Learnit Training

Projectmanagement: het belang van goede communicatie

Een cruciale factor voor het laten slagen van (ICT) projecten is goede communicatie. Door de sociale dynamiek in teams te onderkennen en extra aandacht aan communicatie te besteden, kun je als projectleider meer vat krijgen op de menselijke factor en wordt alles beter afgestemd met de betrokken stakeholders.

Niemand zal ontkennen dat organisaties er doorgaans alles aan doen projecten succesvol te laten verlopen en af te ronden. Maar deze maatregelen blijken in de praktijk vaak onvoldoende te werken. Projectmanagers besteden bijvoorbeeld veel tijd en aanzienlijke middelen aan het uit (laten) voeren van plan- en controleprotocollen, maar laten de sociale dynamiek van het team nogal eens buiten beschouwing. Hebben mensen het naar hun zin? Communiceren ze met elkaar? Vinden ze de uit te voeren taak zinvol?

Wisselwerking

Voor een projectmanager is het cruciaal inzicht te hebben in (het gebrek aan) motivering van de betrokkenen, mee te werken aan het project en de beoogde resultaten, maar ook de bijbehorende obstakels te kennen. Hier komt het belang van interne communicatie naar voren. Met interne communicatie organiseer je wisselwerking tussen de verschillende communicatoren in een project of verandering, waardoor zij inzicht krijgen in elkaars motivaties en belemmeringen. Wanneer men deze inzichten met elkaar deelt en bereid is om met die inzichten rekening te houden in de realisatie, kan een project tot een succes gemaakt worden.

Op tijd, blij en binnen budget

Learnit Training biedt je trainingen aan gericht op jóúw praktijk, waar je de basismethoden- en technieken krijgt aangereikt om structuur in jouw projecten aan te brengen en leiding te geven aan resultaat én proces. Voor het gehele proces en projectmedewerkers raden wij onze training Projectmanagement aan, voor leiders van projecten de training Projectleiderschap. Met de nieuwe (communicatieve) inzichten zul je in staat zijn jouw projecten en team proactief te sturen en op tijd binnen budget op te leveren.