« Terug naar alle thema's

Trainingen Trainen, coachen & intervisie

Wat maakt een trainer, coach of intervisiebegeleider succesvol? Het geven van kwalitatief goede trainingen of gedegen coach- en intervisietrajecten vereist meer dan alleen voldoende vakkennis bezitten. Sterker nog, het succes valt of staat met voldoende didactische en praktische vaardigheden. Het aanbod binnen deze categorie focust zich daarom op de (verdere) ontwikkeling van jou zelf als trainer, coach of intervisiebegeleider.

“Ik raad iedereen die training moet geven deze cursus aan” Training: Train de trainer - Beoordeling: 8.7

Albert Meun, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.

“Goede en effectieve training. Kort en bondig. Wijst je op fouten en valkuilen en geeft praktische tips met verbeterpunten. Aan te raden voor een ieder die wel eens trainingen geeft.” Training: Train de trainer - Beoordeling: 8.0

B. Lagerweij, Fujitsu Components Europe B.V.

“Het is een goede training die mij extra handvatten heeft gegeven hoe ik mijn trainingen moet geven.” Training: Train de trainer - Beoordeling: 8.0

M. van Deutekom, Oracle

“Een aan te raden training voor iedereen die training/coaching geeft aan verschillende doelgroepen. De training wijst op je eigen leerstijl en biedt je houvast middels werkvormen.” Training: Train de trainer - Beoordeling: 7.9

Johan Braaksma, Stichting Welzijnskwartier

“Goede training die op een leuke manier breed inzicht en oefening biedt in de kennis en vaardigheden die een trainer nodig heeft.” Training: Train de trainer - Beoordeling: 8.4

S. Pauw, Pava Consult

“Door deze training krijg je eenvoudig toepasbare handvaten en inzichten voor het zelf verzorgen van een doelmatige training zonder overbodige ballast. Zowel de psychologische kant als de praktische kant komt ruimschoots aan de orde, waarbij je opnieuw naar jezelf, collega's en trainee's leert kijken. Een aanrader.” Training: Train de trainer - Beoordeling: 8.0

Arjan Wiegers, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

[link]

Trainingen ontwerpen binnen no-time

Hoe je jouw training vormgeeft heeft natuurlijk veel invloed op het succes van de training. Dit is ook de reden dat veel trainers veel tijd steken in de voorbereiding, soms te veel. Daarom is er een snellere methode om een trainingsmodule te ontwerpen.

1. Brainstorm.

Zet een wekker voor 10 minuten en gebruik die tijd om te brainstormen over ideeën voor de training. Waar kan de training over gaan? Schrijf alles op: modellen, inhoud, situaties etc. Deze brainstorm kun je vervolgens tot een trainingsmodule vormen door het doorlopen van drie stappen. Je bedenkt het verloop van de training van achter naar voren. Dus je begint met de eindoefening, daarna de tussenoefening en eindigt met de start.

2. De kernoefening en de theorie.

Welk onderdeel of welke situatie vinden jouw deelnemers het lastigst? Probeer vervolgens zo concreet mogelijk te beschrijven wat ze nu doen in die situatie, hoe je wil dat ze het anders doen en welke tip/model/theorie ze nodig hebben om dat te bereiken. Het resultaat van deze stap wordt dan:

 • Het model of de theorie dat centraal staat tijdens de training is gekozen;
 • Je hebt de kernoefening bepaald, namelijk het oefenen van de lastige situatie binnen de training.

De tussenoefening.

Om iets te kunnen, moet je eerst iets snappen. De stap van theorie naar oefenen is daarom vaak vrij groot. Om deze stap te verkleinen kun je een zogenoemde snap-stap gebruiken. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld door een casus met fouten te behandelen en deelnemers de fouten eruit te laten halen of een model in kleine stappen verdelen en de deelnemers apart met een stap laten oefenen.

Het resultaat van deze stap is dat je een groot deel van je trainingsontwerp af hebt. Het laatste onderdeel is de glijbaan.

De glijbaan.

Meteen de theorie induiken is niet de beste aanpak tijdens een training, omdat het voor verwarring kan zorgen bij de deelnemers. Je wil interesse wekken zodat deelnemers nieuwsgierig worden naar de theorie. Een goed idee om dit te doen is om een casus uit hun eigen praktijk te gebruiken waarin problemen zitten. Het model dat jij wil introduceren is dan de mogelijke oplossing voor het probleem.

En met deze stappen heb jij jouw trainingsmodule af! Je begint met de glijbaan, daarna gaan ze aan de slag met een tussenoefening en je sluit af met de kernoefening.

Cursus Training ontwikkelen

Ben jij trainer en wil jij meer leren over hoe jij jouw trainingen het beste kunt aanpakken? Of wil je jouw kennis weer een beetje opkrikken? Learnit biedt de 2-daagse training Trainingen ontwikkelen aan, waarbij alle fasen die doorlopen moeten worden bij een training aan bod komen. Wil je meer lezen over de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze training? Klik dan hier om de opleidingspagina te bekijken of schrijf je direct in.

[link]

Online trainen en presenteren: in gesprek met Leah

Trainen tijdens en wellicht ook na de COVID-19 pandemie zal een ander soort aanpak vragen. In de blog van deze week gaan we in gesprek met Learnit expert-trainer Leah. Binnen Learnit draagt zij een grote verantwoordelijkheid voor alle trainingen op het gebied van (online) trainen, ook wel de “train de trainer” training genoemd. Zodoende heeft ze door de jaren heen veel kennis en ervaring op dit gebied vergaard.

Hoi Leah! Allereerst wellicht een simpele vraag: op wat voor manieren verschilt online trainen ten opzichte van het klassieke, fysieke trainen?

Op veel verschillende manieren. Ik zal er één toelichten; je bent niet in dezelfde ruimte, maar er zit een scherm tussen jou en de deelnemers. Dat lijkt in eerste instantie een belemmering, een obstakel. Maar als je nou dat scherm voor je laat werken en nog meer onderdeel van je training maakt dan de standaard Powerpoint, dan kun je ook andere online- tools inzetten en daarmee je training juist verrijken.

