Learnit Training
« Terug naar alle thema's

Trainingen Trainen, coachen & intervisie

Wat maakt een trainer, coach of intervisiebegeleider succesvol? Het geven van kwalitatief goede trainingen of gedegen coach- en intervisietrajecten vereist meer dan alleen voldoende vakkennis bezitten. Sterker nog, het succes valt of staat met voldoende didactische en praktische vaardigheden. Het aanbod binnen deze categorie focust zich daarom op de (verdere) ontwikkeling van jou zelf als trainer, coach of intervisiebegeleider.

[link]

Zelfsturende teams: hoe maak je die succesvol?

Zelfsturende teams: bij de ene organisatie zijn werknemers dolblij dat zij autonoom hun werk kunnen doen, maar er zijn ook genoeg voorbeelden waarbij zelfsturing faliekant mislukt. Daar smeken werknemers om de terugkeer van de oude vertrouwde manager.

Heeft een team een manager nodig?

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat het verminderen of zelfs verwijderen van formeel leiderschap uiteindelijk betekent dat de informele hiërarchie sterker wordt.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in november 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Organizational Behavior. Om ervoor te zorgen dat teamleden onderling als gelijken kunnen samenwerken, is er juist een leider nodig. Daardoor hoeven teamleden niet onderling uit te vechten wie de baas is, stelt het onderzoeksteam van de RUG.

Dat terwijl zelfsturende teams juist zijn ontwikkeld vanuit een utopisch toekomstbeeld. Door mensen veel vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, moet de juiste werksfeer ontstaan. Dat zal efficiëntie teweegbrengen, is het idee. Het klinkt allemaal vooruitstrevend, maar wérkt het wel?

‘Nee’, concludeerden verschillende grote thuiszorgorganisaties de afgelopen jaren – waaronder het Amsterdamse Cordaan en het Rotterdamse Laurens. Voormalig interim-bestuursvoorzitter van Laurens Vincent Maas beëindigde zelfsturing in 2017 en ontving applaus van zijn collega’s. De bestuurder was in januari 2019 in dagblad Trouw kritisch op de werkwijze met zelfstandige teams.

Maas: ,,Zelfsturing werkt alleen als het bestuur er echt in gelooft en de medewerkers zich er volop voor willen inzetten. Dat zijn randvoorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je aan zelfsturing begint.’’

Het gaat regelmatig mis

Docent van Learnit Training Anna Maria ziet het ook regelmatig misgaan op de werkvloer. ,,Vaak worden van deze teams vaardigheden en bepaald gedrag verwacht. Het team is daar niet altijd klaar voor: het ontbreekt vaak aan de middelen, het inzicht en de ontwikkeling om aan die verwachtingen te voldoen.’’

Anna Maria stelt dat een zelfsturend team tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. ,,Een zelfsturend team ontwikkelt zich in fasen over tijd. Die kun je niet zomaar overslaan. Zelfsturing is de eindfase in teamontwikkeling en daar kom je niet zomaar.’’

Na een optimistische start met zelfsturende teams is het dus tijd voor enige nuance. Zelfsturing kan goed functioneren, mits er aandacht is voor het proces: een plotse overstap zorgt hoe dan ook voor frictie. Maar hoe begeleid je zo’n overstap? Een teamcoach van Learnit kan uitkomst bieden.

Gratis webinar

In het webinar Zelfsturende teams: hoe maak je die succesvol? van Learnit Training op 18 juni 2019 besprak Anna Maria de fasen die een team moet doorlopen richting zelfsturing. De trainer gaf tips om je op weg te helpen om van jouw zelfsturende team een succes te maken. Kijk hem hier terug.

[link]

Weerstand van deelnemers tijdens je training, wat nu?

Geef jij weleens trainingen? Dan herken je deze situatie ongetwijfeld: je krijgt tijdens de training te maken met weerstand van een deelnemer. Hoe ga je daarmee om? ,,We schrikken er vaak van en reageren daarom lang niet altijd adequaat’’, stelt docent van Learnit Training Anna Maria.

,,Dat heeft niks met ratio te maken, maar het komt vooral doordat weerstand onder de oppervlakte actief is. Het triggert bepaalde gedachten en emoties en heeft zelfs een fysiek aspect’’, legt de trainer uit. We kunnen dus niet om weerstand heen. Maar wat zijn de oorzaken?

‘Er veel stof doorheen jagen wordt de norm’

Anna Maria ziet de toenemende aandacht voor snelheid als één van de oorzaken voor weerstand tijdens trainingen. ,,Er veel stof in weinig tijd doorheen jagen wordt de norm. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd efficiënt.’’

Het feit dat professionals zonder ervaring als docent steeds vaker trainingen verzorgen binnen bedrijven, kan ook frictie opleveren volgens Anna Maria. ,,Die zijn deskundig en professioneel op hun vakgebied, maar onervaren als trainer.’’

Positieve reactie op deskundigheid

Die onervarenheid is lang niet altijd een probleem. ,,Vaak reageren mensen positief op deskundigheid en een grote hoeveelheid kennis van de trainer. Maar als dat niet het geval blijkt, spelen er andere factoren een rol.’’ Er is dan vaak wat anders aan de hand, wat doe je dan?

Neem de tijd voor mensen, vervolgt Anna Maria. ,,De mens waardeert aandacht. Dus op die manier win je loyaliteit, betrokkenheid en motivatie.’’ Een goede trainer werkt niet gehaast zijn training af, maar ruimt tijd in voor de ‘lerende mens’.

Ga je geïnteresseerd met je deelnemers om, dan voorkom je vaak zelfs weerstand. En als het toch voorkomt, kun je op de juiste manier interveniëren. ,,Mensen zijn blij met aandacht, erkenning en begrip’’, stelt de trainer.

Weet je weerstand te voorkomen, dan zal de feedback positief zijn en het resultaat van je training optimaal. Dat is positief voor de deelnemers én voor de organisatie die investeert in het opleiden van collega’s. Anna Maria: ,,Een win-winsituatie!’’

Gratis webinar

In het webinar Weerstand in je training, wat nu? op 27 juni 2019 ging de trainer dieper in op het probleem. Kijk hem hier terug. Daarnaast gaf Anna Maria nog meer tips, waardoor je beter leert omgaan met weerstand als je zelf voor de groep staat.

[link]

Hoe ga je om met niveauverschillen in groepen?

,,Niveauverschillen kom je in de praktijk vaak tegen tijdens trainingen’’, stelt communicatie-trainer Michaela. Michaela geeft onder andere de trainingen Train de trainer, Gesprekstechnieken en Communicatieve vaardigheden bij Learnit. Typerend voor het Nederlandse onderwijs is dat we met deze verschillen omgaan door veel scheidingen te maken tussen schoolsoorten, opleidingen en leerwegen. De Onderwijsraad stelt in december 2018 dat we in deze differentiatie te ver zijn doorgeschoten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden minder met elkaar in contact komen. Terwijl school juist de plaats is waar jongeren kunnen leren omgaan met verschillen.

