Elke deelnemer gedraagt zich anders tijdens trainingen, de één kan niet stilzitten en wiebelt voortdurend op de stoel terwijl een ander veel denktijd nodig heeft en daardoor niet meteen kan antwoorden. De psycholoog Howerd Gardner heeft daarom de theorie van Meervoudige Intelligentie bedacht, waarmee hij afstapt van het gebruikelijke denken over intelligentie en meer aandacht richt tot de verschillen tussen deelnemers en hun individuele leerbehoeften.

Intelligentie wordt door Gardner gedefinieerd als: “het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken”. We gaan uit van het idee dat menselijke vermogens verder gaan dan lezen, schrijven en rekenen. Tijdens een training moet je dan ook aandacht besteden aan andere capaciteiten. Door deelnemers aan te sporen een reeks verschillende talenten/intelligenties te ontwikkelen door het aanbieden van verschillende werkvormen, zorg je ervoor dat de training een plek is waar iedereen kan leren of uitgedaagd wordt. Meervoudige Intelligentie houdt dus in dat een trainer een brede ontwikkeling stimuleert waarbij deelnemers eigen voorkeuren en de voorkeuren van anderen leren kennen.

De 8 intelligenties van Gardner

  • Verbaal-linguïstisch: Gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica;
  • Muzikaal-ritmisch: Gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritme vast, koppeling van emoties en geluid, goed geheugen voor muziek;
  • Intrapersoonlijk: Zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen;
  • Interpersoonlijk: Begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat te motiveren, sterk vermogen tot empathie;
  • Lichamelijk-motorisch: Sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen;
  • Visueel-ruimtelijk: Goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren;
  • Logisch-Mathematisch: Logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren;
  • Naturalistisch-ecologisch: Belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

Training Train de trainer

Wil jij graag jouw kennis over trainen bijspijkeren of ben jij nieuw op dat gebied maar wel erg geïnteresseerd? Dan is de training Train de trainer iets voor jou! Tijdens onze 3-daagse training ’Train de trainer’ werken we aan je persoonlijke stijl als trainer en besteden we aandacht aan het opzetten van een goede training, van voorbereiding tot evaluatie. Klik hier voor meer informatie over de training of om je direct in te schrijven.