In hoeverre heb jij zelf al kennis met het online trainen?

Sinds maart 2020 zijn fysieke trainingen van Learnit deels naar een online vorm overgegaan. Deze hebben we met het team vertaald naar een online versie; met aangepaste werkvormen, didactiek en tijden. Daarbij heb ik zelf veel moeten uitvogelen, maar ook geleerd van collega’s, netwerken en Blogs/LinkedIn.

Wat vind jij nou echt leuk aan het online trainen?

Het online trainen blijft trainen, waarbij de ander tot nieuwe inzichten komt en ander gedrag komt. Dat blijft zo! Bijkomend voordeel, vind ik dat sinds we online trainen, ik zelf zoveel nieuwe interessante online tools eigen heb gemaakt. Dus als trainer ben ik in een soort van stroomversnelling gekomen in mijn eigen ontwikkeling.

En zou je ook kunnen aangeven wat je minder leuk/lastig vindt aan online trainen?

Zelf kom ik uit een stroming van geschoolde trainers, waarbij je veel bij de groep laat, met andere woorden, terughoudend met beurten geven. Dat werkt soms minder goed online. Er lijkt dan een grotere drempel te zijn om iets in te brengen. Dat is iets waar ik goed mijn aandacht bij houdt iedere online training.

Dankjewel Leah! Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij zelf ook wel trainingen gaan geven? Klik dan hier voor meer informatie over de cursus Train de Trainer en schrijf je in!

[link]

De theorie van Meervoudige Intelligentie

Elke deelnemer gedraagt zich anders tijdens trainingen, de één kan niet stilzitten en wiebelt voortdurend op de stoel terwijl een ander veel denktijd nodig heeft en daardoor niet meteen kan antwoorden. De psycholoog Howerd Gardner heeft daarom de theorie van Meervoudige Intelligentie bedacht, waarmee hij afstapt van het gebruikelijke denken over intelligentie en meer aandacht richt tot de verschillen tussen deelnemers en hun individuele leerbehoeften.

Intelligentie wordt door Gardner gedefinieerd als: “het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken”. We gaan uit van het idee dat menselijke vermogens verder gaan dan lezen, schrijven en rekenen. Tijdens een training moet je dan ook aandacht besteden aan andere capaciteiten. Door deelnemers aan te sporen een reeks verschillende talenten/intelligenties te ontwikkelen door het aanbieden van verschillende werkvormen, zorg je ervoor dat de training een plek is waar iedereen kan leren of uitgedaagd wordt. Meervoudige Intelligentie houdt dus in dat een trainer een brede ontwikkeling stimuleert waarbij deelnemers eigen voorkeuren en de voorkeuren van anderen leren kennen.

De 8 intelligenties van Gardner

 • Verbaal-linguïstisch: Gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica;
 • Muzikaal-ritmisch: Gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritme vast, koppeling van emoties en geluid, goed geheugen voor muziek;
 • Intrapersoonlijk: Zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen;
 • Interpersoonlijk: Begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat te motiveren, sterk vermogen tot empathie;
 • Lichamelijk-motorisch: Sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen;
 • Visueel-ruimtelijk: Goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren;
 • Logisch-Mathematisch: Logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren;
 • Naturalistisch-ecologisch: Belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

Training Train de trainer

Wil jij graag jouw kennis over trainen bijspijkeren of ben jij nieuw op dat gebied maar wel erg geïnteresseerd? Dan is de training Train de trainer iets voor jou! Tijdens onze 3-daagse training ’Train de trainer’ werken we aan je persoonlijke stijl als trainer en besteden we aandacht aan het opzetten van een goede training, van voorbereiding tot evaluatie. Klik hier voor meer informatie over de training of om je direct in te schrijven.

[link]

Zelfsturende teams: hoe maak je die succesvol?

Zelfsturende teams: bij de ene organisatie zijn werknemers dolblij dat zij autonoom hun werk kunnen doen, maar er zijn ook genoeg voorbeelden waarbij zelfsturing faliekant mislukt. Daar smeken werknemers om de terugkeer van de oude vertrouwde manager.

Heeft een team een manager nodig?

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat het verminderen of zelfs verwijderen van formeel leiderschap uiteindelijk betekent dat de informele hiërarchie sterker wordt.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in november 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Organizational Behavior. Om ervoor te zorgen dat teamleden onderling als gelijken kunnen samenwerken, is er juist een leider nodig. Daardoor hoeven teamleden niet onderling uit te vechten wie de baas is, stelt het onderzoeksteam van de RUG.

Dat terwijl zelfsturende teams juist zijn ontwikkeld vanuit een utopisch toekomstbeeld. Door mensen veel vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, moet de juiste werksfeer ontstaan. Dat zal efficiëntie teweegbrengen, is het idee. Het klinkt allemaal vooruitstrevend, maar wérkt het wel?

‘Nee’, concludeerden verschillende grote thuiszorgorganisaties de afgelopen jaren – waaronder het Amsterdamse Cordaan en het Rotterdamse Laurens. Voormalig interim-bestuursvoorzitter van Laurens Vincent Maas beëindigde zelfsturing in 2017 en ontving applaus van zijn collega’s. De bestuurder was in januari 2019 in dagblad Trouw kritisch op de werkwijze met zelfstandige teams.

Maas: ,,Zelfsturing werkt alleen als het bestuur er echt in gelooft en de medewerkers zich er volop voor willen inzetten. Dat zijn randvoorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je aan zelfsturing begint.’’

Het gaat regelmatig mis

Docent van Learnit Training Anna Maria ziet het ook regelmatig misgaan op de werkvloer. ,,Vaak worden van deze teams vaardigheden en bepaald gedrag verwacht. Het team is daar niet altijd klaar voor: het ontbreekt vaak aan de middelen, het inzicht en de ontwikkeling om aan die verwachtingen te voldoen.’’

