader toe

  Het is enorm belangrijk dat een organisatie een eenduidig beleid voert wat betreft het omgaan met agressie. Als een werknemer ''nee'' zegt, dan moet de werkgever dit ook doen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing, het doen van aangifte, het verhalen van schade of een pandverbod. Daarmee krijgt de dader het duidelijke signaal dat hij of zij een grens heeft overschreden en voelen werknemers zich gesteund.

  6. Stimuleer het doen van aangifte

  Het doen van aangifte is een manier om de dader te laten merken dat hij/zij te ver is gegaan. Een werknemer kan zelf aangifte doen, maar ook de werkgever kan de aangifte regelen. De werknemer die het slachtoffer van de agressie is geworden, zal dan een getuigenverklaring afleggen. Als er een strafbaar feit is gepleegd, zal de dader vervolgd worden. Als er niet sprake is van een strafbaar feit, zal de politie het incident toch registreren. Vaak blijft agressief gedrag niet bij één keer. De dader is dan in ieder geval een bekende van de politie.

  7. Verhaal schade op de dader

  Ook met het verhalen van schade geeft een organisatie een duidelijk signaal af en ondervindt de persoon die zich agressief heeft gedragen de gevolgen van zijn handelingen. Zowel materiële als psychische schade kan worden verhaald.

  8. Bied opvang en nazorg aan medewerkers

  Breng medewerkers die met agressie te maken hebben gekregen in veiligheid en laat hen hun verhaal doen. Wijs werknemers er op dat zij hulp kunnen krijgen. Sommige mensen laten een dergelijke gebeurtenis makkelijk van zich afglijden, terwijl andere mensen er langdurig last van kunnen ondervinden. Het is belangrijk om alert te blijven of de medewerker(s) na het geval van agressie klachten krijgt. Een gevolggesprek is dan ook zeker aan te raden. Stel ook andere collega's op de hoogte van het voorval en evalueer of de maatregelen aangescherpt moeten worden.

  Omgaan met agressie op de werkvloer

  De acht genoemde punten zijn dus niet alleen handig voor mensen werkzaam in publieke sector, maar ook voor mensen de private sector. Dankzij deze maatregelen kan agressie beter voorkomen worden in jouw organisatie én weten jouw medewerkers hoe ze het best met agressie om kunnen gaan. Heb je behoefte aan meer oefening? In onze tweedaagse training Omgaan met agressie op de werkvloer word je steeds vaardiger in het deëcaleren van een moeilijke situatie.

  [link]

  Sollicitaties afnemen: ethische en wettelijke vraagstukken

  Bij het afnemen van sollicitaties komen verschillende ethische en wettelijke vraagstukken om de hoek kijken. Wat mag je wel en niet vragen? En waar mag je wel of niet op selecteren? We zullen een paar belangrijke punten doornemen.

  Gelijkebehandelingswetgeving

  Dankzij de Gelijkebehandelingswetgeving is het in Nederland verboden om mensen te discrimineren. Vermijd vragen of opmerkingen over iemands geslacht, leeftijd, ras, religie, nationaliteit, zwangerschap, sexuele geaardheid, burgerlijke staat en kinderen. Een paar voorbeelden van vragen die de werver niet mag stellen: Ben je van plan zwanger te raken? Val je op vrouwen of op mannen? Ben je lid van een politieke partij?

  Wees transparant

  Als werver is het jouw verantwoordelijkheid om accurate informatie over de baan en de organisatie te verschaffen. In de vacature moeten de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, functie-eisen, aard van het dienstverband, arbeidsomvang, plaats in de organisatie en standplaats duidelijk worden vermeld. Binnen twee weken na de sluitingsdatum van de vacature moet de sollicitant bericht worden en vervolgens moet de organisatie duidelijkheid verschaffen over de sollicitatieprocedure.