Niveauverschillen

Maar omgaan met niveauverschillen in groepen is niet altijd makkelijk. Niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in trainingen voor het bedrijfsleven krijg je hiermee te maken. Deelnemers hebben verschillende leeftijden, leerstijlen, leertempo's, achtergronden, kennis en ervaring. Zeker bij trainingen met open inschrijvingen weet je als trainer van te voren niet wat het niveau van de groep is. Hier moet je als trainer maar mee om zien te gaan.

‘Niet op de middenmoot inspelen’

,,Differentiatie is ongelijk omgaan met deelnemers’’, zegt Michaela. ,,Kijk naar de leerstijlen en het tempo van deelnemers, varieer hier vervolgens mee en speel niet in op de middenmoot. Zie je mensen fronzen of willen ze je niet aankijken? Dan is iemand angstig of begrijpt het nog niet. Zoom daar dan op in.’’

Doeners, denkers, dromers en beslissers

Iedereen leert op een andere manier. De ene deelnemer geeft de voorkeur aan zelf eerst rustig de stof doorlezen, terwijl de ander het liefst meteen aan de slag gaat. Je kunt deelnemers categoriseren in vier groepen: doeners, denkers, dromers en beslissers. Tijdens een intakegesprek kan je bepalen tot welke categorie een deelnemer behoort. Bij deze categorieën behoren verschillende leerstijlen die goed aansluiten. Door met de leerstijlen van jouw deelnemers te variëren, geef je iedereen de kans om het meeste uit de training te halen.

Webinar

Michaela ging in het Webinar: Hoe ga ik om met niveauverschillen in de groep? verder in op dit vraagstuk. Deze sessie vond plaats op dinsdag 14 mei 2019. Tijdens deze interactieve training legde ze uit dat niveauverschillen geen belemmering hoeven te zijn, maar dat je ze juist kan gebruiken in een training. Kijk hem hier terug!

[link]

4 tips voor het organiseren van een webinar

Een webinar wordt steeds vaker ingezet als marketinginstrument. Het is een interactieve manier om een product te promoten, uitleg te geven over een bepaald onderwerp of een specifieke boodschap uit te dragen. Er komt veel kijken bij het organiseren van webinars, van het onderwerp tot de presentatie en techniek. Hoe haal je ondanks alle voorbereidingen het meeste uit een webinar? We hebben samen handige tips en aandachtspunten samengesteld, die van pas kunnen komen bij het organiseren van een webinar.

Betrek je publiek

Betrek niet alleen tijdens het webinar je publiek, maar ook ervoor en erna. Herinner de deelnemers van te voren aan het webinar, door ze een herinneringsmail te sturen en eventueel verdiepende informatie. Maak gebruik van social media, mailcontact en plaats de mogelijkheid tot inschrijving op de website. Doen er deelnemers mee uit andere tijdzones? Houd hier rekening mee door het tijdstip goed te kiezen, zodat iedereen live mee kan kijken. Tijdens het webinar zelf kun je het publiek gemakkelijk betrekken door het webinar interactief te maken. Zorg ervoor dat mensen vragen kunnen stellen, hun mening kunnen aanklikken in een poll of hun ideeën kunnen uiten. Wanneer het webinar voorbij is, kun je deelnemers ook nog steeds blijven betrekken. Stuur bijvoorbeeld een opname van het webinar en extra informatie over het onderwerp. Ook kun je de deelnemers een mogelijkheid geven om zich automatisch in te laten schrijven voor aankomende webinars.

Oefenen, oefenen en nog meer oefenen!

Voor de live-uitzending van een webinar is er een mogelijkheid voor een try-out. Op deze manier kun je kennismaken met de studio, de apparatuur en kun je het gehele webinar doorlopen. Tijdens een try-out kom je er vaak nog achter dat er nog enkele aanpassingen moeten worden gedaan. De PowerPoint is niet in orde, momenten voor vragen zijn niet uitgedacht of de presentatietekst is te langdradig. Voor een webinar is het van belang dat je van te voren de presentatie goed doorneemt en oefent, zodat je optimaal gebruik kunt maken van het webinar. Profiteer daarom van de kans om te oefenen met een try-out!

Maak het webinar specifiek

Kies een goede titel die aansluit bij het doel van het webinar. Wanneer een titel onduidelijk is, of het doel van het webinar ontbreekt, zal een kleiner publiek zich aangetrokken voelen tot het webinar. Voordat je een webinar gaat organiseren, maak dan het doel van het webinar goed duidelijk. Wil je een boodschap uitdragen, informatie verstrekken of een product verkopen? Er zijn veel mogelijkheden, dus maak een duidelijke keuze. Met een specifiek doel kun je een specifieke doelgroep benaderen en hierdoor een groter publiek aantrekken.

Presentator en host

Naast een presentator die verstand heeft van het onderwerp, is het handig om ook een ‘host’ te hebben tijdens het webinar. De host kan het webinar leiden, de presentator en onderwerpen introduceren en vragen stellen die deelnemers online hebben gesteld. Wanneer de presentator te lang doorgaat over een onderwerp kan de host hem of haar gemakkelijk onderbreken. Daarnaast kan het webinar levendiger worden doordat twee personen actief bijdragen aan het webinar.

Zelf een webinar organiseren?

Tijdens onze tweedaagse training Webinar organiseren wordt aandacht besteed aan alle technische aspecten die komen kijken bij het opzetten van een webinar. Ook de hardware komt aan bod, zoals het werken met een microfoon en de plaatsing, instellingen, kadering en het bedienen van de camera(’s). Er wordt daarnaast stilgestaan bij het presenteren van een webinar en de daaraan gekoppelde interactie en communicatie met een online publiek. Uiteraard ga je ook zélf aan de slag in onze webinarstudio om te ervaren wat er komt kijken bij het geven van een webinar.

[link]

De moderne leider = een coachende leider

Een leider die niet overlegt, alles bepaalt en alles onder strenge controle houdt: is dat nog van deze tijd? Wij denken van niet. Bottum-up communicatie wordt gewaardeerd en medewerkers willen het gevoel hebben dat ze enigszins betrokken worden bij de beleidsvoering. Dé goede leider bestaat misschien niet, maar in deze blog benoemen we een aantal concrete tips die je in ieder geval dichter bij geslaagd leiderschap kunnen brengen!

Gedeelde visie

Het is belangrijk dat deze visie gedeeld wordt door de medewerkers en dat je neuzen dezelfde kant op krijgt, hoe cliché dat misschien ook moge klinken. Op deze manier is er sprake van een gezamenlijk streven en een optimale teamspirit. Verder heeft een goede leider een neusje voor het vinden de juiste mensen en zet hij of zij ze op de plek waar zij het best tot hun recht komen. Een goede leider laat zijn medewerkers voor een groot deel vrij in wat zij doen en gaat ze niet de hele tijd controleren of bijsturen. Uiteraard stel je een visie en een einddoel, maar vervolgens laat je de medewerkers hun werk doen zoals zij dat het beste kunnen.

Vrijheid

Het is belangrijk een duidelijk doel te stellen en vervolgens je werknemers erop vertrouwen dat zij de klus zelfstandig en naar eigen inzicht klaren. Wanneer je er continu bovenop zit, blokkeer je alle creativiteit, eigen initiatief en werkplezier van een werknemer. Hierdoor kan een werknemer zich ook nooit verbeteren of groeien in een bepaald veld. Goede werknemers zullen de organisatie eerder verlaten omdat ze zich geremd, niet gewaardeerd of verstikt voelen. Je taak als goede leider is vooral een situatie creëren en middelen bieden waarmee een werknemer zijn of haar werk optimaal kan doen.

Werknemer én mens

De mens achter de werknemer is hierbij essentieel. Wanneer een werknemer om wat voor reden dan ook niet goed in zijn vel zit, hebben zijn of haar prestaties hieronder te lijden en daarmee ook het bedrijf. Daarom is het belangrijk om tot op een bepaalde hoogte in continu gesprek te zijn met hem of haar. Weten hoe het met iemand gaat, goede prestaties of initiatieven toejuichen zijn hierbij belangrijk. Het inleven moet niet worden verward met een persoonlijke relatie opbouwen. Dat is je taak ook niet in de setting van een bedrijf. Maar je wel interesseren voor een werknemer. Ze enthousiast maken voor je visie en je einddoel en ze ondersteunen waar dat nodig is.

Concrete tips voor leiders

Wellicht is het wat achterhaald om het te hebben over dé goede leider, maar er zijn zeker een aantal concrete tips te noemen die de basis van leiderschap weerspiegelen:

 • Aandacht geven aan emoties. Neem medewerkers serieus; dit verkleint de weerstand.
 • Geef zelf het goede voorbeeld, want waarom zouden medewerkers het gewenste gedrag anders wel tonen?
 • Vraag wat er omgaat in het hoofd van medewerkers. Dit vergroot het gevoel van betrokkenheid en stimuleert beleidsontwikkeling.
 • Zorg voor innerlijke motivatie, zodat iedereen 'zin' in de verandering heeft.
Bovenstaande aspecten vormen de basis van leiderschap en wanneer je de hiervoor benodigde vaardigheden beheerst, maakt dit jou een stuk geschikter.

Ontdek de leider in jezelf

Vind je de tips handig, maar ben je op zoek naar meer verdieping en wil je vaardigheden ontwikkelen? Wil je weten wat voor leider jij bent en hoe je je leiderschapskwaliteiten kunt bijschaven om een moderne, coachende leider te worden? Onze training Coachend leidinggeven is wellicht een goede training voor jou! Mocht je toch op zoek zijn naar een andere training, kan je gerust door ons complete cursusoverzicht heen scrollen om te zien welke training bij jou past.

[link]

Training, intervisie of coaching: wat zet je wanneer in?

Het zijn drie veelgehoorde termen in het bedrijfsleven: training, intervisie en coaching. Als leidinggevende zijn het drie belangrijke instrumenten die je kunt gebruiken om jezelf en medewerkers verder te ontwikkelen. Wat je wanneer inzet als middel om te binden en ontwikkelen, is bepalend voor het succes. Gaat het enkel om de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden of wil je het hele team structureel verder laten professionaliseren?

Over (team)coaching

Als de nadruk op individuele ontwikkeling of gedragsverandering binnen een team ligt, is coaching het beste middel. Een coach kan individuele medewerkers of het team helpen om anders naar zichzelf en hun positie binnen de organisatie te kijken. En om ander gedrag aan te leren, dat positief bijdraagt aan de processen van het bedrijf en de professionele ontwikkeling van de medewerker. Coaching is toegespitst op de specifieke competenties die vereist worden in de functie en sluit aan op het ontwikkelingstempo van de medewerker. Coachen is geen advies. Wat je doet als coach is de onderstroom blootleggen en de ander stimuleren verantwoordelijkheid te nemen over zijn eigen ontwikkeling. Door een spiegel voor te houden, te confronteren vanuit verbinding, zet je de ander of het team in beweging. Het resultaat staat altijd voorop. De oefeningen en reflecties stimuleren om te experimenteren met nieuw gedrag. Er is veel ruimte voor oefening en feedback op maat.

Wat is intervisie?

Intervisie is een krachtig instrument om reflectie te stimuleren. In de basis gaat het erom dat collega´s of professionals ervaringen en gedachten met elkaar delen. Samen werken ze toe naar reflectie op dit gedrag, aanpassingen van het gedrag en het verbeteren van hun eigen professionaliteit. Intervisie verschilt van coaching door de structuur. Een bijeenkomst gaat via een vast stramien. Dit geeft houvast en zorgt ervoor dat je binnen een bepaalde tijd verdieping bereikt. Vanuit gelijkwaardigheid diep je met elkaar een casus uit en reflecteer je stroomlijnen van intervisiebijeenkomsten, kunnen tips worden gegeven voor waardevolle werkvormen en kunnen indien gewenst intervisiebijeenkomsten worden begeleid in de opstartfase. Natuurlijk is het uiteindelijke doel dit zelf vorm te geven met elkaar.

Trainen

Een training is in de meeste gevallen gericht op ontwikkeling van specifieke vaardigheden van medewerkers (al dan niet binnen een team). Bij Learnit vind je een groot aanbod trainingen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, leidinggeven of ict. Tijdens onze trainingen richten wij ons naast het concrete gedrag ook op de achtergrond van het gedrag: waar komt het vandaag, welke overtuiging leidt tot dit gedrag en hoe belemmert dit eventueel nieuw gedrag. Aan de hand van oefeningen die voortkomen uit waardevolle en bewezen modellen, ervaren deelnemers bij ons de kracht van nieuwe vaardigheden. Het eindresultaat leidt tot meer handvatten en kennis over de do's en don'ts van de nieuwe vaardigheden.

Wanneer zet je wat in?

Welk instrument (coaching, intervisie of training) je wanneer inzet, hangt af van de volgende factoren:

 1. Hardnekkigheid probleemsituatie
 2. Wat er al geprobeerd is
 3. Hoeveel tijd er te besteden is
 4. Waar je belang aan hecht in de organisatie
 5. Wat op de voorgrond meespeelt en hoe hoog de nood is
 6. Of het nieuw aan te leren gedrag is of oud gedrag wat afgeleerd moet worden
 7. Wat wij adviseren nadat we jouw verhaal gehoord hebben

Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen of training, intervisie of coaching het best bij je past. Gelukkig kunnen onze opleidingsadviseurs je helpen een goede beslissing te maken. Bel ons op 020-6369179 of mail ons op info@learnit.nl voor meer informatie en wij zullen je helpen:

[link]

Wat maakt iemand een goede coach?