Anna Maria stelt dat een zelfsturend team tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. ,,Een zelfsturend team ontwikkelt zich in fasen over tijd. Die kun je niet zomaar overslaan. Zelfsturing is de eindfase in teamontwikkeling en daar kom je niet zomaar.’’

Na een optimistische start met zelfsturende teams is het dus tijd voor enige nuance. Zelfsturing kan goed functioneren, mits er aandacht is voor het proces: een plotse overstap zorgt hoe dan ook voor frictie. Maar hoe begeleid je zo’n overstap? Een teamcoach van Learnit kan uitkomst bieden.

Gratis webinar

In het webinar Zelfsturende teams: hoe maak je die succesvol? van Learnit Training op 18 juni 2019 besprak Anna Maria de fasen die een team moet doorlopen richting zelfsturing. De trainer gaf tips om je op weg te helpen om van jouw zelfsturende team een succes te maken. Kijk hem hier terug.

[link]

Weerstand van deelnemers tijdens je training, wat nu?

Geef jij weleens trainingen? Dan herken je deze situatie ongetwijfeld: je krijgt tijdens de training te maken met weerstand van een deelnemer. Hoe ga je daarmee om? ,,We schrikken er vaak van en reageren daarom lang niet altijd adequaat’’, stelt docent van Learnit Training Anna Maria.

,,Dat heeft niks met ratio te maken, maar het komt vooral doordat weerstand onder de oppervlakte actief is. Het triggert bepaalde gedachten en emoties en heeft zelfs een fysiek aspect’’, legt de trainer uit. We kunnen dus niet om weerstand heen. Maar wat zijn de oorzaken?

‘Er veel stof doorheen jagen wordt de norm’

Anna Maria ziet de toenemende aandacht voor snelheid als één van de oorzaken voor weerstand tijdens trainingen. ,,Er veel stof in weinig tijd doorheen jagen wordt de norm. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd efficiënt.’’

Het feit dat professionals zonder ervaring als docent steeds vaker trainingen verzorgen binnen bedrijven, kan ook frictie opleveren volgens Anna Maria. ,,Die zijn deskundig en professioneel op hun vakgebied, maar onervaren als trainer.’’

Positieve reactie op deskundigheid

Die onervarenheid is lang niet altijd een probleem. ,,Vaak reageren mensen positief op deskundigheid en een grote hoeveelheid kennis van de trainer. Maar als dat niet het geval blijkt, spelen er andere factoren een rol.’’ Er is dan vaak wat anders aan de hand, wat doe je dan?

Neem de tijd voor mensen, vervolgt Anna Maria. ,,De mens waardeert aandacht. Dus op die manier win je loyaliteit, betrokkenheid en motivatie.’’ Een goede trainer werkt niet gehaast zijn training af, maar ruimt tijd in voor de ‘lerende mens’.

Ga je geïnteresseerd met je deelnemers om, dan voorkom je vaak zelfs weerstand. En als het toch voorkomt, kun je op de juiste manier interveniëren. ,,Mensen zijn blij met aandacht, erkenning en begrip’’, stelt de trainer.

Weet je weerstand te voorkomen, dan zal de feedback positief zijn en het resultaat van je training optimaal. Dat is positief voor de deelnemers én voor de organisatie die investeert in het opleiden van collega’s. Anna Maria: ,,Een win-winsituatie!’’

Gratis webinar

In het webinar Weerstand in je training, wat nu? op 27 juni 2019 ging de trainer dieper in op het probleem. Kijk hem hier terug. Daarnaast gaf Anna Maria nog meer tips, waardoor je beter leert omgaan met weerstand als je zelf voor de groep staat.

[link]

Hoe ga je om met niveauverschillen in groepen?

,,Niveauverschillen kom je in de praktijk vaak tegen tijdens trainingen’’, stelt communicatie-trainer Michaela. Michaela geeft onder andere de trainingen Train de trainer, Gesprekstechnieken en Communicatieve vaardigheden bij Learnit. Typerend voor het Nederlandse onderwijs is dat we met deze verschillen omgaan door veel scheidingen te maken tussen schoolsoorten, opleidingen en leerwegen. De Onderwijsraad stelt in december 2018 dat we in deze differentiatie te ver zijn doorgeschoten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden minder met elkaar in contact komen. Terwijl school juist de plaats is waar jongeren kunnen leren omgaan met verschillen.

Niveauverschillen

Maar omgaan met niveauverschillen in groepen is niet altijd makkelijk. Niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in trainingen voor het bedrijfsleven krijg je hiermee te maken. Deelnemers hebben verschillende leeftijden, leerstijlen, leertempo's, achtergronden, kennis en ervaring. Zeker bij trainingen met open inschrijvingen weet je als trainer van te voren niet wat het niveau van de groep is. Hier moet je als trainer maar mee om zien te gaan.

‘Niet op de middenmoot inspelen’

,,Differentiatie is ongelijk omgaan met deelnemers’’, zegt Michaela. ,,Kijk naar de leerstijlen en het tempo van deelnemers, varieer hier vervolgens mee en speel niet in op de middenmoot. Zie je mensen fronzen of willen ze je niet aankijken? Dan is iemand angstig of begrijpt het nog niet. Zoom daar dan op in.’’

Doeners, denkers, dromers en beslissers

Iedereen leert op een andere manier. De ene deelnemer geeft de voorkeur aan zelf eerst rustig de stof doorlezen, terwijl de ander het liefst meteen aan de slag gaat. Je kunt deelnemers categoriseren in vier groepen: doeners, denkers, dromers en beslissers. Tijdens een intakegesprek kan je bepalen tot welke categorie een deelnemer behoort. Bij deze categorieën behoren verschillende leerstijlen die goed aansluiten. Door met de leerstijlen van jouw deelnemers te variëren, geef je iedereen de kans om het meeste uit de training te halen.

