Een startgarantie houdt in dat de cursus gegarandeerd doorgaat vanaf de geplande startdatum bij voorkeur op de geplande locatie.

Als er slechts 1 deelnemer is ingeschreven, is er sprake van een privécursus en zal de cursus worden ingekort waarbij de totaalprijs gelijk blijft. De cursus gaat wel gegarandeerd van start op de geplande startdatum.

Learnit behoudt zich het recht voor om de cursus te verplaatsen:

Naar een locatie niet verder dan drie kwartier reistijd van de oorspronkelijke locatie. Door overmacht, zoals bijvoorbeeld een zieke trainer. Door annulering van een cursist in een cursus met 3 of minder deelnemers. Je hebt alleen recht op een startgarantie als deze vermeld wordt in de bevestiging van de boeking.