Learnit Training

Subsidies

Krijg korting voor een training met een subsidieregeling!

Het volgen van een training kan best prijzig zijn. Toch is het belangrijk dat je investeert in jezelf om je te blijven ontwikkelen. De overheid biedt subsidieregelingen aan om de kosten voor trainingen te verlagen. Ben je benieuwd of jijzelf, of jouw bedrijf in aanmerking komt voor zo'n regeling? Wij hebben een aantal relevante subsidies voor je op een rijtje gezet.

Studiekosten aftrekbaar van inkomstenbelasting

In 2020 zijn de scholingskosten nog fiscaal aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. In 2021 wordt deze aftrekpost vervangen door een subsidieregeling. Meer hierover lees je hier.

Training Mindfulness vaak vergoed door zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden mindfulness via de zorgverzekering. Veel verzekeraars hebben zelfs een eigen mindfulness-app. Ook huisartsen schrijven mindfulness vaker voor bij patiënten. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Met mindfulness train je middels verschillende meditatie-oefeningen om stil te staan bij wat er nu gebeurt. De aandachtsoefeningen kunnen helpen bij lichte en milde psychische of psychosociale klachten, zoals stress, angst, een beginnende burn-out of een lichte depressie. Wil je weten of jouw zorgverzekering mindfulness vergoed? Zoek op mindfulness bij jouw aanbieder en kijk welke vergoedingen er mogelijk zijn!

Zakelijke vergoedingen

Als er studiekosten gemaakt worden om vakkennis op peil te houden, zijn de kosten aftrekbaar van de winst. Kosten voor een opleiding om vakkennis uit te breiden mag je ​niet ​aftrekken van de winst. Uiteraard is er een grijs gebied tussen op peil houden en uitbreiden. Laat daarom je belastingconsulent kijken naar het specifieke voordeel in jouw geval.

Overige subsidies

Ook vanuit de provincie, vanuit het UWV of vanuit de gemeente kunnen er subsidieregelingen van toepassing zijn.

Leven lang leren krediet

Geen recht meer op een vorm van studiefinanciering, maar wel een opleiding volgen? Dan biedt het leven lang leren krediet een uitkomst. Dit krediet loopt via DUO en betreft een lening die binnen 15 jaar moet worden terugbetaald. Meer informatie? Klik hier.

Tenslotte heeft elke sector zijn eigen opties tot subsidies, enkele voorbeelden zijn:

  1. Subsidies bedoeld voor instellingen zijn bedoeld voor de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  2. SOBB-subsidie is een subsidie bedoeld voor scholing op gebied van particuliere beveiliging.
  3. StAZ-subsidie is de algemene subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  4. SSFD is het fonds voor opleidingsactiviteiten van de financiële sector.
  5. Subsidie voor schrijvers en vertalers is aan te vragen bij het Nederlands Letterenfonds.
  6. ASD is het scholingsfonds voor het ministerie van defensie.

Meer weten?

Ontdek welke subsidies jij of jouw bedrijf kunnen aanspreken om (een deel van) de kosten van jouw training te vergoeden!

Bel met een van onze medewerkers via 020-6369179 of stuur een e-mail naar info@learnit.nl.