  Social media

  Veel afwijzingen van kandidaten zijn te danken aan informatie die gevonden is via social media of internet. Een organisatie moet bewust zijn dat deze informatie niet altijd accuraat, juist en/of relevant is. Het beoordelen van een kandidaat op basis van foto's en informatie die op sociale media wordt gevonden, schendt de ethische plicht van een werkgever om selectiecriteria te vermijden die niet verband houden met werkprestaties. Vaak is er persoonlijke informatie, zoals religie, burgerlijke staat, nationaliteit en leeftijd, te vinden op social media. Indien relevant, mag de openbare informatie besproken worden met de sollicitant.

  De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft een '˜NVP Sollicitatiecode' opgesteld die basisregels bevat die organisaties en sollicitanten in acht behoren te nemen bij sollicitaties. De code moet zorgen voor een eerlijke en transparante werving en selectieprocedure. Een organisatie kan eventueel de code aanpassen aan haar eigen specifieke situatie, als hier aanleiding voor bestaat. Benieuwd naar de NVP Sollicitatiecode? De code is hier te vinden.

  Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen

  Naast de ethische en wettelijke vraagstukken, komen er tijdens onze tweedaagse training Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen nog veel meer onderwerpen aan bod. Waar kun je in een sollicitatiegesprek tegenaan lopen en hoe ga je daar vervolgens mee om? Leer efficiënt CV's doornemen en een sollicitatiegesprek goed voorbereiden en vormgeven. Meer informatie over de training?

  [link]

  Hoe onderbreek je een gesprek op een slimme manier?

  Hoe onderbreek je een gesprek op een slimme manier? Het onderbreken van een gesprek kan al gauw als onbeleefd gezien worden. Toch kan het een handige manier zijn om jouw gesprekspartner van gedachte te doen veranderen. Wij geven vier tips!

  1. Stel een vraag

  Stel je gesprekspartner een vraag, het liefst een gesloten vraag. Wanneer iemand ons een vraag stelt, zijn we over het algemeen snel geneigd om een antwoord te geven. Een vraag negeren is immers onbeleefd. Een gesloten vraag stellen leidt tot kortere antwoorden, waardoor jij na het antwoord het gesprek snel kunt overnemen. Krijg je geen antwoord? Stel de vraag opnieuw, alleen dit keer anders geformuleerd. Bijvoorbeeld:

  Vraag 1. Wanneer heb je het bestand gestuurd?

  Vraag 2. Sorry het is nog niet duidelijk, wanneer heb ik dit ontvangen?.

  2. Ja, en...

  Iedereen kent de ''Ja, maar''. Deze woorden samen hebben al gauw een negatieve lading. Voor de gesprekspartner is het meteen duidelijk dat je ergens niet mee eens bent. Een goede variatie hierop is ''Ja, en''. Je kunt je zin vervolgen door te bouwen op wat je gesprekspartner zei. Een voorbeeld: ''Ja, en ik zou ook hier nog graag naar willen kijken.'' Je gesprekspartner krijgt het gevoel dat je eens bent met wat hij/zij zei, terwijl jij subtiel het gesprek jouw kant op kunt duwen.

  3. Vraag toestemming

  Vraag of je jouw gesprekspartner mag onderbreken. In principe onderbreek je het gesprek hiermee al, maar als je de vraag goed verwoord komt het niet onbeleefd over. Wanneer je om toestemming vraagt, stel je jezelf meteen beleefd op. Je kunt er voor kiezen om simpelweg te vragen ''Mag ik je even onderbreken?'', maar je kunt je gesprekspartner ook meteen subtiel complimenteren. Zeg bijvoorbeeld: ''Dat is een goed punt, mag ik daar wat aan toevoegen?''

  4. Instemmen

  Gebruik instemming als middel om het gesprek te onderbreken. Geef je gesprekspartner gelijk en wees enthousiast. Hierdoor is de kans groot dat hij of zij zich gevleid voelt en dat je gesprekspartner denkt dat jij aan dezelfde kant staat in het gesprek. Dit geeft jou een kans om het gesprek over te nemen. Bijvoorbeeld: ''Daar ben ik het helemaal mee eens! Wist je ook dat...'' of ''Ik vind dat een heel goed idee. Daarnaast zouden we ook...''