Webinar

Michaela ging in het Webinar: Hoe ga ik om met niveauverschillen in de groep? verder in op dit vraagstuk. Deze sessie vond plaats op dinsdag 14 mei 2019. Tijdens deze interactieve training legde ze uit dat niveauverschillen geen belemmering hoeven te zijn, maar dat je ze juist kan gebruiken in een training. Kijk hem hier terug!

[link]

4 tips voor het organiseren van een webinar

Een webinar wordt steeds vaker ingezet als marketinginstrument. Het is een interactieve manier om een product te promoten, uitleg te geven over een bepaald onderwerp of een specifieke boodschap uit te dragen. Er komt veel kijken bij het organiseren van webinars, van het onderwerp tot de presentatie en techniek. Hoe haal je ondanks alle voorbereidingen het meeste uit een webinar? We hebben samen handige tips en aandachtspunten samengesteld, die van pas kunnen komen bij het organiseren van een webinar.

Betrek je publiek

Betrek niet alleen tijdens het webinar je publiek, maar ook ervoor en erna. Herinner de deelnemers van te voren aan het webinar, door ze een herinneringsmail te sturen en eventueel verdiepende informatie. Maak gebruik van social media, mailcontact en plaats de mogelijkheid tot inschrijving op de website. Doen er deelnemers mee uit andere tijdzones? Houd hier rekening mee door het tijdstip goed te kiezen, zodat iedereen live mee kan kijken. Tijdens het webinar zelf kun je het publiek gemakkelijk betrekken door het webinar interactief te maken. Zorg ervoor dat mensen vragen kunnen stellen, hun mening kunnen aanklikken in een poll of hun ideeën kunnen uiten. Wanneer het webinar voorbij is, kun je deelnemers ook nog steeds blijven betrekken. Stuur bijvoorbeeld een opname van het webinar en extra informatie over het onderwerp. Ook kun je de deelnemers een mogelijkheid geven om zich automatisch in te laten schrijven voor aankomende webinars.

Oefenen, oefenen en nog meer oefenen!

Voor de live-uitzending van een webinar is er een mogelijkheid voor een try-out. Op deze manier kun je kennismaken met de studio, de apparatuur en kun je het gehele webinar doorlopen. Tijdens een try-out kom je er vaak nog achter dat er nog enkele aanpassingen moeten worden gedaan. De PowerPoint is niet in orde, momenten voor vragen zijn niet uitgedacht of de presentatietekst is te langdradig. Voor een webinar is het van belang dat je van te voren de presentatie goed doorneemt en oefent, zodat je optimaal gebruik kunt maken van het webinar. Profiteer daarom van de kans om te oefenen met een try-out!

Maak het webinar specifiek

Kies een goede titel die aansluit bij het doel van het webinar. Wanneer een titel onduidelijk is, of het doel van het webinar ontbreekt, zal een kleiner publiek zich aangetrokken voelen tot het webinar. Voordat je een webinar gaat organiseren, maak dan het doel van het webinar goed duidelijk. Wil je een boodschap uitdragen, informatie verstrekken of een product verkopen? Er zijn veel mogelijkheden, dus maak een duidelijke keuze. Met een specifiek doel kun je een specifieke doelgroep benaderen en hierdoor een groter publiek aantrekken.

Presentator en host

Naast een presentator die verstand heeft van het onderwerp, is het handig om ook een ‘host’ te hebben tijdens het webinar. De host kan het webinar leiden, de presentator en onderwerpen introduceren en vragen stellen die deelnemers online hebben gesteld. Wanneer de presentator te lang doorgaat over een onderwerp kan de host hem of haar gemakkelijk onderbreken. Daarnaast kan het webinar levendiger worden doordat twee personen actief bijdragen aan het webinar.

Zelf een webinar organiseren?

Tijdens onze tweedaagse training Webinar organiseren wordt aandacht besteed aan alle technische aspecten die komen kijken bij het opzetten van een webinar. Ook de hardware komt aan bod, zoals het werken met een microfoon en de plaatsing, instellingen, kadering en het bedienen van de camera(’s). Er wordt daarnaast stilgestaan bij het presenteren van een webinar en de daaraan gekoppelde interactie en communicatie met een online publiek. Uiteraard ga je ook zélf aan de slag in onze webinarstudio om te ervaren wat er komt kijken bij het geven van een webinar.

[link]

De moderne leider = een coachende leider

Een leider die niet overlegt, alles bepaalt en alles onder strenge controle houdt: is dat nog van deze tijd? Wij denken van niet. Bottum-up communicatie wordt gewaardeerd en medewerkers willen het gevoel hebben dat ze enigszins betrokken worden bij de beleidsvoering. Dé goede leider bestaat misschien niet, maar in deze blog benoemen we een aantal concrete tips die je in ieder geval dichter bij geslaagd leiderschap kunnen brengen!

Gedeelde visie

Het is belangrijk dat deze visie gedeeld wordt door de medewerkers en dat je neuzen dezelfde kant op krijgt, hoe cliché dat misschien ook moge klinken. Op deze manier is er sprake van een gezamenlijk streven en een optimale teamspirit. Verder heeft een goede leider een neusje voor het vinden de juiste mensen en zet hij of zij ze op de plek waar zij het best tot hun recht komen. Een goede leider laat zijn medewerkers voor een groot deel vrij in wat zij doen en gaat ze niet de hele tijd controleren of bijsturen. Uiteraard stel je een visie en een einddoel, maar vervolgens laat je de medewerkers hun werk doen zoals zij dat het beste kunnen.

Vrijheid

Het is belangrijk een duidelijk doel te stellen en vervolgens je werknemers erop vertrouwen dat zij de klus zelfstandig en naar eigen inzicht klaren. Wanneer je er continu bovenop zit, blokkeer je alle creativiteit, eigen initiatief en werkplezier van een werknemer. Hierdoor kan een werknemer zich ook nooit verbeteren of groeien in een bepaald veld. Goede werknemers zullen de organisatie eerder verlaten omdat ze zich geremd, niet gewaardeerd of verstikt voelen. Je taak als goede leider is vooral een situatie creëren en middelen bieden waarmee een werknemer zijn of haar werk optimaal kan doen.

