Het woord 'reorganisatie' roept bij veel werknemers negatieve associaties op. Dat is niet altijd geheel onterecht. Een reorganisatie is vaak het gevolg van economische krimp, een fusie of overname. Ontslag, het samenvoegen van functies, overplaatsing naar een andere werklocatie en een toename van werkdruk kunnen het gevolg zijn. Soms is snelle groei van een onderneming echter een reden om te reorganiseren. Werknemers krijgen er dan vaak uitdagende taken en verantwoordelijkheden bij, mogen nieuwe collega's op de werkvloer verwelkomen en krijgen de kans om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Werknemers ervaren dit over het algemeen als een positieve verandering.

De meeste mensen vinden veranderingen eng. Of een reorganisatie nu positieve of negatieve gevolgen heeft voor werknemers: het zal altijd met (enige) weerstand gepaard gaan. Weerstand is een normale psychologische reactie: je neemt afscheid van de oude situatie en dat gaat gepaard met gevoelens van angst, woede, verdriet of onzekerheid. Weerstand kan op verschillende manieren bij werknemers tot uiting komen: inactiviteit, een gebrek aan initiatief, uitstelgedrag, een onverschillige houding, emotionaliteit of openlijke vijandigheid. Hoe ga je als manager of leidinggevende hiermee om? We geven je vijf tips!

1. Begrijp waarom werknemers zich tegen verandering verzetten

Enkele avonturiers uitgezonderd, hechten de meeste mensen veel waarde aan routine, veiligheid en comfort. Een reorganisatie brengt juist veel onzekerheid met zich mee. Medewerkers zijn bang om hun baan kwijt te raken, de verandering niet aan te kunnen en een burn-out te krijgen, hun huidige positie in de organisatie te verliezen of vrezen dat de relaties met collega’s onder druk komen te staan als er mensen uit moeten. Ook faalangst is een oorzaak van weerstand. Sommige werknemers vinden het heerlijk om aan een nieuwe uitdaging te beginnen, andere medewerkers zijn echter bang om door de mand te vallen.

2. Blijf communiceren

Goed geïnformeerd zijn, geeft mensen een gevoel van controle. Daarom zijn werknemers die met een reorganisatie te maken krijgen blij met ieder brokje informatie. Geef deze informatie dan ook, zelfs als je denkt dat het slechts een onbelangrijk detail is. Doe je dit niet, dan bestaat het gevaar dat medewerkers gaan speculeren. Er ontstaan wilde verhalen die voor nog meer onrust zorgen.

3. Bied emotionele en praktische ondersteuning

Communiceren is niet alleen het doen van mededelingen, maar ook naar anderen luisteren. Werknemers hebben bij een reorganisatie vaak het gevoel dat het management niet geïnteresseerd is in hun zorgen. Daarom is het goed om met iedere medewerker in gesprek te gaan over wat de organisatie voor hem of haar betekent. Behalve dat werknemers zo de kans krijgen om hun emoties te uiten, leveren deze gesprekken nuttige informatie op om de reorganisatie in goede banen te leiden. Stel medewerkers bij dreigend ontslag gerust en verzeker dat alles goed zal worden geregeld. Help hen bij het vinden van een nieuwe baan. Als werknemers een nieuwe functie in de organisatie gaan vervullen, bereidt hen daar dan stap voor stap op voor door bijvoorbeeld het volgen van een cursus of coaching.

4. Sta open voor feedback

Het is jammer als het management weerstand van medewerkers afdoet als een obstakel om organisatiedoelen te bereiken. Weerstand en kritiek kunnen juist tot nieuwe inzichten en creatieve oplossingen leiden. Vergeet niet dat werknemers specialisten zijn. Zij kunnen knelpunten identificeren en oplossingen aanreiken waar het management niet aan denkt.

5. Merk veranderingsbereidheid op

Een te grote focus op weerstand kan tot impasses leiden. Richt daarom de blik op de veranderingsbereidheid van werknemers. Sommige medewerkers hebben geen moeite met veranderingen en zullen actief bijdragen aan het veranderingsproces. Deze 'kampioenen in veranderin' vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. Inventariseer ook bij medewerkers die veel weerstand tonen welke talenten zij in huis hebben om positief bij te dragen aan de reorganisatie. Wijs hen op hun potentieel: dat zal motiverend werken!

Training Weerstand bij reorganisatie: aansturen van verandering

In onze tweedaagse training Weerstand bij reorganisatie: aansturen van verandering ga je samen met een ervaren trainer aan de slag om met weerstand bij een reorganisatie om te gaan. Na het volgen van deze training zal het je lukken om je medewerkers gemotiveerd te houden. Je werkt samen aan een nieuw begin voor het bedrijf, waarbij de nieuwe plannen voor nieuwe successen staan. Meer weten?