  Training Gesprekstechnieken

  Wil je meer leren over gesprekstechnieken? In de training Gesprekstechnieken leer je je bewust te worden van je eigen kwaliteiten en valkuilen en welk effect dit heeft op het verloop van een gesprek. Je leert het doel van een gesprek helder voor ogen te krijgen, waardoor je bewust je strategie en gesprekstechnieken kunt bepalen om dit doel te bereiken. Door je vaardigheden aan te scherpen, zullen je gesprekken prettiger, effectiever en efficiënter verlopen.

  [link]

  Stappenplan om agressie te de-escaleren

  Bij het omgaan met agressieve mensen is het belangrijk om te weten dat agressie agressie uitlokt. Soms kan een manier van kijken, iets zeggen of een bepaalde houding al agressie uitlokken. Interesse kan geïnterpreteerd worden als bemoeizucht ("Hé, wat kijk je nou? Heb ik iets van je aan?"), terwijl dat helemaal niet zo bedoeld is. Het is belangrijk om op je eigen manier van communiceren te letten, omdat jouw gedrag net díe druppel kan zijn die de emmer bij iemand anders over doet lopen.

  Non-verbale én verbale communicatie spelen een belangrijke rol bij het omgaan met agressieve mensen. Natuurlijk is er een groot verschil tussen iemand die gewoon boos is en bijvoorbeeld een overvaller. Soms is het goed om iemand uit te laten razen, soms om begrip te tonen en soms om zo hard mogelijk weg te rennen. Iedere situatie verlangt een goed inschattingsvermogen. Om je op weg te helpen delen we hieronder een globaal stappenplan om met verschillende vormen van agressie om te gaan:

  1. Benader de ander met een open houding

  Agressie is vaak een reactie op een persoon of een situatie. Wanneer je een agressief persoon tegenover je hebt, is vaak je eerste reactie om ook agressief te reageren. Toch is het beter om rustig te blijven en een open houding aan te nemen richting de ander. Als jij agressief reageert, dan wordt de ander nog kwader en agressiever met alle gevolgen van dien.

  2. Laat de ander zijn of haar boosheid uiten door te luisteren

  Je kunt het best een stukje ‘meegaan’ in wat de agressieve persoon te zeggen heeft. Als hij zijn verhaal kwijt kan, zal hij rustiger worden. Hij voelt zich gehoord en begrepen. Soms helpt het simpele zinnetje: "Ik zie dat je kwaad bent" al.

  3. Samenvatten en vragen stellen

  Maak een inschatting maken met welke vorm van agressie je te maken hebt om het vervolg van het gesprek te bepalen:

  Bij emotionele agressie / frustratie agressie:

  Emotionele agressie komt vaak voort uit een opeenstapeling van frustraties. Neem het probleem serieus en laat de ander zijn of haar boosheid uiten. Doe bij emotionele agressie het volgende:

  4. Begrip tonen

  Niet voor het agressieve gedrag, maar wel voor de situatie. In de ogen van een agressief persoon is hem of haar onrecht aangedaan. Ga daar niet tegenin, maar toon begrip. Iemand die zich begrepen voelt, maakt minder stennis.

  5. Informatie geven

  Licht toe waarom de situatie is zoals hij is. Vertel rustig wat er precies aan de hand is en vraag om begrip hiervoor.

  6. Oplossing bieden

  Probeer samen of zelf een oplossing te zoeken, of als dit mogelijk is een alternatief. Bied een oplossing en koppel die aan concrete afspraken, voor zover je daartoe in staat bent. Ben jij zelf niet degene die dingen kan of mag afspreken, haal er dan de persoon bij die dat wel kan en mag.

