Het Learnit protocol voor veilig klassikaal trainen

Learnit is weer begonnen met klassikaal trainen, uiteraard mét speciale corona maatregelen. Zo zijn al onze locaties voorzien van desinfectiemiddel en wordt er constant grondig schoongemaakt. Daarnaast controleren wij trainers en deelnemers op corona klachten om de gezondheid te waarborgen.

Om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan is het belangrijk om je aan de volgende afspraken te houden tijdens de klassikale trainingen van Learnit.

De regels

De locatie:

Elke organisatie streeft naar goed samenwerkende teams. Maar door de verschillen in dynamiek, samenwerking en communicatie, ontstaan er ondanks vergelijkbare samenstellingen ook intrigerende verschillen tussen teams. Door middel van teamcoaching zorgt Learnit Training ervoor dat teams na afloop sterker in hun schoenen staan, verschillen naast elkaar kunnen bestaan én gewaardeerd kunnen worden. De teamcoach zoekt samen met het team naar collectieve denk- en gedragspatronen binnen de groep, zodat de samenwerking constructief aangepakt kan worden.


De trainer:

Wanneer een trainer zelf klachten heeft wordt deze vervangen of wordt de training verplaatst. De trainer kan de training nog wel online geven mochten deelnemers daar behoefte aan hebben.


Voorafgaand aan de training:

Deelnemers zijn niet eerder dan 10 minuten van te voren bij ons op de locatie aanwezig. Wanneer de deelnemer aan heeft gebeld worden eerst een aantal vragen gesteld, deze zijn:
  • Heb je de afgelopen 14 dagen klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoestklachten, verhoging of koorts gehad?
  • Heb je een huisgenoot die de afgelopen 14 dagen klachten heeft gehad, zoals verkoudheid en koorts óf van benauwdheid en koorts?
  • Ben je verder in de afgelopen 14 dagen nog in contact geweest met iemand die corona-gerelateerde klachten heeft gehad?
Op basis van de antwoorden die gegeven worden bepalen wij of het verstandig is om de training klassikaal door te zetten of om deze te verplaatsen of online te vervolgen.

Tijdens het ontvangst:

Na betreding van de ruimte wijst de trainer de deelnemer(s) op de regels omtrent het coronavirus: handen wassen voor binnenkomst, niet langer dan 10 minuten na de training blijven, gepaste afstand behouden, niezen in de elleboog en vaste zitplekken.


Handen wassen:

Na betreding van de ruimte wijst de trainer de deelnemer(s) op de regels omtrent het coronavirus: handen wassen voor binnenkomst, niet langer dan 10 minuten na de training blijven, gepaste afstand behouden, niezen in de elleboog en vaste zitplekken.


Materiaal:

Elke deelnemer krijgt zijn eigen materiaal dat verpakt wordt geleverd samen met desinfectiemiddel. De deelnemers hoeven dit tijdens de sessie niet met andere deelnemers te delen. Het materiaal wordt van te voren goed schoongemaakt, ook wordt de optie geboden om het materiaal zelf nog schoon te maken. Hiervoor is er schoonmaakmiddel en zijn er doekjes aanwezig in de trainingsruimte.


Voorzieningen:

Men kan, uiteraard, gewoon gebruik maken van de verschillende voorzieningen. Het toilet wordt zeer regelmatig schoongemaakt en de koffie, thee en lunch faciliteiten worden onder strikte hygiënevoorschriften beschikbaar gesteld. Handcontactpunten worden daarbij regelmatig schoongemaakt. Uiteraard gebeurt dit alles ook op gepaste afstand van elkaar.

Social distancing:

Er wordt voor, tijdens en na de training constant een afstand van 1.5 meter gehouden tussen de deelnemers en tussen de deelnemers en de trainers. Hier wordt streng op gecontroleerd en dit wordt meermaals herhaald door de trainer. De trainer heeft hiervoor vooraf informatie ontvangen over de precieze regels.

