Inleiding

Bijzonder dat het ene team bovengemiddeld functioneert, terwijl het andere juist stagneert. In het ene team heerst harmonie en in het andere team onrust. In sommige teams wordt wel en in andere teams niet of nauwelijks verantwoordelijkheid voor gezamenlijke resultaten genomen. Alles hangt samen met helderheid in doelen, de mate van commitment hierover en de capaciteiten van het team om hierover in gesprek te gaan, feedback te geven en de confrontatie aan te gaan. Ofwel: de rol van teamlid te vervullen in plaats van te focussen op persoonlijke kwesties.

Elke organisatie streeft naar goed samenwerkende teams. Maar door de verschillen in dynamiek, samenwerking en communicatie, ontstaan er ondanks vergelijkbare samenstellingen ook intrigerende verschillen tussen teams. Door middel van teamcoaching zorgt Learnit Training ervoor dat teams na afloop sterker in hun schoenen staan, verschillen naast elkaar kunnen bestaan én gewaardeerd kunnen worden. De teamcoach zoekt samen met het team naar collectieve denk- en gedragspatronen binnen de groep, zodat de samenwerking constructief aangepakt kan worden.

Resultaten

Wat levert teamcoaching op?

 • Inzicht in de onderliggende opvattingen die de cultuur van de organisatie bepalen
 • Zicht op de bestaande onderstroom en zijn dynamieken, en de relatie tussen de onderstroom en bovenstroom
 • Verheldering van organisatie- en teamdoelstellingen, waarbij we een relatie leggen met de gewenste leervraag
 • Inzicht in de verantwoordelijkheden van het team én die van de manager
 • Een open communicatiesfeer door inzicht in de onderlinge communicatie
 • Motivatie om feedback te geven én vragen
 • Een hogere mate van vertrouwen tussen de teamleden

Aanpak

Hoe bereiken we dit?

 • Helder definiëren van de coachvragen, de gewenste resultaten
 • Werkelijke commitment krijgen op vastgestelde doelen en onderzoeken waar mogelijke belemmeringen zitten waarin het team zichzelf klem zet
 • Zicht krijgen op de fasen waarin teamontwikkeling plaatsvindt
 • Interveniëren, afhankelijk van de fase, daar waar het team zich bevindt
 • Groepsgesprek voeren over reflectie, besluitvorming en eigenaarschap
 • Onzichtbare mechanismen, rollen en patronen zichtbaar maken
 • Vergroten van het zelfreflecterend vermogen van het team
 • Verwachtingen en (resultaat)verantwoordelijkheden met elkaar benoemen
 • Behandelen van theoretische modellen en analyses vanuit de groepsdynamica
 • Systemisch kijken naar het bestaande team en teamcoaching te plaatsen in zijn context
 • Elkaar bewust maken van eigen gedrag, het effect hiervan op anderen én op het resultaat
 • Inzicht dat het team met elkáár verantwoordelijk is voor het resultaat
 • Ervaringsleren en het werken met gedrag, hier- en nu situaties en de eigen praktijkervaring

Initiëren

 • Coachvraag definiëren
 • Gezamenlijke meetlat
 • Commitment

Ontwikkkelen

 • Bewustwording
 • Verheldering
 • Inzicht
 • Interveniëren
 • Experimenteren

Beklijven

 • Eigenaarschap
 • Integreren in de praktijk
 • Borging

Onder elk team liggen veel lagen van onderlinge verhoudingen, manieren van organiseren, onbewuste opvattingen en verschillende drijfveren. Door deze lagen in de loop van teamcoaching onder de loep te leggen, komt aan het licht hoe de leden van het team met elkaar bepaalde patronen in stand houden die (niet) effectief zijn. De insteek van teamcoaching is de competentieontwikkeling te vergroten. Hierdoor verbetert de samenwerking van het team onderling en de interactie tussen het gecoachte team en haar omgeving. Op deze manier kunnen gewenste resultaat- en procesdoelstellingen gerealiseerd worden.

Onze teamcoaches

Carlijn

Groei en ontwikkeling: dat zijn de twee begrippen waar mijn passie al jarenlang ligt, in de breedste zin van het woord. Met klanten resulteert dit in mooie, inzichtgevende adviesgesprekken, begeleiding, trainingen en (team)coaching. Het vergroten van inzicht in eigen kunnen en onderzoeken wat de ander belemmert om een volgende stap te zetten. Door goed te luisteren wat er (niet) gezegd wordt, een respectvolle spiegel voor te houden en altijd aan te sluiten bij de klant. Ik wil mensen in beweging zetten vanuit contact en verbinding en vanuit de overtuiging dat iedere deelnemer zelf het beste weet wat er nodig is, maar alleen even dat zetje in de goede richting nodig heeft. Mijn aanpak: in een veilige omgeving actiegerichte oefeningen ervaren die confronterend kunnen zijn, maar waar de lach ook zeker niet ontbreekt. Elke training, groep en individu is anders, en daarom altijd maatwerk. En wat is dat leuk en leerzaam!

Leah

Een team is meer dan de optelsom van de individuele teamleden. Een team kan zelfs het onmogelijke mogelijk maken, echter soms bijten teams zich in de staart en zetten zichzelf vast door in vastgeroeste en ingesleten patronen te blijven.De kracht van het team, het systeem, zorgt er mede voor dat dit in stand blijft. Vaak door verandering of input van buiten kan dit patroon doorbroken worden. Als teamcoach onderzoek ik samen met het team wat die patronen zijn en brengen we die aan het licht, denk hierbij aan elkaar constant aanvullen of juist bediscussiëren, of ander gedrag dat kenmerkend is voor het team. Door dit te benoemen en het te bespreken, wordt pas duidelijk wat er in de onderstroom van dat team leeft waardoor dit gedrag kenmerkend is voor dit team. Hierdoor ontstaat er ontspanning en ruimte voor ander gedrag. Ik geloof dat ieder team nog meer uit zichzelf kan halen door dat onderzoek aan te (durven) gaan en in de spiegel van het team te kijken. Iedere keer geniet ik weer van de reis en ontwikkeling dat een team aangaat.

Dorien

Iedereen en alles verandert continu. Elke mens en elk team. Ik geloof dat hobbels in de weg kunnen leiden tot interessante inzichten en leermomenten. Vaak hoor ik van mensen of teams dat ze vastzitten in oude patronen. Ik help deze inzichtelijk te maken, zodat ze kunnen leren vanuit hun kracht. Ik begeleid en coach mensen en teams tijdens veranderingen en transities vanuit een systemische invalshoek, omdat een mens niet losstaat van zijn omgeving. Mijn coachings en trainingen staan in het teken van ervaren en doen. Door mijn trainingen wordt het onbewuste aangesproken, waardoor patronen, wensen, blokkades, talenten en oplossingen aan het licht komen.

Praktische informatie

 • Gezamenlijke kick-off van één dag (de intake)
 • (Gemiddeld) vijf coachsessies van drie tot vier uur
 • Incompany of op een externe locatie

Ontdek wat teamcoaching jouw team kan opleveren

Bel met één van onze adviseurs via 020 6369179, stuur een e-mail naar info@learnit.nl of vraag een offerte aan via de knop hiernaast.