Een goede manager is een goede coach. Als jij jezelf als manager/leidinggevende wil verbeteren, dan zul je je coachingseigenschappen moeten aanspreken. Welke eigenschappen zijn dat en hoe komen die tot uiting bij een goede coach?

Een goede coach kan goed luisteren

Stel je eens voor dat je tegen iemand praat die met z’n hoofd heel ergens anders is. Je probeert je verhaal te doen, maar het lijkt niet echt door te dringen. En dat terwijl het voor jou echt belangrijk is dat juist die persoon hoort wat je zegt. Juist, hartstikke frustrerend! Hiertegenover staat een gesprek met iemand die alle aandacht voor je heeft; iemand die niet oordeelt; iemand die echt luistert naar wat je zegt. Wees als coach die laatste persoon! Laat merken dat je de intentie hebt om echt te luisteren door het gesprek te beginnen met een vraag. Ga creatief om met wat je gesprekspartner zegt. Veel te vaak zijn we in ons hoofd enkel bezig met wat we zelf gaan zeggen, waardoor we geen tijd hebben om echt naar de ander te luisteren (en daarop te reageren).

Een goede coach vraagt

Als manager heb je vaak veel kennis, die je graag deelt met anderen. Toch is het een goed idee om niet in de vertellersrol te gaan zitten. Door (gericht) te vragen kun je mensen hun eigen stappen laten nemen in een ontwikkelingsproces. Je coacht hen de goede kant op. Door ze zelf de antwoorden te laten geven, zullen medewerkers sneller geneigd zijn om kennis aan te nemen. En om deze kennis in te zetten bij hun werkzaamheden.

Een goede coach heeft een positieve instelling

Als er een vertrouwensband is tussen coach en medewerker, kun je samen op een positieve manier naar de toekomst kijken. Een goede coach weet op de meeste zaken een positief licht te werpen en zijn gesprekspartner mee te nemen in zijn blik. Hiervoor is nodig dat je als manager en vertrouwen hebt in je medewerkers.

Een goede coach werkt aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker

Een medewerker die zich verantwoordelijk voelt, zal meer doen om de besproken plannen echt tot uitvoer te brengen. Het helpt om samen een stappenplan (met deadlines) te maken en de medewerker de verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoer.

Aan de slag!

Wil je zelf stappen zetten als coach? Meld je dan aan voor onze training Coachingsvaardigheden: praktische basistechnieken. Tijdens deze training leer je praktische technieken om je coachingsvaardigheden verder te ontwikkelen.

[link]

5 tips voor trainers die zichzelf durven te verbeteren

Ben jij trainer of coach? Dan weet je als geen ander hoe waardevol het is om aan je eigen ontwikkeling te werken. Wij geven je vijf tips om daar alvast mee te beginnen.

1 | Blijf nieuwsgierig naar anderen

Praat met anderen en leer! Samen weet je zoveel meer. Zoek daarom regelmatig concurrenten c.q. collega’s op om trainingstechnieken, anekdotes en tips uit te wisselen.

2 | Blijf leren

Een training om je geheugen op te frissen als het om trainingstechnieken gaat is essentieel! Wij geven al lange tijd Train de trainer-trainingen en het commentaar is altijd hetzelfde: “Ik heb weer zoveel opgehaald dat was weggezakt.”. Tijdens een training leer je altijd nieuwe dingen. En je rakelt ‘oude dingen’ op, die je kunt gebruiken om je basistechnieken te verbeteren.

3 | Houd je technieken up-to-date

Verander eens van methodiek en pas zo nu en dan nieuwe oefeningen toe. Struin het internet af naar oefeningen die anderen hebben bedacht. En geef er je eigen draai aan om er een fantastische trainingsoefening van te maken!

4 | Stel vragen

Vraag de deelnemers altijd naar hun ervaringen. Bij hen ligt veel waardevolle kennis, die je kunt gebruiken om je trainingen te verbeteren. Wees niet bang voor kritiek en blijf altijd openminded. Soms zijn er kleine aanpassingen mogelijk die je training naar een heel nieuw level brengen. Je kunt niet alles zelf (van tevoren) bedenken. Dat hoeft ook niet: maak gebruik van onze deeleconomie en de kennis van anderen.

5 | Stuur op tijd bij

Merk je tijdens een training dat de sfeer niet goed is; dat de groep onrustig is; dat mensen de stof niet begrijpen; dat alles een beetje stroef gaat? Durf bij te sturen! En maak hier eventueel een oprechte opmerking over om het ijs te breken en iedereen bij het leerproces te betrekken. Eerlijkheid is een krachtig hulpmiddel!

Speciaal voor jou hebben we de Train de trainer-training ontwikkeld. Wil je ook je kennis opfrissen en sparren met collega-trainers? Neem een kijkje op onze website en wie weet zien we je terug bij de training.

[link]

De 5 succesfactoren van een training

Om een goede training neer te zetten heb je méér nodig dan alleen gedegen vakkennis. Maar wat zijn nou de hoofdingrediënten van een succesvolle training? In deze blog laten we je de vijf succesfactoren van een training zien.

1. Stel concrete leerdoelen vast

Zonder leerdoelen heb je geen focus en weet je niet waar je de training op moet richten. Het globale leerdoel van de training is daarom altijd het onderwerp van je training (bijvoorbeeld presenteren met overtuiging). Binnen dit globale onderwerp heb je specifieke sub-onderwerpen (zoals de opbouw, voorbereiding, communicatiemodel), die je weer kunt formuleren in concrete leerdoelen (boeiend spreken, aandacht vasthouden). Hierdoor is het voor de deelnemers helder waar aan gewerkt gaat worden en wat ze kunnen verbeteren.

Het is belangrijk om concreet te maken wat je wilt dat je deelnemers leren, omdat de deelnemers dan weten waaróm ze de oefeningen doen. Alleen dan kun je meten of de leerdoelen ook daadwerkelijk zijn behaald. Dit kan in de training zelf gemeten worden (door bijv. video-analyse van een mini-presentatie), direct na afloop (evaluatie met de deelnemers), maar ook door na de training te onderzoeken hoe deelnemers het geleerde toepassen in de praktijk (gesprek met leidinggevende).

2. Sluit aan bij je doelgroep

Blijf altijd jezelf als trainer, maar houd rekening met de deelnemers in je training. Kijk altijd naar de context: zorg ervoor dat je voorafgaand aan de training voldoende informatie hebt verzameld, zodat je kunt aansluiten bij je deelnemers. Je kunt een intake afnemen met vragen over leerdoelen, eerdere ervaringen en verwachten resultaten. Je kunt je verdiepen in de organisatie, websites bekijken, met collega-trainers praten over soortgelijke problematiek of soortgelijke leervragen en organisaties. Je kunt vakbladen lezen, in kaart brengen wat de verhouding man/vrouw is en een overzicht maken van leeftijd, kennisniveau en achtergrond. Heb je deze informatie niet voor handen? Besteed hier dan aan het begin van de training aandacht aan en maak er vervolgens gebruik van in de training. Hierdoor voelen deelnemers zich gehoord en kun je je verplaatsen in de deelnemers.

