Learnit Training

Wat kan ik met PRINCE2?

Ja, de wereld projectificeert: steeds meer organisaties werken met projecten. Voor jou betekent dit dat kennis hebben over hoe je een succesvol project voorbereidt, inricht en uitvoert niet meer vrijblijvend is, maar een voorwaardelijke investering in jezelf.

Het woord project valt regelmatig, maar is er wel echt sprake van een project? Zijn de randvoorwaarden om er een succes van te maken wel ingevuld? En – niet in de laatste plaats – weet je er voldoende van om je rol te spelen en andere belanghebbenden te betrekken en te adviseren over hun rol?

Hoewel projecten van alle tijden zijn, valt het me op dat er in veel organisaties nog wel ruimte voor verbetering is. Er starten nog steeds projecten zonder een goede zakelijke rechtvaardiging. Bewust sturen op risico en baten is op nog te veel plaatsen een ondergeschoven kindje; we geven geld uit maar staan weinig tot niet stil bij de opbrengst – en wat die opbrengst bedreigt.

Focus en snelheid

Het projectenspel wordt daarnaast gekenmerkt door tijdelijk werkende overeenkomsten tussen mensen in en tussen organisaties. Dat betekent wel dat je dit type overeenkomsten moet aangaan en afsluiten. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in meer agile werken. Dat biedt focus en snelheid. Het belangrijkste is echter dat je goed samenwerkt. Daar valt zeker nog winst te halen.

Een ander punt van zorg is de mate waarin projectmatig werken verankerd is in organisaties. Anders gezegd: hoe doen we hier eigenlijk projecten én hebben we een gemeenschappelijk en gedragen antwoord op die vraag? Een vaag antwoord verhult dat er op dit punt weinig substantieels is geregeld en dat maakt samenwerken extra lastig.

In die geprojectificeerde wereld zien we dat veranderingen aan de orde van de dag zijn. Er is steeds minder ruimte voor de spreekwoordelijke “automatische piloot”. Leren onderdeel van het werk maken in projecten waarin we met nieuwe, onbekende vraagstukken aan de slag gaan, lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar dan moet je wel durven leren en dit proces bewust onderdeel durven maken van de projectlevenscyclus.

Strak keurslijf

PRINCE2 is een best management practice-methodiek die voortdurend wordt aangepast aan de veranderingen in het projectendomein. Veel mensen vinden PRINCE2 een strak keurslijf dat niet meer past binnen de projecten van vandaag. Als ik kijk naar de zeven principes en de vertaling ervan in processen en thema’s, dan wordt het nog lastig om aan te tonen dat het allemaal ouderwets en te zwaar op de hand is.

Mij valt op dat de mensen die de meeste weerstand vertonen bij de methode er het minst van begrijpen. Volgens mij biedt de methode je een raamwerk aan. Ze stelt je vragen en laat steeds weer zien dat succesvolle projecten worden gedaan door handelende mensen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen, kiezen en anderen meenemen in de onderneming die een project heet. Als je vanuit die optiek naar PRINCE2 kijkt, valt er nog genoeg te ervaren en te leren.

Gratis webinar terugkijken

Wil je meer weten? Kijk dan het webinar van 30 januari terug 2020.

Dit kan via deze link.