Werknemer én mens

De mens achter de werknemer is hierbij essentieel. Wanneer een werknemer om wat voor reden dan ook niet goed in zijn vel zit, hebben zijn of haar prestaties hieronder te lijden en daarmee ook het bedrijf. Daarom is het belangrijk om tot op een bepaalde hoogte in continu gesprek te zijn met hem of haar. Weten hoe het met iemand gaat, goede prestaties of initiatieven toejuichen zijn hierbij belangrijk. Het inleven moet niet worden verward met een persoonlijke relatie opbouwen. Dat is je taak ook niet in de setting van een bedrijf. Maar je wel interesseren voor een werknemer. Ze enthousiast maken voor je visie en je einddoel en ze ondersteunen waar dat nodig is.

Concrete tips voor leiders

Wellicht is het wat achterhaald om het te hebben over dé goede leider, maar er zijn zeker een aantal concrete tips te noemen die de basis van leiderschap weerspiegelen:

 • Aandacht geven aan emoties. Neem medewerkers serieus; dit verkleint de weerstand.
 • Geef zelf het goede voorbeeld, want waarom zouden medewerkers het gewenste gedrag anders wel tonen?
 • Vraag wat er omgaat in het hoofd van medewerkers. Dit vergroot het gevoel van betrokkenheid en stimuleert beleidsontwikkeling.
 • Zorg voor innerlijke motivatie, zodat iedereen 'zin' in de verandering heeft.
Bovenstaande aspecten vormen de basis van leiderschap en wanneer je de hiervoor benodigde vaardigheden beheerst, maakt dit jou een stuk geschikter.

Ontdek de leider in jezelf

Vind je de tips handig, maar ben je op zoek naar meer verdieping en wil je vaardigheden ontwikkelen? Wil je weten wat voor leider jij bent en hoe je je leiderschapskwaliteiten kunt bijschaven om een moderne, coachende leider te worden? Onze training Coachend leidinggeven is wellicht een goede training voor jou! Mocht je toch op zoek zijn naar een andere training, kan je gerust door ons complete cursusoverzicht heen scrollen om te zien welke training bij jou past.

[link]

Training, intervisie of coaching: wat zet je wanneer in?

Het zijn drie veelgehoorde termen in het bedrijfsleven: training, intervisie en coaching. Als leidinggevende zijn het drie belangrijke instrumenten die je kunt gebruiken om jezelf en medewerkers verder te ontwikkelen. Wat je wanneer inzet als middel om te binden en ontwikkelen, is bepalend voor het succes. Gaat het enkel om de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden of wil je het hele team structureel verder laten professionaliseren?

Over (team)coaching

Als de nadruk op individuele ontwikkeling of gedragsverandering binnen een team ligt, is coaching het beste middel. Een coach kan individuele medewerkers of het team helpen om anders naar zichzelf en hun positie binnen de organisatie te kijken. En om ander gedrag aan te leren, dat positief bijdraagt aan de processen van het bedrijf en de professionele ontwikkeling van de medewerker. Coaching is toegespitst op de specifieke competenties die vereist worden in de functie en sluit aan op het ontwikkelingstempo van de medewerker. Coachen is geen advies. Wat je doet als coach is de onderstroom blootleggen en de ander stimuleren verantwoordelijkheid te nemen over zijn eigen ontwikkeling. Door een spiegel voor te houden, te confronteren vanuit verbinding, zet je de ander of het team in beweging. Het resultaat staat altijd voorop. De oefeningen en reflecties stimuleren om te experimenteren met nieuw gedrag. Er is veel ruimte voor oefening en feedback op maat.

Wat is intervisie?

Intervisie is een krachtig instrument om reflectie te stimuleren. In de basis gaat het erom dat collega´s of professionals ervaringen en gedachten met elkaar delen. Samen werken ze toe naar reflectie op dit gedrag, aanpassingen van het gedrag en het verbeteren van hun eigen professionaliteit. Intervisie verschilt van coaching door de structuur. Een bijeenkomst gaat via een vast stramien. Dit geeft houvast en zorgt ervoor dat je binnen een bepaalde tijd verdieping bereikt. Vanuit gelijkwaardigheid diep je met elkaar een casus uit en reflecteer je stroomlijnen van intervisiebijeenkomsten, kunnen tips worden gegeven voor waardevolle werkvormen en kunnen indien gewenst intervisiebijeenkomsten worden begeleid in de opstartfase. Natuurlijk is het uiteindelijke doel dit zelf vorm te geven met elkaar.

Trainen

Een training is in de meeste gevallen gericht op ontwikkeling van specifieke vaardigheden van medewerkers (al dan niet binnen een team). Bij Learnit vind je een groot aanbod trainingen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, leidinggeven of ict. Tijdens onze trainingen richten wij ons naast het concrete gedrag ook op de achtergrond van het gedrag: waar komt het vandaag, welke overtuiging leidt tot dit gedrag en hoe belemmert dit eventueel nieuw gedrag. Aan de hand van oefeningen die voortkomen uit waardevolle en bewezen modellen, ervaren deelnemers bij ons de kracht van nieuwe vaardigheden. Het eindresultaat leidt tot meer handvatten en kennis over de do's en don'ts van de nieuwe vaardigheden.

Wanneer zet je wat in?

Welk instrument (coaching, intervisie of training) je wanneer inzet, hangt af van de volgende factoren:

 1. Hardnekkigheid probleemsituatie
 2. Wat er al geprobeerd is
 3. Hoeveel tijd er te besteden is
 4. Waar je belang aan hecht in de organisatie
 5. Wat op de voorgrond meespeelt en hoe hoog de nood is
 6. Of het nieuw aan te leren gedrag is of oud gedrag wat afgeleerd moet worden
 7. Wat wij adviseren nadat we jouw verhaal gehoord hebben

Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen of training, intervisie of coaching het best bij je past. Gelukkig kunnen onze opleidingsadviseurs je helpen een goede beslissing te maken. Bel ons op 020-6369179 of mail ons op info@learnit.nl voor meer informatie en wij zullen je helpen:

[link]

Wat maakt iemand een goede coach?

