Learnit Training

2015: het jaar van de Performance Management Cycle (PMC)

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan: 2015 is een jaar waarin er door wetswijzigingen veel verandert voor zowel werkgever als werknemer. Om ervoor te zorgen dat beide partijen hierdoor niet uit elkaar komen te staan, maar juist nader tot elkaar komen, is een goed doordachte gesprekscyclus van groot belang. Daarom staat de Performance Management Cycle (PMC) dit jaar centraal bij de Communicatie- en Managementafdeling van Learnit Training. Zowel werkgever als werknemer hebben baat bij een consistente manier van aansturen op resultaten en ontwikkeling. We merken dat er steeds meer behoefte is aan een inzichtelijke manier om dit te doen en Learnit Training ondersteunt u hier graag in.

De PMC is een veelgeprezen manier om meer consistentie in beleid, begeleiding en de ontwikkeling van uzelf of uw medewerkers aan te brengen, zodat zowel werkgever als werknemer gedurende het jaar consequent kunnen sturen op resultaten. De gesprekken tussen werkgever en werknemer zijn het hele jaar door aan elkaar verbonden en beperken zich niet langer tot twee keer per jaar. Naast functionerings- en beoordelingsgesprekken besteedt de PMC ook aandacht aan voortgangs-, ontwikkel- en planningsgesprekken. In 2015 ontvangt u daarom nieuwsbrieven, tips, advies, (gratis) webinars en inspiratie van ons over (onder andere) de volgende onderwerpen:

  • De PMC uitgelegd (februari)
  • Voortgangsgesprekken voeren (april)
  • Ontwikkelgesprekken voeren en verbeterplannen ontwikkelen (juni)
  • Sollicitatie- en wervingsgesprekken voeren (september)
  • Beoordelingsgesprekken voeren (oktober)
  • Planningsgesprekken voeren (december)

Weet u al waar u(w team) zich dit jaar verder in wil ontwikkelen? Voer één van de volgende acties uit om aan te geven welke vragen u heeft of waar u graag meer informatie of advies over wilt ontvangen. Onze trainers, adviseurs en planners denken graag met u mee.