Learnit Training

Voordelen van een efficiënte gesprekscyclus

Door systematisch aan de slag te gaan met de gesprekken uit de PMC bespaart dit tijd. De structuur van de gesprekken leveren bovendien meer efficiëntie op, waardoor dit ook tijd oplevert. De voordelen van de PMC zijn niet alleen voor de organisatie, maar ook voor het team en medewerkers zelf.

Voordelen voor de organisatie:

  • Als men weet wat haalbaar is, dan zijn de verwachtingen duidelijk en weet men waar men elkaar op kan aanspreken
  • Als de directie meetbare doelen haalt en de medewerkers zich blijven ontwikkelen, dan blijft de organisatie voorlopen en is het klaar voor de toekomst

Voordelen voor het team:

  • Goede resultaten en persoonlijke ontwikkeling is zichtbaar en meetbaar
  • De leidinggevende van het team kan managen, controleren en coachen
  • Een leidinggevende die zijn doelen behaalt weet dat hij of zij het team goed aanstuurt

Voordelen voor de medewerker:

  • De medewerker kan zichzelf tussentijds controleren en bijsturen
  • De medewerker weet wat de eigen competenties zijn en de resultaten die behaald moeten worden, waardoor de motivatie om verder te ontwikkelen en nieuwe resultaten te halen vergroot wordt
  • Niemand kan zonder aandacht, iedereen heeft het nodig. Middels de PMC krijgt iedereen aandacht, het hele jaar door.