Een goede manager is een goede coach. Als jij jezelf als manager/leidinggevende wil verbeteren, dan zul je je coachingseigenschappen moeten aanspreken. Welke eigenschappen zijn dat en hoe komen die tot uiting bij een goede coach?

Een goede coach kan goed luisteren

Stel je eens voor dat je tegen iemand praat die met z’n hoofd heel ergens anders is. Je probeert je verhaal te doen, maar het lijkt niet echt door te dringen. En dat terwijl het voor jou echt belangrijk is dat juist die persoon hoort wat je zegt. Juist, hartstikke frustrerend! Hiertegenover staat een gesprek met iemand die alle aandacht voor je heeft; iemand die niet oordeelt; iemand die echt luistert naar wat je zegt. Wees als coach die laatste persoon! Laat merken dat je de intentie hebt om echt te luisteren door het gesprek te beginnen met een vraag. Ga creatief om met wat je gesprekspartner zegt. Veel te vaak zijn we in ons hoofd enkel bezig met wat we zelf gaan zeggen, waardoor we geen tijd hebben om echt naar de ander te luisteren (en daarop te reageren).

Een goede coach vraagt

Als manager heb je vaak veel kennis, die je graag deelt met anderen. Toch is het een goed idee om niet in de vertellersrol te gaan zitten. Door (gericht) te vragen kun je mensen hun eigen stappen laten nemen in een ontwikkelingsproces. Je coacht hen de goede kant op. Door ze zelf de antwoorden te laten geven, zullen medewerkers sneller geneigd zijn om kennis aan te nemen. En om deze kennis in te zetten bij hun werkzaamheden.

Een goede coach heeft een positieve instelling

Als er een vertrouwensband is tussen coach en medewerker, kun je samen op een positieve manier naar de toekomst kijken. Een goede coach weet op de meeste zaken een positief licht te werpen en zijn gesprekspartner mee te nemen in zijn blik. Hiervoor is nodig dat je als manager en vertrouwen hebt in je medewerkers.

Een goede coach werkt aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker

Een medewerker die zich verantwoordelijk voelt, zal meer doen om de besproken plannen echt tot uitvoer te brengen. Het helpt om samen een stappenplan (met deadlines) te maken en de medewerker de verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoer.

Aan de slag!

Wil je zelf stappen zetten als coach? Meld je dan aan voor onze training Coachingsvaardigheden: praktische basistechnieken. Tijdens deze training leer je praktische technieken om je coachingsvaardigheden verder te ontwikkelen.

[link]

5 tips voor trainers die zichzelf durven te verbeteren

Ben jij trainer of coach? Dan weet je als geen ander hoe waardevol het is om aan je eigen ontwikkeling te werken. Wij geven je vijf tips om daar alvast mee te beginnen.

1 | Blijf nieuwsgierig naar anderen

Praat met anderen en leer! Samen weet je zoveel meer. Zoek daarom regelmatig concurrenten c.q. collega’s op om trainingstechnieken, anekdotes en tips uit te wisselen.

2 | Blijf leren

Een training om je geheugen op te frissen als het om trainingstechnieken gaat is essentieel! Wij geven al lange tijd Train de trainer-trainingen en het commentaar is altijd hetzelfde: “Ik heb weer zoveel opgehaald dat was weggezakt.”. Tijdens een training leer je altijd nieuwe dingen. En je rakelt ‘oude dingen’ op, die je kunt gebruiken om je basistechnieken te verbeteren.

3 | Houd je technieken up-to-date

Verander eens van methodiek en pas zo nu en dan nieuwe oefeningen toe. Struin het internet af naar oefeningen die anderen hebben bedacht. En geef er je eigen draai aan om er een fantastische trainingsoefening van te maken!

4 | Stel vragen

Vraag de deelnemers altijd naar hun ervaringen. Bij hen ligt veel waardevolle kennis, die je kunt gebruiken om je trainingen te verbeteren. Wees niet bang voor kritiek en blijf altijd openminded. Soms zijn er kleine aanpassingen mogelijk die je training naar een heel nieuw level brengen. Je kunt niet alles zelf (van tevoren) bedenken. Dat hoeft ook niet: maak gebruik van onze deeleconomie en de kennis van anderen.

5 | Stuur op tijd bij

Merk je tijdens een training dat de sfeer niet goed is; dat de groep onrustig is; dat mensen de stof niet begrijpen; dat alles een beetje stroef gaat? Durf bij te sturen! En maak hier eventueel een oprechte opmerking over om het ijs te breken en iedereen bij het leerproces te betrekken. Eerlijkheid is een krachtig hulpmiddel!

Speciaal voor jou hebben we de Train de trainer-training ontwikkeld. Wil je ook je kennis opfrissen en sparren met collega-trainers? Neem een kijkje op onze website en wie weet zien we je terug bij de training.

[link]

De 5 succesfactoren van een training

Om een goede training neer te zetten heb je méér nodig dan alleen gedegen vakkennis. Maar wat zijn nou de hoofdingrediënten van een succesvolle training? In deze blog laten we je de vijf succesfactoren van een training zien.

1. Stel concrete leerdoelen vast

Zonder leerdoelen heb je geen focus en weet je niet waar je de training op moet richten. Het globale leerdoel van de training is daarom altijd het onderwerp van je training (bijvoorbeeld presenteren met overtuiging). Binnen dit globale onderwerp heb je specifieke sub-onderwerpen (zoals de opbouw, voorbereiding, communicatiemodel), die je weer kunt formuleren in concrete leerdoelen (boeiend spreken, aandacht vasthouden). Hierdoor is het voor de deelnemers helder waar aan gewerkt gaat worden en wat ze kunnen verbeteren.

