Learnit Training

Wat is een functieprofiel? En wat zijn de selectiecriteria?

Het functieprofiel

Het vinden van de juiste kandidaat begint met het in kaart brengen van taken, vereisten en gewenste competenties; deze vormen samen het functieprofiel. Een functieprofiel geeft houvast en kan als basis dienen voor de vacature. In een functieprofiel wordt beschreven:

 • welke taken de nieuwe medewerker zal gaan uitvoeren;
 • wat de positie van de functie is binnen de organisatie;
 • welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de medewerker krijgt;
 • wat het dienstverband inhoudt (aantal uren, vorm van het contract, salariëring) en
 • wat de arbeidsvoorwaarden zijn.

Bij het opstellen van een functieprofiel is het van belang om naast bovenstaande punten ook omgevingsfactoren in kaart te brengen:

 • Waar komt de nieuwe medewerker te werken?
 • Hoe wordt er leiding gegeven?
 • Wat is de gemiddelde leeftijd?
 • Hoe is de sfeer op de afdeling?
 • Hoe is de sfeer op de afdeling?
 • Hoe worden nieuwe medewerkers opgevangen?
 • Is er een inwerkperiode?

Doordat je een helder beeld hebt van de omgevingsfactoren, kun je een gericht functieprofiel en een heldere vacaturetekst schrijven. Neem hier de tijd voor, omdat onvolledige of algemene omschrijvingen als gevolg (kunnen) hebben dat enerzijds sollicitanten reageren die niet geschikt zijn en anderzijds de nieuwe medewerker vroegtijdig vertrekt omdat de functie in werkelijkheid anders uitpakte dan verwacht.

Blijf kritisch kijken naar gewenste en minimale eisen voor de functie. Als je te hoge eisen stelt vergroot je de kans dat je geschikte werknemers misloopt, maar als je te lage eisen stelt krijg je waarschijnlijk (te)veel reacties. Bespreek het functieprofiel daarom met de direct leidinggevende van de nieuwe medewerker, of andere medewerkers die goed zicht hebben op de functie. Zij hebben wellicht goede input.

Selectiecriteria

Nadat je een functieprofiel heeft opgesteld, kun je gaan nadenken over de selectiecriteria, oftewel: welke kennis, ervaring en competenties dient de nieuwe medewerker te bezitten? Om de selectiecriteria in kaart te brengen, kun je de volgende vragen als uitgangspunt nemen:

 • Wat is de vereiste en/of gewenste opleidingsachtergrond?
 • Welke competenties dient de nieuwe medewerker te bezitten?
 • Hoeveel werkervaring dient de nieuwe medewerker te hebben (in het werkveld?)

Nadat je het functieprofiel en de selectiecriteria heeft opgesteld, kun je de vacature naar buiten brengen via diverse media. Uit de binnengekomen reacties selecteer je, de desbetreffende leidinggevende of HR een aantal kandidaten en nodigt deze uit voor een gesprek. Er worden uiteindelijk een aantal kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Voor deze eerste selectie van brieven gebruik je het functieprofiel en de vooraf opgestelde selectiecriteria. Je kunt de selectiecriteria vervolgens toetsen bij de sollicitant door tijdens het gesprek criteriumgerichte vragen te stellen, met als uitgangspunt de STAR-vraagmethodiek.

Meer leren over werving en selectie? Bekijk eens de cursus Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen van Learnit!