Stress op het werk is beroepsziekte nummer één in Nederland. Uit onderzoek van TNO uit 2015 blijkt dat ruim een miljoen mensen risico lopen op een burn-out of op een andere werkgerelateerde psychische aandoening.

36% procent van het werkgerelateerde ziekteveruim ontstaat door stress op het werk. Opvallend is dat vooral jonge mensen last hebben van burn-outklachten: namelijk 17% van de werknemers tussen de 25 en 35 jaar.

Werkstress

Dit stressgerelateerde ziekteverzuim kost de werkgevers een hoop geld: liefst 1,8 miljard euro per jaar. Werknemers noemen een vijftal oorzaken voor het ontstaan van werkstress:

  • 44% heeft weinig autonomie op het werk
  • 38% heeft te maken met hoge taakeisen
  • 23% is slachtoffer van ongewenst gedrag van buiten de organisatie
  • 16% is slachtoffer van ongewenst gedrag binnen de organisatie
  • 8% wordt gepest op het werk

Trainer Anna Maria van Learnit gaat dieper in op de oorzaken. Nog steeds krijgen veel werknemers een leidinggevende functie toebedeeld, zonder dat ze daarvoor opgeleid zijn. Als mensen goed zijn in hun werk, krijgen ze promotie. En ineens moeten ze collega's aansturen.

'Leidinggeven is een ander vak'

,,Dat is echt een ander vak, het wordt nog weleens onderschat'', zegt Anna Maria. ,,Werknemers moeten het er zelfs vaak 'bij' doen. Dan mis je kennis, maar ook tijd en energie om eventuele weerstand en conflicten te herkennen en erkennen.''

Daar gaat het vaak mis, ziet de trainer. Leidinggevenden kiezen ervoor het conflict te negeren, of treden op met de harde hand, door hun macht te gebruiken. Beide oplossingen zijn zelden goed, stelt Anna Maria. ,,Zeker als de keuze niet gebaseerd is op een bewust gekozen strategie, maar op frustratie, irritatie of een gevoel van onmacht.''

Kantoortuinen

Dat werkruimtes steeds vaker ingericht worden als kantoortuinen, helpt volgens de trainer ook niet mee. Werknemers zijn eraan gewend om zich terug te kunnen trekken in een kleinere kamer, alleen of met een klein groepje. Nu dat door de overstap naar een kantoortuin niet meer kan, zorgt dat voor extra stress, hoort Anna Maria regelmatig bij trainingen.

Door de invoering van flexplekken heeft daarnaast lang niet iedereen meer een vaste plek. Met je dossiers onder de arm een werkplek zoeken werkt stressverhogend, merkt Anna Maria. ,,Dat leidt tot frustraties. Die ergernissen verhogen de kans op weerstand en conflicten.''

Webinar

Hoe je wél moet omgaan met weerstand en conflicten in je team, vertelt Anna Maria in een gratis webinar. Tijdens de interactieve online presentatie gaat de trainer dieper in op de oorzaken en gevolgen en geeft ze tips om tot een oplossing te komen. Bekijk de sessie hier terug.