3. Varieer met werkvormen op basis van leerdoelen

Als je de leerdoelen helder hebt en weet met wie je te maken hebt, ga je kijken van welke werkvormen je gebruik kunt maken. Variatie zit in meerdere factoren, zoals het gebruik maken van verschillende zintuigen en intelligenties, maar ook door bijvoorbeeld deelnemers afwisselend in tweetallen te laten werken, daarna in drietallen en vervolgens klassikaal. Op deze manier kun je rekening houden met verschillende invullingen, wat de aandacht vasthoudt. Probeer als trainer ook af en toe wat anders uit. Door verschillende werkvormen in te zetten blijf je jezelf (en je deelnemers) uitdagen!

4. Check de randvoorwaarden

Maak voor jezelf een checklist van de dingen die moeten gebeuren of klaar moeten staan om een optimale leeromgeving te creëren. Is alle informatie verstrekt aan de deelnemers? Staan de tafels goed? Is er voldoende flip-overpapier met goedwerkende stiften? En werkt de beamer? Door deze randvoorwaarden al gecheckt te hebben voorafgaand aan de training kun je tijdens de training alleen bezig zijn met de groep en niet met de dingen er omheen.

5. Je toegevoegde waarde als trainer

Je rol als trainer is essentieel, want jíj bent degene die de lesstof moet overbrengen. De trainer maakt het verschil, want de theorie blijft hetzelfde. Weet wat je kracht is als trainer en speel daar op in. Waar ligt je talent? Maak hier volop gebruik van. Aan de ene kant neem je de rol van expert aan en aan de andere kant de rol van facilitator. Je rol als expert is vanzelfsprekend: het bezitten van vakkennis, waardoor je voor de groep staat. Als facilitator ben je bezig met het leerproces op gang brengen. Maar wat maakt je een goede facilitator?

Dit is tweeledig: enerzijds zijn dit je didactische vaardigheden, zoals het inspelen op de groep, voorbereiden, overbrengen van lesstof, zorgen voor interactie, weerstand wegnemen, oefenen etc. Dit kun je leren door te doen en je te laten opleiden. Het volgen van onze Train de trainer-training geeft je veel inzicht in je eigen stijl van trainen en jezelf terugzien op video geeft waardevolle feedback. Anderzijds speelt je persoonlijkheid mee in hoe je faciliteert: iedere trainer is uniek en heeft zijn eigen trainersstijl.

Weet wat je stijl is en zorg ervoor dat je feedback krijgt. Durf hierom te vragen, zodat je weet waar je kracht ligt als trainer en waar je nog aan kunt werken.

[link]

10 belangrijke redenen om zelf een webinar te organiseren

Wie in het verleden een product, dienst of boodschap aan een grote groep mensen bekend wilde maken, kon daartoe een conferentie of zakelijke bijeenkomst opzetten. Vanzelfsprekend moesten de geïnteresseerden die daarbij wilden zijn dan wel de tijd en middelen hebben om naar de afgesproken locatie af te reizen. Dankzij de moderne technologie is dat tegenwoordig niet meer nodig. Met een seminar via internet, ook wel een webinar genoemd, kun je je doelgroep op een veel eenvoudigere manier bereiken. Bovendien hoeven de mensen die je webinar willen bijwonen geen reis te ondernemen. Zo maak je het voor hen een stuk aantrekkelijker om kennis te nemen van je boodschap. Maar er zijn nog veel meer goede redenen om een webinar te organiseren.

1. Een webinar organiseren scheelt alle partijen tijd en geld

Het volgen van een webinar kan in principe tussen de bedrijven door, maar kost niet alleen de geïnteresseerden aanzienlijk minder tijd en geld. Ook voor degene die het webinar organiseert levert het namelijk de nodige besparingen op. Zo hoeft men bijvoorbeeld geen ruimte af te huren of catering te regelen, en kan de online lezing of presentatie voordelig via internet gepromoot worden.

2. Geschikt voor grote en kleine aantallen deelnemers

De deelnemers kunnen het webinar gewoon via hun computer bijwonen. Dit betekent dat je je niet druk hoeft te maken over hoeveel mensen erop afkomen, of de zaal niet te groot of te klein is, of er voldoende parkeergelegenheid is, en of iedereen op tijd arriveert.

3. Direct contact met je doelgroep

Het publiek heeft de mogelijkheid om tijdens een webinar rechtstreeks met je te communiceren. Hierdoor krijg je een nog betere kijk op wat je doelgroep wil en leer je deze optimaal kennen. Dit soort inzichten en informatie zijn voor een ondernemer van onschatbare waarde.

4. Snelle interactie met potentieel geïnteresseerden

Bij een traditioneel seminar luisteren de aanwezigen over het algemeen in stilte naar een betoog. Een webinar organiseren nodigt daarentegen juist uit tot interactie tussen spreker en publiek. Dit is een veel doeltreffender manier om een relatie met je doelgroep op te bouwen dan via eenrichtingsverkeer, zoals met een geschreven tekst of een videoboodschap.

5. Webinar is vaak ook achteraf te bekijken

Omdat een webinar meestal ook nog kan worden bekeken als deze al heeft plaatsgevonden, bereik je je doelgroep zelfs achteraf nog. Daarmee is het een bijzonder krachtig en langdurig marketingmiddel. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je webinar gemakkelijk online is te vinden. Om het publiek erop te attenderen, kun je de link van het webinar naderhand verspreiden via je social media-kanalen.

6. Goede manier om meer naamsbekendheid te krijgen

Vooral wanneer een bedrijf een relatieve nieuwkomer is, kan het organiseren van een webinar helpen bij het genereren van naamsbekendheid. Het biedt ondersteuning bij het creëren van bewustwording bij je potentiële publiek, en tegelijkertijd werk je aan het opbouwen en uitbreiden van je zakelijke netwerk en businesscontacten.

7. Ideaal voor effectieve productpromotie

Een webinar organiseren leent zich perfect voor het maken van reclame voor je boek, product, evenement enz. Als organisator kun je in je verhaal verwijzen naar passages uit je boek, of er gedeeltes van je video in opnemen. Aan het eind van het webinar laat je de kijkers dan een link zien waarop informatie is te vinden over waar en hoe ze het product kunnen aanschaffen.

8. Maak een product van je webinar

Veel webinarservices bieden de mogelijkheid om een live webinar op te nemen. Dit geeft je de kans om er later een podcast of online video van te maken. Desgewenst kan het webinar ook worden uitgebracht op dvd. Je kunt deze dvd gebruiken voor de verkoop of bijvoorbeeld om weg te geven als relatiegeschenk.