Het is belangrijk om concreet te maken wat je wilt dat je deelnemers leren, omdat de deelnemers dan weten waaróm ze de oefeningen doen. Alleen dan kun je meten of de leerdoelen ook daadwerkelijk zijn behaald. Dit kan in de training zelf gemeten worden (door bijv. video-analyse van een mini-presentatie), direct na afloop (evaluatie met de deelnemers), maar ook door na de training te onderzoeken hoe deelnemers het geleerde toepassen in de praktijk (gesprek met leidinggevende).

2. Sluit aan bij je doelgroep

Blijf altijd jezelf als trainer, maar houd rekening met de deelnemers in je training. Kijk altijd naar de context: zorg ervoor dat je voorafgaand aan de training voldoende informatie hebt verzameld, zodat je kunt aansluiten bij je deelnemers. Je kunt een intake afnemen met vragen over leerdoelen, eerdere ervaringen en verwachten resultaten. Je kunt je verdiepen in de organisatie, websites bekijken, met collega-trainers praten over soortgelijke problematiek of soortgelijke leervragen en organisaties. Je kunt vakbladen lezen, in kaart brengen wat de verhouding man/vrouw is en een overzicht maken van leeftijd, kennisniveau en achtergrond. Heb je deze informatie niet voor handen? Besteed hier dan aan het begin van de training aandacht aan en maak er vervolgens gebruik van in de training. Hierdoor voelen deelnemers zich gehoord en kun je je verplaatsen in de deelnemers.

3. Varieer met werkvormen op basis van leerdoelen

Als je de leerdoelen helder hebt en weet met wie je te maken hebt, ga je kijken van welke werkvormen je gebruik kunt maken. Variatie zit in meerdere factoren, zoals het gebruik maken van verschillende zintuigen en intelligenties, maar ook door bijvoorbeeld deelnemers afwisselend in tweetallen te laten werken, daarna in drietallen en vervolgens klassikaal. Op deze manier kun je rekening houden met verschillende invullingen, wat de aandacht vasthoudt. Probeer als trainer ook af en toe wat anders uit. Door verschillende werkvormen in te zetten blijf je jezelf (en je deelnemers) uitdagen!

4. Check de randvoorwaarden

Maak voor jezelf een checklist van de dingen die moeten gebeuren of klaar moeten staan om een optimale leeromgeving te creëren. Is alle informatie verstrekt aan de deelnemers? Staan de tafels goed? Is er voldoende flip-overpapier met goedwerkende stiften? En werkt de beamer? Door deze randvoorwaarden al gecheckt te hebben voorafgaand aan de training kun je tijdens de training alleen bezig zijn met de groep en niet met de dingen er omheen.

5. Je toegevoegde waarde als trainer

Je rol als trainer is essentieel, want jíj bent degene die de lesstof moet overbrengen. De trainer maakt het verschil, want de theorie blijft hetzelfde. Weet wat je kracht is als trainer en speel daar op in. Waar ligt je talent? Maak hier volop gebruik van. Aan de ene kant neem je de rol van expert aan en aan de andere kant de rol van facilitator. Je rol als expert is vanzelfsprekend: het bezitten van vakkennis, waardoor je voor de groep staat. Als facilitator ben je bezig met het leerproces op gang brengen. Maar wat maakt je een goede facilitator?

Dit is tweeledig: enerzijds zijn dit je didactische vaardigheden, zoals het inspelen op de groep, voorbereiden, overbrengen van lesstof, zorgen voor interactie, weerstand wegnemen, oefenen etc. Dit kun je leren door te doen en je te laten opleiden. Het volgen van onze Train de trainer-training geeft je veel inzicht in je eigen stijl van trainen en jezelf terugzien op video geeft waardevolle feedback. Anderzijds speelt je persoonlijkheid mee in hoe je faciliteert: iedere trainer is uniek en heeft zijn eigen trainersstijl.

Weet wat je stijl is en zorg ervoor dat je feedback krijgt. Durf hierom te vragen, zodat je weet waar je kracht ligt als trainer en waar je nog aan kunt werken.

[link]

De kracht van de teamcoach

Reorganiseren: hét toverwerkwoord in crisistijd. Verregaande veranderingen voor organisaties, teams en individuen zijn dagelijkse kost - veel mensen hebben zelf of middels hun omgeving met reorganisaties te maken. Een reorganisatie kan geassocieerd worden met vernieuwing, verbetering en een kans schoon schip te maken. Maar niet alle gevolgen van een reorganisatie zijn even rooskleurig.

Naast het feit dat er vaak banen verloren gaan, moeten werknemers wennen aan de nieuwe situaties waarin ze terechtkomen. De 'overblijvers' moeten afscheid nemen van collega's en van oude, vertrouwde methoden en protocollen. Doordat er minder mensen werkzaam zijn neemt de werkdruk toe. Er ontstaan nieuwe teams en sociaal-hiërarchische verbanden. Deze combinatie van factoren kan stress, irritatie en onzekerheid opleveren: zaken die de productiviteit van zowel individu als (nieuw) team niet ten goede komen, terwijl dat juist wel het doel is van de reorganisatie. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat een reorganisatie het gewenste effect heeft?

Coaching kan een essentiële rol spelen bij succesvol reorganiseren. Individuele coaching kan van waarde zijn wanneer een specifieke werknemer niet goed functioneert en mentale en/of fysieke klachten heeft. Op tijd aan de bel trekken is dan van groot belang, zodat iemand in een individueel traject ondersteund kan worden om bijvoorbeeld te wennen aan veranderingen in positie of team.

Maar het kan ook zijn dat een team als geheel niet goed functioneert en hier komt teamcoaching om de hoek kijken. Teamcoaching is een krachtig middel om het uiterste uit een team te halen, zelfs (of: juist) onder de lastige en veranderende omstandigheden die reorganisaties met zich meebrengen. Soms houden teams of afdelingen bewust dan wel onbewust patronen, overtuigingen en gedragingen met elkaar in stand die niet meer passen in de nieuwe werkcontext. Teamcoaching focust op het team als geheel, waardoor een nieuwe manier van denken en werken ontstaat. Een team is meer dan de som der delen; een verandering kan pas echt een succes worden wanneer deze gedragen en geleefd wordt door het hele team.