Om er voor te zorgen dat we de afstand kunnen bewaren worden de trainingen in kleine groepen gegeven, staan de tafels van elkaar uit de buurt, maken we zoveel mogelijk gebruik van vaste looproutes en worden de pauzes zo ingedeeld dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in de kantine aanwezig zijn.


Ben je benieuwd naar de klassikale trainingen die Learnit jou kan bieden? Kijk dan hier voor het volledige overzicht!

Veelgestelde vragen

Wanneer je deelneemt aan een training is eigen verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid belangrijk. Learnit vraagt de trainer voorafgaand aan de training naar mogelijke klachten. De trainer ontvangt een mail met instructies voorafgaand aan de training, dit geldt ook voor de deelnemers. Bij binnenkomst van de training zou de trainer vragen kunnen stellen aan de deelnemers over hun gezondheid voordat ze aan de training deelnemen.

De richtlijn zal zijn 6-8 deelnemers, maar als de locatie dit niet toelaat zal het aantal deelnemers hierop aangepast worden. Learnit heeft veel locaties, waaronder extern, dus zal dit per locatie bekeken moeten worden. Deelnemers hebben gedurende de training een vaste zitplek.

We houden hier bij het reserveren van ruimtes zoveel mogelijk rekening mee door goede ventilatie d.m.v. het openen van een raam aan te geven (bij externe partners). Dit is niet op alle locaties mogelijk waaronder ook in het Muziekgebouw. Informeer bij de planning als je hier meer over wilt weten of als je hier specifieke wensen in hebt.

Wanneer een trainer ziek is zal, afhankelijk van de klachten, gekeken worden of de trainer vervangen kan worden. Mocht dit niet lukken dan kan de training (deels) online gegeven worden of de training wordt in zijn geheel verzet. Wij vragen hierbij om begrip van de deelnemers.

Wanneer een deelnemer klachten heeft kan hij/zij de training online volgen of de training op een later moment volgen. De trainer heeft het recht om bij signalering van corona-gerelateerde klachten de deelnemer hierop te wijzen en te verzoeken de training online of op een later moment te volgen.

Op onze eigen locaties zal een dagverantwoordelijke van Learnit de tafels, stoelen en andere plekken met handcontactpunten schoonmaken. Externe locaties zorgen zelf voor de schoonmaak en desinfecterend materiaal. Het lesmateriaal wordt door de logistieke afdeling schoongemaakt, en per cursist verpakt samen met schoonmaakmiddelen.

Op onze eigen locaties zal er voldoende desinfecterende gel zijn. Externe locaties zorgen daar zelf voor.

We zullen posters ophangen met de voorschriften die gevolgd moeten worden.

De trainer geeft duidelijke instructies vooraf, aan het begin van de training. De Gastheer/vrouw zal bij ontvangst deelnemers wijzen op de maatregelen. Ook is diegene verantwoordelijk voor het regelmatig schoonmaken van deurklinken, de koffiemachine en dergelijke.

De prijs voor dezelfde training, maar dan online, is lager en verschilt per training. Deze prijs is onder de omschrijving van elke training weergegeven op de website.

Deelnemers dienen niet gelijktijdig gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen. Op externe locaties zijn hiervoor looproutes.

Learnit verwacht van zowel deelnemers als trainers dat zij de richtlijnen van het RIVM aanhouden en hun eigen verantwoordelijkheid nemen wanneer zij deelnemen aan een training van Learnit.

  1. Of er een Trainer of gastheer/vrouw bij binnenkomst is met de uitleg over de maatregelen. Zij ontvangen de instructies.
  2. Deelnemers ontvangen een mail met daarin instructies over handen wassen en dat zij in geval van klachten thuis moeten blijven; Wanneer jij, of een van jouw huisgenoten nu corona heeft of in de afgelopen twee weken heeft gehad, of als je symptomen vertoont van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts: annuleer dan de training of verander jouw deelname naar een online training.
  3. Trainer ontvangt een mail met instructies inclusief het bovenstaande protocol.

Tot slot

Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie.