Learnit Training

Cursus Sturen op cijfers voor de operationele manager

Als leidinggevende of manager van een afdeling is het van belang dat u grip heeft op bedrijfsprocessen. Om een betere aansluiting te realiseren tussen organisatiedoelstellingen en de doelstellingen van uw eigen afdeling, heeft u inzicht nodig in het opstellen van goed geformuleerde doelstellingen. Hierdoor is het voor iedereen binnen uw afdeling duidelijk wat ieders rol is om een effectieve bijdrage te leveren aan het realiseren van gestelde doelstellingen.

In de training Sturen op cijfers voor de operationele manager kijken we niet alleen naar de vaardigheden van de medewerkers zelf, maar ook naar úw vaardigheden, die worden samengevat in een competentieprofiel. Het is zeker een aanrader voor die managers die al werken met een instrument zoals POP en van plan zijn de komende tijd te gaan werken aan verbetering van de eigen managementvaardigheden. Inzicht in uw eigen competenties en die van uw medewerkers is daarbij van belang. We gaan in de training aan de slag met de volgende vragen:

 • Hoe stelt u doelstelling op een SMART-manier vast?
 • Welke focus brengt u aan op de procesvoering binnen uw afdeling?
 • Waarop baseert u besluiten over bijvoorbeeld het inzetten van capaciteiten?
 • Hoe stelt u uitvoeringsplannen op?
 • Wat is het verband tussen HRM, finance, processen en innovatie?
 • Hoe legt u correct verantwoording af over het gevoerde afdelingsbeleid?

Onderwerpen

 • Inleiding op de training Sturen op cijfers
 • Praktijkcases bij de groep cursisten
 • Doelen formuleren
 • Kritische succesfactoren
 • Kritische prestatie-indicatoren
 • EFQM in relatie met de Balanced Score Card
 • Plannen van capaciteiten
 • Meten = Weten
 • Sturen op de uitvoeringsplannen
 • Het eigen leiderschap, bepalen van het competentieprofiel
 • Timemanagement
 • Doelstellingen realiseren met de eigen en competenties van de medewerkers
 • POP als ontwikkelinstrument
 • Do's and don'ts.

Lesmethodiek

Deze training is een optimale mix van theorie en vooral veel praktijkoefeningen. De docent zal steeds ieder onderwerp inleiden aan de hand van de meest actuele 'state of the art' wat betreft de internationaal geaccepteerde managementliteratuur. Bij de start van de training zal in gezamenlijk overleg met de cursisten worden bepaald wie van de aanwezigen een interessante case kan inbrengen, die tijdens de gehele training centraal zal( zullen) staan voor het uitdiepen van de stof. Al direct vanaf de start van de training leert u nieuwe vaardigheden ontwikkelen om de afdeling waar u leiding aan geeft op een meer inzichtelijke manier in kaart te brengen. We gebruiken daarvoor instrumenten als EFQM en de Balanced Score Card, die het mogelijk maken als manager keuzes te maken op welke aspecten van de bedrijfsvoering u binnen de eigen afdeling focus kunt aanbrengen.

Vervolgens staan we stil bij het meten van de aandachtspunten en de gegevens op een systematische manier te (doen) verzamelen, zodat doel en realisatie op een effectieve wijze aan elkaar kunnen worden gerelateerd. De trainer zal u vervolgens individuele opdrachten geven om in uw eigen organisatie het geleerde te praktiseren en eventueel ervaren problemen hierbij met u als cursist bespreken. Na het volgen van deze boeiende training hebt u uw managementvaardigheden in korte tijd met een groot arsenaal aan nieuwe technieken uitgebreid.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden en managers die een afdeling aansturen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft u een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 450,-

Subtotaal

€ 900,-

btw 21%

€ 189,-

Totaal incl. btw

€ 1089,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Sturen op cijfers voor de operationele manager is beoordeeld met een gemiddelde van 8.2.