9. Webinar organiseren dat direct geld oplevert

Wanneer je als ondernemer bovenop bepaalde ontwikkelingen zit of geregeld noviteiten introduceert, kan een webinar al financieel lucratief zijn op het moment dat deze plaatsvindt. Dit doe je door van de mensen die geïnteresseerd zijn in de laatste nieuwtjes binnen je sector een bijdrage te vragen om het online seminar te kunnen volgen.

10. Verzamel contactgegevens via je webinar

Het organiseren van een webinar leent zich perfect voor het verzamelen van e-mailadressen en andere informatie onder je doelgroep. Je kunt als voorwaarde voor deelname aan het webinar de belangstellenden bijvoorbeeld vragen zich vooraf aan te melden. De gegevens die dit oplevert zijn bijzonder waardevol voor het marketingteam of de verkoopafdeling van een bedrijf.

Wil je na het lezen van de blog ook een webinar organiseren? Schrijf je dan in voor onze tweedaagse training Webinar organiseren of vraag vrijblijvend een offerte aan. Ook kun je contact opnemen met YourWebinaronderdeel van Learnit Training, die de technische aspecten van een webinar volledig voor je uit handen kan nemen.

[link]

Verdiepen in het trainersvak

Wat maakt iemand een goede trainer? Tijdens Train de trainer gaan we uitgebreid aan de slag met de essenties van het trainersvak en vragen als: Hoe beslis je waar de training over moet gaan? Hoe baken je de onderwerpen af en creëer je een voelbare rode draad? Hoe krijg je deelnemers zover dat ze nieuw gedrag of vaardigheden gaan gebruiken? Tijdens Train de trainer komt ook je uitstraling als trainer aan bod. We nemen de deelnemers mee langs de route die we zelf als trainer afleggen. Want dát is waar het vak over gaat: over steeds weloverwogen keuzes maken (zowel voor- als tijdens de training), die leiden tot het gewenste eindresultaat. - Trainer Mieke

Train de trainer-vormen

1. Klassikale of incompanytrainingen

In de klassikale Train de trainer-training kom je als deelnemer in een groep met cursisten die vrijwel gelijke leerdoelen hebben. De training bestaat uit een zorgvuldig samengestelde combinatie van klassikale introducties, uitleg, voorbeelden en praktische toepassingen. Een incompanytraining betreft een op maat gemaakte training die gegeven wordt binnen je eigen organisatie. Eventueel kan de training ook op een Learnit-locatie worden georganiseerd. Het belangrijkste voordeel is dat de inhoud van de training in alle aspecten afgestemd kan worden op de leerdoelen en verwachtingen van de medewerkers.

Hieronder vind je enkele onderwerpen die behandeld kunnen worden tijdens een Train de trainer-training

 • Hoe kun je een stimulerende training neerzetten?
 • Stof op een didactisch verantwoorde manier brengen
 • Inzicht vergaren in je eigen stijl als trainer
 • Het belang van goed communiceren
 • Verschillende werkvormen
 • Omgaan met (kritische) vragen en lastige cursisten
 • Leerstijlen van deelnemers en hoe hier op in te spelen

Wil je de training Train de trainer volgen? Schrijf je dan in voor een locatie en startdatum van jouw voorkeur. Wil je de training incompany of op een Learnit-locatie organiseren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

2. Traject

In het traject Train de trainer leer je in zes maanden tijd alles wat er te weten valt over trainen: van voorbereiden tot uitvoeren tot evalueren. In deze zes maanden kom je in totaal zeven keer bij elkaar met een deskundige trainer en een kleine groep andere geïnteresseerden. Deze zeven dagen, 14 dagdelen, zijn verdeeld over drie blokken van twee dagen en een terugkomdag. Tussen de blokken door maak je zelfstandig verschillende opdrachten en leer je verder door middel van inspirerende en leerzame literatuur. Onze trajecten zijn zeer interactief, je gaat veel zelf aan de slag: doen en ervaren staan bij ons voorop. Op deze manier biedt de leergang een hoog leerrendement en kun je flexibel werken waardoor het ook in jouw schema past. Je wordt, in andere woorden, binnen zes maanden een professional op het gebied van trainen.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de drie blokken en wat er globaal behandeld wordt:

Blok 1. Jij als trainer

 • Werken aan persoonlijke trainingsstijl
 • Stimulerende training geven
 • Voorbereiding
 • Structurering
 • Opbouw
 • Didactische vaardigheden
 • Lesplan

Blok 2. Jouw trainees

 • Leerstijlen trainees herkennen
 • Aanpassen trainingstijl aan leerstijl trainee
 • Creatieve werkvormen
 • Omgaan met vragen van trainees
 • Omgaan met weerstand van trainees

Blok 3. Verdieping

In dit blok wordt er dieper ingegaan op de theorie en ga je al het geleerde verder in de praktijk brengen door middel van het geven van een korte training over een onderwerp naar keuze. Hierbij wordt gekeken wat je tot nu toe geleerd hebt en wat je nog wilt leren.

Wil je het traject Train de trainer volgen? Schrijf je dan in voor een locatie en startdatum van jouw voorkeur. Wil je een maatwerktraject incompany of op een Learnit-locatie organiseren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

3. Workshop

Met een workshop Train de trainer doe je samen met je collega’s op een actieve, leerzame, leuke en inspirerende manier nieuwe kennis en vaardigheden op. In overleg met de trainer bepaalt je organisatie zelf wáár in de workshop de nadruk op gelegd moet worden. De workshop kan variëren van twee tot vier uur en laat zich goed combineren met sociale bedrijfsactiviteiten.

Wil je de workshop incompany of op een Learnit-locatie organiseren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Contact

Neem contact op met onze trainingsadviseurs en planners voor advies, informatie, offertes en de trainingsmodelijkheden.

[link]

Gratis cursus Praktische coachingsvaardigheden

Een coach begeleidt een individu of een groep middels het voeren van gesprekken en het doen van oefeningen in het bereiken van resultaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overkomen van angsten, het voeren van een bepaalde gesprekken, het behalen van deadlines, het verbeteren van relaties en het hebben van een goede werkuitvoering.

Tijdens coachsessies vertelt de coach de coachee niet wat deze moet doen of hoe deze iets moet doen, en geeft ook geen ongevraagd advies. Wat de coach wél doet is de coachee prikkelen en sturen eigen kennis en krachten aan te wenden om zo op een zelfsturende manier doelen te bereiken. De coach kiest voor coachinterventies die leiden tot nieuwe inzichten en invalshoeken om naar de coachvraag te kijken en laat anderen beseffen dat deze altijd verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Een goede coach zet anderen in beweging!