  7. Positief afsluiten

  Het mooiste is als je op een positieve manier het gesprek kunt beëindigen. Een vriendelijk woord of een kopje koffie doet wonderen. Sluit altijd positief af. En pas op voor sarcasme. Helaas zal het niet altijd lukken de ander ook positief weg te laten gaan. Maar zorg zelf dat je het gesprek positief afsluit.

  Bij instrumentele / doelgerichte agressie:

  Bij instrumentele agressie gebruiken mensen agressie met opzet. Ze eisen iets en omdat ze denken dat ze het anders niet voor elkaar krijgen, hebben ze bij voorbaat al het idee om het via agressie wel voor elkaar te krijgen. Hier moet je al daarom al eerder je grenzen trekken. Als het nodig is vrij snel al na stap 1.

  4. Grenzen stellen

  Grensbewaking is erg belangrijk in het omgaan met agressie. Dit om als professional goed te kunnen reageren. Zeg bijvoorbeeld (vriendelijk docht beslist) dat je graag wilt luisteren en praten, maar niet als zij zich zo gedragen.

  5. Oplossing/keuze bieden

  Geef aan de boze persoon de keuzemogelijkheden aan die er zijn. In de wachtkamer van de eerstehulppost: "U kunt kiezen: u gaat rustig zitten, dan wordt u zo meteen geholpen. Of u gaat niet zitten, maar dan bel ik nu de bewaking."

  6. Afsluiten

  Zijn de gegeven oplossingen niet voldoende, geef dan duidelijk aan dat er geen andere optie is dan de keus om mee te werken of te stoppen. Wees hier heel stellig in.

  Training volgen

  Agressie wordt op z’n minst beter beheersbaar en brengt minder leed toe wanneer je meer instrumenten in handen krijgt om gewelddadig gedrag vroeg te herkennen, de-escalerend op te treden en een duidelijk beeld te verkrijgen van je eigen gedrag in de situatie. Deze vaardigheden worden, met behulp van professionele acteurs, volop ontwikkeld en herontdekt in de verschillende omgaan met agressie trainingen die wij aanbieden. Klik hier om naar de algemene agressie trainingspagina te gaan en vind de training die het beste bij jou aansluit. [link]

  Zelfverzekerd, inspirerend en slagvaardig optreden

  Wie echt iets wil bereiken, zal zijn of haar invloed moeten kunnen uitoefenen op anderen. Beïnvloeden is een belangrijke communicatieve vaardigheid. Door situaties grondig te analyseren kun je zelfverzekerd, inspirerend en slagvaardig optreden. Omdat niet elke situatie dezelfde manier van beïnvloeden vergt, is inzicht krijgen in verschillende beïnvloedingsstijlen erg waardevol.

  Als je iemand wilt beïnvloeden, kun je onderscheid maken tussen duw- en trekstijlen. Als je ‘duwt’ ga je uit van jouw eigen belangen en wensen. Duwenergie is direct, krachtig en overtuigend – de ander wordt onder druk gezet om van koers te veranderen of actie te ondernemen. Als je ‘trekt’ sluit je eerst aan bij de belangen van de ander, om hem vervolgens van zijn standpunt af te trekken. Trekenergie betrekt de ander erbij en is meeslepend – de ander wordt gestimuleerd in zijn betrokkenheid door meer begrip voor zijn behoefte en belangen.

  Binnen elke stijl zijn er een aantal gedragingen die je kunt uitproberen:

  Duwstijl: Overtuigen

  Je brengt argumenten op een zelfverzekerde manier en neemt de ander daar in mee. Overtuigen is een duwstijl, omdat je de ander jouw kant op ‘duwt’ met uw argumenten. Met deze stijl richt je jezelf op het verstand van de ander en op diens redelijkheid.

