Learnit Training

Zelfverzekerd, inspirerend en slagvaardig optreden

Wie echt iets wil bereiken, zal zijn of haar invloed moeten kunnen uitoefenen op anderen. Beïnvloeden is een belangrijke communicatieve vaardigheid. Door situaties grondig te analyseren kunt u zelfverzekerd, inspirerend en slagvaardig optreden. Omdat niet elke situatie dezelfde manier van beïnvloeden vergt, is inzicht krijgen in verschillende beïnvloedingsstijlen erg waardevol.

Als u iemand wilt beïnvloeden, kunt u onderscheid maken tussen duw- en trekstijlen. Als u ‘duwt’ gaat u uit van uw eigen belangen en wensen. Duwenergie is direct, krachtig en overtuigend – de ander wordt onder druk gezet om van koers te veranderen of actie te ondernemen. Als u ‘trekt’ sluit u eerst aan bij de belangen van de ander, om hem vervolgens van zijn standpunt af te trekken. Trekenergie betrekt de ander erbij en is meeslepend – de ander wordt gestimuleerd in zijn betrokkenheid door meer begrip voor zijn behoefte en belangen.

Binnen elke stijl zijn er een aantal gedragingen die u kunt uitproberen:

Duwstijl: Overtuigen

Als u overtuigt doet u voorstellen aan de ander: u brengt argumenten op een zelfverzekerde manier en neemt de ander daar in mee. Overtuigen is een duwstijl, omdat u de ander uw kant op ‘duwt’ met uw argumenten. Met deze stijl richt u zich op het verstand van de ander en op diens redelijkheid.

Duwstijl: Aansporen

U kunt iemand aansporen door normen te stellen, beroep te doen op uw autoriteit, te oordelen of te onderhandelen. Aansporen is een duwstijl, omdat de nadruk ligt op het gebruikmaken van (lichte) dwang. Met deze stijl vertrouwt u op uw eigen wilskracht.

Trekstijl: Onderzoeken

Als u een onderzoekende houding aanneemt verplaatst u zich in de gevoelens van de ander door vragen te stellen, te luisteren, een persoonlijk beroep te doen en door coalities te sluiten. Onderzoeken is een trekstijl, omdat u zoveel mogelijk ruimte geeft aan de wensen van de ander, maar de ander wel vanuit zijn belangen naar u toe wilt trekken. Bij deze stijl is gevoelskracht het belangrijkste middel.

Trekstijl: Inspireren

U kunt iemand inspireren door ervoor te zorgen dat de ander helemaal gaat voor uw doel. Inspireren is een trekstijl, omdat u een gezamenlijk belang heeft. Met deze stijl verkoopt u door te verleiden.

Iedere beïnvloedingsstijl kent zijn eigen kracht en zwakte. Het is daarom belangrijk dat de gekozen stijl goed aansluit op uw gesprekspartner en de situatie waarin u zich bevindt. In onze training Beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht gaat u (onder andere) dieper in op de duw- en trekstijlen en leert u deze te personaliseren.