Wat is een intervisie?

Een intervisie is een krachtige vorm van communicatie die ingezet wordt om van en mét elkaar te leren. Samen met je vakgenoten beter worden in je werk, dat is kort gezegd waar het omdraait binnen de intervisiemethode. Een intervisie is een vorm van kennisontwikkeling binnen een kleine groep professionals. Tijdens zo’n intervisie brengt elk individu binnen de groep een casus in om tot een eigen oordeel of uitspraak te komen of om juist tot nieuwe inzichten over jezelf te komen. Ben jij advocaat en wil jij graag weten hoe een intervisie er voor jou en je vakgenoten uitziet? Lees dan deze blog en kom er daarnaast achter wat de eisen zijn voor een intervisie training in 2020.

Intervisie binnen de advocatuur

Bij intervisie staan één of meerdere dilemma’s over het functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening centraal. Een voorbeeld van een dilemma kan zijn: “Hoe ga ik om met een cliënt die me dwingt om de gedragsregels te overtreden?” of “Hoe ga ik om met uren druk?” Dergelijke vragen lenen zich uitstekend voor een intervisie. Het gaat er vooral om dat er casussen worden ingebracht met betrekking tot het persoonlijk functioneren, het draait niet om vakinhoudelijke vragen. Het belangrijkste doel van intervisie is het creëren van bewustwording van je eigen houding en gedrag. Een aantal voorbeelden van thema’s die vaak worden aangehaald tijdens een intervisie gericht op advocaten zijn:

 • Belangenverstrengeling;
 • Integriteit;
 • Verwachtingsmanagement;
 • Urendruk;
 • Financiële zaken.

Intervisie in de praktijk

Hieronder zie je de regels die Learnit hanteert voor een intervisie, uiteraard zijn deze regels conform de richtlijnen van de Orde:

 • De intervisie vindt plaats in een groep van ten minste 3 tot maximaal 10 deelnemers.
 • Alle deelnemers zijn werkzaam binnen hetzelfde rechtsgebied.
 • Alle deelnemers en de bevoegde gespreksleider zijn fysiek of online aanwezig bij de intervisie.*
 • De gespreksleider bevestigt de deelname van elk individu.
 • Voor zowel de gespreksleider als de deelnemers geldt een geheimhoudingsplicht met betrekking tot informatie en casussen die aan bod komen tijdens de intervisie.
 • Iedere deelnemer brengt in ieder geval één dilemma of casus in met betrekking tot eigen functioneren, praktijkvoering of praktijkuitoefening.
 • Een intervisie bestaat uit 1 sessie van 4 aaneengesloten uren en vindt plaats onder begeleiding van Learnit. Een volledige sessie vindt meestal plaats tussen 10:00-15:00.*

*Deze vereisten zijn aangepast voor het jaar 2020 in verband met COVID-19.

Aangepaste intervisie regeling 2020

Sinds 1 maart 2020 is het verplicht voor advocaten om deel te nemen aan een zogenoemde vorm van ‘gestructureerde feedback’. Intervisie behoort tot een van de drie mogelijkheden om gestructureerde feedback te ontvangen. Artikel 14 van de Regeling op de advocatuur onderschrijft het belang van intervisie voor advocaten. Vanwege COVID-19 zijn de regels omtrent het volgen van de intervisie training voor dit jaar versoepelt:

 • Een intervisiebijeenkomst mag in 2020 online plaatsvinden, normaliter is fysieke aanwezigheid verplicht.
 • Het aantal uur dat voor een intervisie staat, is verlaagt van 8 naar 4 uur per jaar.

Intervisietraining van Learnit

Learnit biedt twee verschillende trainingsmogelijkheden voor intervisie aan. Allereerst kunnen wij klassikaal een intervisie verzorgen voor jouw bedrijf met een bevoegd gespreksleider; incompany, op een locatie van ons of juist online. Voor meer informatie over deze mogelijkheid klik hier. Wil je liever zelf een bedrijfsintervisie leiden? Ook hiervoor biedt Learnit een trainingsmogelijkheid aan. In onze tweedaagse training Intervisie: mét en ván elkaar leren, wordt jij klaargestoomd om je eigen intervisie te kunnen leiden. Deze training bieden wij zowel fysiek als online aan. Klik op de buttons rechts om meer te ontdekken over intervisie of om gelijk een offerte aan te vragen voor jouw bedrijf.