  Duwstijl: Aansporen

  Je kunt iemand aansporen door normen te stellen, beroep te doen op jouw autoriteit, te oordelen of te onderhandelen. Aansporen is een duwstijl, omdat de nadruk ligt op het gebruikmaken van (lichte) dwang. Met deze stijl vertrouw je op jouw eigen wilskracht.

  Trekstijl: Onderzoeken

  Als je een onderzoekende houding aanneemt, verplaats je jezelf in de gevoelens van de ander door vragen te stellen, te luisteren, een persoonlijk beroep te doen en door coalities te sluiten. Onderzoeken is een trekstijl, omdat je zoveel mogelijk ruimte geeft aan de wensen van de ander, maar de ander wel vanuit zijn belangen naar je toe wilt trekken. Bij deze stijl is gevoelskracht het belangrijkste middel.

  Trekstijl: Inspireren

  Je kunt iemand inspireren door ervoor te zorgen dat de ander helemaal gaat voor jouw doel. Inspireren is een trekstijl, omdat je een gezamenlijk belang hebt. Met deze stijl verkoop je door te verleiden.

  Iedere beïnvloedingsstijl kent zijn eigen kracht en zwakte. Het is daarom belangrijk dat de gekozen stijl goed aansluit op jouw gesprekspartner en de situatie waarin jij je bevindt. In onze training Beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht ga je (onder andere) dieper in op de duw- en trekstijlen en leer je deze te personaliseren.

  [link]

  Agressie op het werk: 6 tips om de situatie te verbeteren

  Ambulance personeel bedreigd met een mes tijdens het uitvoeren van hun werk, regelmatig lezen we dergelijke berichten in de krant. De situatie zijn soms zo bedreigend dat de politie moet ingrijpen om erger te voorkomen. Gelukkig loopt het in de meeste situaties niet zo uit de hand en valt er nog wel iets te beginnen tegen de agressor. Heb jij (hopelijk in mindere mate) ook wel eens te maken met boosheid of agressie van een ander tijdens je werk? Dan is het verstandig om hier goed mee om te leren gaan.

  Veel mensen weten niet goed hoe ze effectief kunnen reageren op agressie en dat is ook niet vreemd. Men handelt vanuit een biologisch verdedigingsmechanisme dat wordt geactiveerd tijdens een bedreigende of stressvolle situaties. Iedereen herkent wel reacties voortkomend uit stress, zoals hartkloppingen, klamme handen, een droge mond en spanning. Dit noem je ook wel de 'flight-or-fight' respons. Wanneer er in onze omgeving sprake is van een bedreiging, willen we vluchten of vechten. Deze oeroude respons is voor onze jagende voorouders zeer effectief gebleken, maar kan er tegenwoordig juist voor zorgen dat een situatie escaleert.

  Hoe je het beste kunt reageren op agressie hangt af van de situatie en het soort agressie. Hieronder 6 tips die je kunnen helpen wanneer je te maken krijgt met agressie.

  • Agressie lokt agressie uit. Probeer dus niet al te impulsief te reageren op een agressief persoon en probeer je eigen kwaadheid te beheersen. Als ook jij je laat gaan, kan de ander nog agressiever en kwader worden. En dat wil je juist voorkomen!
  • Leef tot op zekere hoogte mee met de agressieve persoon. Je hoeft niet te zeggen dat hij/zij gelijk heeft, maar je kunt wel begrip tonen. In veel gevallen voelt de agressor zich gehoord en begrepen. Dit kan ervoor zorgen dat hij of zij enigszins afkoelt.
  • Blijf rustig en beleefd en behandel de ander met respect.
  • Ga niet in discussie, dat lokt vaak alleen meer kwaadheid uit. Beter is het om samen te vatten wat de ander zegt. Dus: "U bent ergens niet tevreden over en ik zie dat u boos bent."
  • Je hoeft niet alles te pikken. Stel grenzen aan het gedrag van persoon, maar wijs de persoon zelf niet af. Als de situatie echt escaleert, roep dan de hulp van een leidinggevende of de bewaking in.
  • Neem geen risico. Vooral als er drank of drugs in het spel is, kun je beter niets doen. De reactie van de agressor kan dan zo onvoorspelbaar zijn dat het verstandiger is om niets te doen.

