Draken temmen: 4 tips om draken van SQL-queries eenvoudiger te maken

Draken mogen dan niet bestaan, draken van query's kom ik toch veel te vaak tegen. Complex ogende codes waar je op eerste gezicht liever niet het gevecht mee aan gaat.

We geven je vier tips om ervoor te zorgen dat je query's niet in draken veranderen:

1 | Vriendelijk uitziende draken

Met een stukje vriendelijke opmaak zien draken er een stuk minder imponerend uit. Maar hoe ziet een vriendelijke query eruit?

  1. Verdeel de query over meerdere regels. Het is geen enkel probleem als de query lang wordt. Duidelijkheid gaat boven kortheid van je query.
  2. Alle 'SQL-woordjes' zoals SELECT, FROM, WHERE, etc. in hoofdletters. Ook functies zoals ROUND, SUM etc zijn het makkelijkst te herkennen als ze in hoofdletter staan.
  3. Spring in zodat het overzichtelijk wordt en de query netjes uitlijnt.

Gelukkig zijn er ook (online) tools dit automatisch voor je kunnen doen. Hier voer je een draak in en de tool zorgt voor een stuk vriendelijkere ogende query terug krijgt. Bijvoorbeeld: http://www.dpriver.com/pp/sqlformat.htm

2 | Documentatie

Bij het opstellen van ingewikkeldere query's komt wat puzzelwerk kijken. Welke stappen daarbij zijn genomen is niet direct terug te lezen in de query. Zet die daarom in een stukje documentatie. Documentatie hoeft geen uitgebreid boekwerk te zijn, maar kan direct in de SQL toegevoegd worden. Begin je commentaar met -- en deze zal bij het uitvoeren worden genegeerd. Zet boven elke query die je maakt wat hij doet en natuurlijk waar de valkuilen zitten. Besteed daarbij extra aandacht aan subquery's; deze voegen vaak extra complexiteit toe die uitleg behoeft.

3 | Beestje bij zijn naam noemen

Tabelnamen kunnen nogal eens lang en cryptische zijn. Om deze niet steeds in te typen kun je een alias gebruiken van één enkele letter. In plaats daarvan kan een alias ook een korte naam of afkorting zijn. Ook hierbij geldt weer: duidelijkheid gaat boven de kortheid van je query!

4 | Verdeel en heers

Soms kan het handig zijn om het probleem in meerdere stukjes te knippen. Bijvoorbeeld bij het combineren/joinen van veel tabellen en het filteren van de gewenste gegevens. Views kunnen daarbij een perfecte tussenstap zijn.

Wil je zelf leren hoe je aliasses kunt gebruiken, subquery's, joins en views kunt maken? Volg dan onze SQL Basis-training!