In de online cursus Praktische coachingsvaardigheden komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De essentie van het coachen
 • Vertrouwen en gelijkwaardigheid creëren
 • Vraagtechnieken: luisteren, vragen stellen en doorvragen
 • Constructief feedback geven en gedrag bespreekbaar maken
 • Zelfreflectie stimuleren
 • Werken met de eigen ervaringen en krachten van de coachee
 • Plannen maken, opdrachten geven en resultaten evalueren

Klik hier om de gratis online cursus Praktische coachingsvaardigheden te volgen.

Liever een training met andere deelnemers volgen? Ga dan naar de trainingspagina van Praktische coachingsvaardigheden. Indien je een groepstraining wilt organiseren, kun je altijd vrijblijvend een offerte aanvragen of contact opnemen met één van onze adviseurs. We denken graag met je mee.

[link]

De kracht van de teamcoach

Reorganiseren: hét toverwerkwoord in crisistijd. Verregaande veranderingen voor organisaties, teams en individuen zijn dagelijkse kost - veel mensen hebben zelf of middels hun omgeving met reorganisaties te maken. Een reorganisatie kan geassocieerd worden met vernieuwing, verbetering en een kans schoon schip te maken. Maar niet alle gevolgen van een reorganisatie zijn even rooskleurig.

Naast het feit dat er vaak banen verloren gaan, moeten werknemers wennen aan de nieuwe situaties waarin ze terechtkomen. De 'overblijvers' moeten afscheid nemen van collega's en van oude, vertrouwde methoden en protocollen. Doordat er minder mensen werkzaam zijn neemt de werkdruk toe. Er ontstaan nieuwe teams en sociaal-hiërarchische verbanden. Deze combinatie van factoren kan stress, irritatie en onzekerheid opleveren: zaken die de productiviteit van zowel individu als (nieuw) team niet ten goede komen, terwijl dat juist wel het doel is van de reorganisatie. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat een reorganisatie het gewenste effect heeft?

Coaching kan een essentiële rol spelen bij succesvol reorganiseren. Individuele coaching kan van waarde zijn wanneer een specifieke werknemer niet goed functioneert en mentale en/of fysieke klachten heeft. Op tijd aan de bel trekken is dan van groot belang, zodat iemand in een individueel traject ondersteund kan worden om bijvoorbeeld te wennen aan veranderingen in positie of team.

Maar het kan ook zijn dat een team als geheel niet goed functioneert en hier komt teamcoaching om de hoek kijken. Teamcoaching is een krachtig middel om het uiterste uit een team te halen, zelfs (of: juist) onder de lastige en veranderende omstandigheden die reorganisaties met zich meebrengen. Soms houden teams of afdelingen bewust dan wel onbewust patronen, overtuigingen en gedragingen met elkaar in stand die niet meer passen in de nieuwe werkcontext. Teamcoaching focust op het team als geheel, waardoor een nieuwe manier van denken en werken ontstaat. Een team is meer dan de som der delen; een verandering kan pas echt een succes worden wanneer deze gedragen en geleefd wordt door het hele team.

Teamcoaching assisteert teams in het zoeken naar en vinden van drempels, maar heeft ook een preventieve werking wanneer er net nieuwe teams worden opgezet. Belangrijk hierbij is de compleet externe rol van de teamcoach, die geheel buiten het systeem staat en dus vrij en open kan opereren. Eén van de kernlessen die de coaches hierbij over proberen te brengen, is leren beseffen dat de heterogeniteit van een team - de verschillen tussen de leden waardoor conflicten zo vaak ontstaan - juist de kracht van het team is. Pogingen van zowel leidinggevenden als teamleden om medewerkers te homogeniseren leiden, vaker en heviger nog dan de eigenlijke verschillen, tot een onprettige en niet-productieve werksfeer.

Het coachen van een team is dé manier om gemankeerde teams een gezonde spiegel voor te houden of zelfs te voorkomen dat dit nodig is. Meer (samen)werkplezier, verlaging van het verzuim en verhoging van de productiviteit zijn daarvan de positieve gevolgen.

Wil je ontdekken wat teamcoaching voor jouw team kan betekenen? Lees meer informatie over teamcoaching op onze website vraag vrijblijvend een offerte aan of plan een gesprek in met één van onze specialisten via 020 6369179 of info@learnit.nl

[link]

Is het trainen van mijn collega's iets voor mij?

Misschien is het je wel eens gevraagd. Je werkt al lang op de afdeling en hebt veel kennis over een bepaald onderwerp: "Zou je trainingen willen geven aan nieuwe medewerkers?" Een hele eer natuurlijk, het geeft aan dat je werk en kennis gerespecteerd worden. Toch twijfel je misschien, 'want is een training geven wel iets voor mij?'

Vakkennis alleen is niet genoeg

Sommige mensen weten het al van jongs af aan: ik wil lesgeven, kennis overdragen. Bij sommigen gaat het heel natuurlijk, ze kunnen goed uitleggen en stralen een natuurlijk overwicht uit. Toch is er ook een grote groep mensen die min of meer onverwachts het trainingsvak inrollen. Logisch, want soms is er simpelweg praktijkervaring nodig om een goede training te kunnen geven.

Je bent goed in je vak en daarom ben je de aangewezen persoon om die kennis door te geven aan nieuwe medewerkers. Maar natuurlijk staat het goed zijn in je vak er niet voor garant dat je ook een goede training kunt neerzetten. Misschien vraag je jezelf af of je het in je hebt om een training te geven. Misschien zit je met dit soort vragen: "Kan ik goed genoeg uitleggen, kom ik wel goed over voor een groep en wat doe ik met lastige collega's in mijn training?"

Trainingen geven kun je leren

Trainen is een vak, maar het is zeker te leren. Naast vakkennis zijn didactische vaardigheden erg belangrijk. Daarnaast is het zaak om te weten hoe je overkomt op een groep en hoe cursisten op je reageren. Hoe ga je om met lastige vragen of deelnemers die eigenlijk niet op een training zitten te wachten? Om een goede training te kunnen geven is het belangrijk dat je weet wat je eigen sterke punten zijn en hoe je deze zo optimaal mogelijk kunt inzetten tijdens een training. Door je bewust te zijn van je sterke karaktereigenschappen, aangevuld met goede tips en trucs zal het je lukken om een goede training neer te zetten. Onze training Train de trainer kan je hiermee verder helpen. Neem een kijkje op onze website en neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt over deze training.