  Cursus omgaan met agressie op de werkvloer

  Learnit biedt verschillende cursussen aan die je helpen om af te rekenen met agressie op de werkvloer. Geïnteresseerd? Bekijk dan eens onze pagina over agressie en kom erachter welke training het beste bij jouw werkveld aansluit. Klik hier voor de agressie pagina.

  [link]

  Tien beïnvloedingsvaardigheden (2014)

  J. Bijker

  Om maximale invloed uit te oefenen op anderen, kunt u gebruik maken van complimenten geven, aantrekkelijke situaties schetsen en goede argumenten aandragen. In het boek ‘Tien beïnvloedingsvaardigheden’ worden tien beïnvloedingsvaardigheden beschreven die u eigen kunt maken en kunt leren toepassen in uw praktijksituatie(s). In de training Beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht onder andere gebruik van dit boek.

  [link]

  Noteer je dit even? (2010)

  E. Buis

  Een groot deel van de mensen vindt het lastig om te notuleren. Bij veel voorkomende valkuilen kunt u denken aan teveel opschrijven, hoofdzaken niet kunnen onderscheiden van bijzaken of vastlopen bij het uitwerken van notulen. In het boek ‘Noteer je dit even?’ wordt u meegenomen in het hele vergaderproces - van voorbereiding tot verzending van het uitgewerkte verslag. In de training Effectief notuleren

  [link]

  Effectieve tweegesprekken (2006)

  M. van den Berg

  Helder en to-the point communiceren zorgt ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Om controle te krijgen over een gesprek, moet u in staat zijn om juiste informatie te geven én achterhalen. Met behulp van het boek ‘Effectieve tweegesprekken’ kunt u ontdekken wat uw (specifieke) valkuilen en aandachtspunten zijn. Daarnaast biedt het boek direct toepasbare tips. In de training Gesprekstechnieken maken wij onder andere gebruik van dit boek.

  [link]

  Interviewen (2005)

  M. van Waveren

  Hoe krijgt u tijdens een interview interessante en relevante informatie op tafel en doorbreekt u het algemene praatje van uw interviewkandidaat? Met behulp van het boek ‘Interviewen’ leert u hoe u op een kritische, maar respectvolle manier informatie naar boven kunt halen. In de bijlage van dit boek vindt u daarnaast uitgewerkte interviews met Maartje van Weegen, Paul Witteman en Frènk van der Linden. In de training Interviewtechnieken maken wij onder andere gebruik van dit boek.

  [link]

  De dirty TRICKS van het onderhandelen (2010)

  G. van Houten

  Onderhandelen is het proces van aftasten, het onderzoeken van elkaars belangen en voorwaarden, om uiteindelijk te komen tot een akkoord dat voor beide partijen acceptabel is. Met de technieken en strategieën uit het boek ‘De dirty TRICKS van het onderhandelen’ laat u zich niet snel (meer) uit het veld slaan. In de training Onderhandelen maken wij onder andere gebruik van dit boek.

  [link]

  Spreken in het openbaar (2011)

  K. Wiertzema en P. Jansen

  Veel mensen vinden het vervelend om te presenteren, terwijl iedereen in staat is om een overtuigende presentatie te geven. Het doel van het boek ‘Spreken in het openbaar’ is handvatten aanreiken aan mensen die willen leren een goede houding aan te nemen, de structuur van hun presentaties willen optimaliseren en meer willen leren over het gebruik van audiovisuele instrumenten. In de training Presenteren met overtuiging maken wij onder andere gebruik van dit boek.

  In onze communicatietrainingen wordt er niet alleen gebruik gemaakt van boeken, maar ook van op maat gemaakte syllabi en hand-outs.