Teamcoaching assisteert teams in het zoeken naar en vinden van drempels, maar heeft ook een preventieve werking wanneer er net nieuwe teams worden opgezet. Belangrijk hierbij is de compleet externe rol van de teamcoach, die geheel buiten het systeem staat en dus vrij en open kan opereren. Eén van de kernlessen die de coaches hierbij over proberen te brengen, is leren beseffen dat de heterogeniteit van een team - de verschillen tussen de leden waardoor conflicten zo vaak ontstaan - juist de kracht van het team is. Pogingen van zowel leidinggevenden als teamleden om medewerkers te homogeniseren leiden, vaker en heviger nog dan de eigenlijke verschillen, tot een onprettige en niet-productieve werksfeer.

Het coachen van een team is dé manier om gemankeerde teams een gezonde spiegel voor te houden of zelfs te voorkomen dat dit nodig is. Meer (samen)werkplezier, verlaging van het verzuim en verhoging van de productiviteit zijn daarvan de positieve gevolgen.

Wil je ontdekken wat teamcoaching voor jouw team kan betekenen? Lees meer informatie over teamcoaching op onze website vraag vrijblijvend een offerte aan of plan een gesprek in met één van onze specialisten via 020 6369179 of info@learnit.nl

[link]

Train de trainer: didactische vaardigheden en ervarend leren

Sharon Faber

Voor een Nederlandse multinational met activiteiten op het gebied van verven, lakken en (specialty) chemicals, heeft Learnit Training meerdere trajecten Train de trainer verzorgd. De specialisten van de organisatie verzorgen meerdere trainingsprogramma's verspreid over de wereld. Deze interne trainers zijn inhoudelijk goed onderlegd, maar wilden hun didactische vaardigheden verbeteren en meer aandacht voor ervarend leren, zodat zij beter aan kunnen sluiten op verschillende persoonlijkheidstypen en leerstijlen.

Opleidingstraject

In de tweedaagse training voor meerdere groepen, hebben de interne trainers hun eigen materiaal onder de loep genomen en geoefend met het interactiever maken van hun trainingsprogramma. Ze ontvingen feedback op hun persoonlijke stijl als trainer en hebben inzicht gekregen in het omgaan met verschillende type deelnemers. Tijdens het traject hebben we onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe leren volwassenen en wat is de invloed van het brein?
 • De succesfactoren van een training
 • Leerdoelen bereiken middels het inzetten van verschillende werkvormen
 • Aansluiten op leerstijlen van deelnemers
 • Interactief trainen en écht contact maken met de deelnemers
 • Persoonlijke stijl van de trainer: sterkte- en zwakte-analyse (SWOT)
 • Omgaan met weerstand

Iedere interne trainer heeft de training afgesloten met het geven van een eigen mini-training, zodat ze konden oefenen met eigen materiaal en hierop konden reflecteren. Het merendeel van de trainingen werd in het Engels verzorgd. Af en toe verzorgen we nog refresh-bijeenkomsten voor de organisatie, zodat de interne trainers hun kennis op peil kunnen houden.

Ervaring van de medewerkers

“De inhoud van de training was erg sterk. De trainer gebruikte heel afwisselende technieken om te leren, maar ook om zelf te kijken hoe je die technieken kunt toepassen. Tijdens de training gaf de trainer eigenlijk direct zelf het goede voorbeeld, wat voor mij het beste leereffect geeft. Een erg enthousiaste en energieke manier, maar wel heel natuurlijk, niet over the top.”

“De trainer was heel deskundig en sloot heel goed aan bij wat we konden gebruiken. Ze inspireerde de groep om nieuwe dingen te doen.”

[link]

Coachend leidinggeven voor managers

Tijdens de training Werving en selectie voor het managementteam van een stoombootonderneming werd een dieper probleem gesignaleerd: de organisatie wilde van een relatief gesloten organisatie naar een meer open communicerende organisatiecultuur gaan. Om dit te bewerkstelligen kan er onder andere meer aandacht besteed worden aan niet goed functionerende medewerkers en het bespreekbaar maken van conflicten op de werkvloer. Dit houdt in dat leidinggevenden gevraagd worden meer directe feedback te geven, op een constructieve manier functioneringsgesprekken te voeren en hun personeel gemotiveerd en enthousiast te maken door meer en openlijk te belonen.

Opleidingstraject

Om dit te bewerkstelligen heeft Learnit Training een speciaal opleidingstraject ontwikkeld, aangepast aan de organisatie en de heersende cultuur. Vijf directieleden en tien middenkaderleden volgden gedurende een jaar het traject Coachend leidinggeven voor managers met aansluitend een individueel coachtraject van vijf sessies. Het jaar daarop volgde het middenkader hetzelfde traject. Daarnaast werden ieder jaar terugkomdagen georganiseerd voor beide groepen en waren er gezamenlijke bijeenkomsten. De Learnit-trainer werkte in nauw overleg met de directie samen en schiep het besef bij de medewerkers dat goed functioneren van werknemers niet vanzelfsprekend is, maar voor een groot deel afhangt van effectief leidinggeven.

Open werksfeer

Om een meer open werksfeer te creëren is aandacht besteed aan coachend leidinggeven en het motiveren van medewerkers door actief te luisteren en open vragen te stellen. Ook effectief omgaan met spanningen tussen medewerkers en met emoties op de werkvloer kreeg een belangrijke plaats in de training. Jaren na de training is Learnit Training nog steeds nauw betrokken bij de organisatie en ondersteunen we de medewerkers op allerlei vlakken met trainingen en coaching.

Ervaring van de medewerkers

“Zoals gebruikelijk zijn we ook nu weer uiterst tevreden over de inhoud van de training en de professionele wijze waarop deze door de trainer werd verzorgd."

“De trainer kent onze onderneming en onze mensen en maakt daar op een uitstekende manier gebruik van om het rendement van de trainingen optimaal te laten zijn."