[link]

Successen behalen als team

Helaas liggen we eruit op het EK, een moeilijk te verteren brok. Hoewel de spirit er nu natuurlijk even uit is, moeten we toch verder. Vanaf september gaat oranje zich alweer voorbereiden op het WK, nieuwe rondes en nieuwe kansen. Hoe zorg je ervoor dat je het team voor die tijd weer op de rit krijgt en hoe bereik je een omslag in het enthousiasme van het team? Dat is dé uitdaging voor de bondscoach. Maar het kan ook van toepassing zijn op uw organisatie. Zijn er bijvoorbeeld achterblijvende prestaties of is de sfeer in het team niet goed? Door teambuilding kan de sfeer in de groep verbeteren, evenals de prestaties die uw team neerzet. Hier 7 tips om als team een topprestatie neer te zetten:

 1. Moedig samenwerking aan. Maak verschillende mensen verantwoordelijk voor het eindresultaat en communiceer. Leg besluiten uit en creëer betrokkenheid door ieders inbreng serieus te nemen.
 2. Stel duidelijke doelen op, zodat iedereen precies weet waar hij of zij zich voor inzet.
 3. Zorg voor voldoende speelruimte. De grote lijnen zijn uitgezet, hierbinnen kan het team zelfstandig functioneren, zonder de hele tijd te moeten terugkoppelen naar het hoger management. Zo kan het team besluitvaardiger optreden.
 4. Moet er een nieuw teamlid worden aangetrokken? Betrek andere teamleden bij het selectieproces. Zij moeten immers met de nieuwe kracht werken!
 5. Bied ondersteuning als er problemen zijn en zorg dat er ook ruimte is voor humor en plezier. De boog kan niet altijd gespannen staan.
 6. Zijn er gezamenlijk successen behaald met de groep? Besteed hier aandacht aan en vier de behaalde resultaten met z'n allen. Samen successen behalen is een uitstekende vorm van teambuilding!
 7. Delegeer! Laat anderen eens een taak van jou uitvoeren. Op deze manier voelt je medewerker zich uitgedaagd en toon je bovendien het vertrouwen in de ander. Op deze manier kan men laten zien wat hij/zij waard is.

Heb je niet voldoende aan deze tips en wil je inzetten op een hechter team dat samen een topprestatie neerzet? Volg dan de Learnit training Teamleiding. Tijdens de training zetten we in op een team dat goede resultaten behaald door een soepele samenwerking en dat 100 procent inzet toon. Voor dit team geldt: Het geheel is meer dan de som der delen en de teamleden zijn trots om mee te draaien in dit team. Na het volgen van deze training zijn uw communicatieve en organisatorische vaardigheden vergroot en zijn uw vaardigheden als teamleider verbeterd. U bent naast teamleider ook een teamspeler die het beste uit de groep naar boven haalt.

Heb je collega's die deze training ook willen volgen? Dan is er de mogelijkheid om een voordelige groepstraining op een locatie naar keuze te verzorgen. Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op!

[link]

Train de trainer: didactische vaardigheden en ervarend leren

Sharon Faber

Voor een Nederlandse multinational met activiteiten op het gebied van verven, lakken en (specialty) chemicals, heeft Learnit Training meerdere trajecten Train de trainer verzorgd. De specialisten van de organisatie verzorgen meerdere trainingsprogramma's verspreid over de wereld. Deze interne trainers zijn inhoudelijk goed onderlegd, maar wilden hun didactische vaardigheden verbeteren en meer aandacht voor ervarend leren, zodat zij beter aan kunnen sluiten op verschillende persoonlijkheidstypen en leerstijlen.

Opleidingstraject

In de tweedaagse training voor meerdere groepen, hebben de interne trainers hun eigen materiaal onder de loep genomen en geoefend met het interactiever maken van hun trainingsprogramma. Ze ontvingen feedback op hun persoonlijke stijl als trainer en hebben inzicht gekregen in het omgaan met verschillende type deelnemers. Tijdens het traject hebben we onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe leren volwassenen en wat is de invloed van het brein?
 • De succesfactoren van een training
 • Leerdoelen bereiken middels het inzetten van verschillende werkvormen
 • Aansluiten op leerstijlen van deelnemers
 • Interactief trainen en écht contact maken met de deelnemers
 • Persoonlijke stijl van de trainer: sterkte- en zwakte-analyse (SWOT)
 • Omgaan met weerstand

Iedere interne trainer heeft de training afgesloten met het geven van een eigen mini-training, zodat ze konden oefenen met eigen materiaal en hierop konden reflecteren. Het merendeel van de trainingen werd in het Engels verzorgd. Af en toe verzorgen we nog refresh-bijeenkomsten voor de organisatie, zodat de interne trainers hun kennis op peil kunnen houden.

Ervaring van de medewerkers

“De inhoud van de training was erg sterk. De trainer gebruikte heel afwisselende technieken om te leren, maar ook om zelf te kijken hoe je die technieken kunt toepassen. Tijdens de training gaf de trainer eigenlijk direct zelf het goede voorbeeld, wat voor mij het beste leereffect geeft. Een erg enthousiaste en energieke manier, maar wel heel natuurlijk, niet over the top.”

“De trainer was heel deskundig en sloot heel goed aan bij wat we konden gebruiken. Ze inspireerde de groep om nieuwe dingen te doen.”

[link]

Coachend leidinggeven voor managers

Tijdens de training Werving en selectie voor het managementteam van een stoombootonderneming werd een dieper probleem gesignaleerd: de organisatie wilde van een relatief gesloten organisatie naar een meer open communicerende organisatiecultuur gaan. Om dit te bewerkstelligen kan er onder andere meer aandacht besteed worden aan niet goed functionerende medewerkers en het bespreekbaar maken van conflicten op de werkvloer. Dit houdt in dat leidinggevenden gevraagd worden meer directe feedback te geven, op een constructieve manier functioneringsgesprekken te voeren en hun personeel gemotiveerd en enthousiast te maken door meer en openlijk te belonen.

Opleidingstraject

Om dit te bewerkstelligen heeft Learnit Training een speciaal opleidingstraject ontwikkeld, aangepast aan de organisatie en de heersende cultuur. Vijf directieleden en tien middenkaderleden volgden gedurende een jaar het traject Coachend leidinggeven voor managers met aansluitend een individueel coachtraject van vijf sessies. Het jaar daarop volgde het middenkader hetzelfde traject. Daarnaast werden ieder jaar terugkomdagen georganiseerd voor beide groepen en waren er gezamenlijke bijeenkomsten. De Learnit-trainer werkte in nauw overleg met de directie samen en schiep het besef bij de medewerkers dat goed functioneren van werknemers niet vanzelfsprekend is, maar voor een groot deel afhangt van effectief leidinggeven.

Open werksfeer

Om een meer open werksfeer te creëren is aandacht besteed aan coachend leidinggeven en het motiveren van medewerkers door actief te luisteren en open vragen te stellen. Ook effectief omgaan met spanningen tussen medewerkers en met emoties op de werkvloer kreeg een belangrijke plaats in de training. Jaren na de training is Learnit Training nog steeds nauw betrokken bij de organisatie en ondersteunen we de medewerkers op allerlei vlakken met trainingen en coaching.

Ervaring van de medewerkers

“Zoals gebruikelijk zijn we ook nu weer uiterst tevreden over de inhoud van de training en de professionele wijze waarop deze door de trainer werd verzorgd."

“De trainer kent onze onderneming en onze mensen en maakt daar op een uitstekende manier gebruik van om het rendement van de trainingen optimaal te laten zijn."