Het zijn drie veelgehoorde termen in het bedrijfsleven: training, intervisie en coaching. Als leidinggevende zijn het drie belangrijke instrumenten die je kunt gebruiken om jezelf en medewerkers verder te ontwikkelen. Wat je wanneer inzet als middel om te binden en ontwikkelen, is bepalend voor het succes. Gaat het enkel om de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden of wil je het hele team structureel verder laten professionaliseren?

Over (team)coaching

Als de nadruk op individuele ontwikkeling of gedragsverandering binnen een team ligt, is coaching het beste middel. Een coach kan individuele medewerkers of het team helpen om anders naar zichzelf en hun positie binnen de organisatie te kijken. En om ander gedrag aan te leren, dat positief bijdraagt aan de processen van het bedrijf en de professionele ontwikkeling van de medewerker. Coaching is toegespitst op de specifieke competenties die vereist worden in de functie en sluit aan op het ontwikkelingstempo van de medewerker. Coachen is geen advies. Wat je doet als coach is de onderstroom blootleggen en de ander stimuleren verantwoordelijkheid te nemen over zijn eigen ontwikkeling. Door een spiegel voor te houden, te confronteren vanuit verbinding, zet je de ander of het team in beweging. Het resultaat staat altijd voorop. De oefeningen en reflecties stimuleren om te experimenteren met nieuw gedrag. Er is veel ruimte voor oefening en feedback op maat.

Wat is intervisie?

Intervisie is een krachtig instrument om reflectie te stimuleren. In de basis gaat het erom dat collega´s of professionals ervaringen en gedachten met elkaar delen. Samen werken ze toe naar reflectie op dit gedrag, aanpassingen van het gedrag en het verbeteren van hun eigen professionaliteit. Intervisie verschilt van coaching door de structuur. Een bijeenkomst gaat via een vast stramien. Dit geeft houvast en zorgt ervoor dat je binnen een bepaalde tijd verdieping bereikt. Vanuit gelijkwaardigheid diep je met elkaar een casus uit en reflecteer je stroomlijnen van intervisiebijeenkomsten, kunnen tips worden gegeven voor waardevolle werkvormen en kunnen indien gewenst intervisiebijeenkomsten worden begeleid in de opstartfase. Natuurlijk is het uiteindelijke doel dit zelf vorm te geven met elkaar.

Trainen

Een training is in de meeste gevallen gericht op ontwikkeling van specifieke vaardigheden van medewerkers (al dan niet binnen een team). Bij Learnit vind je een groot aanbod trainingen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, leidinggeven of ict. Tijdens onze trainingen richten wij ons naast het concrete gedrag ook op de achtergrond van het gedrag: waar komt het vandaag, welke overtuiging leidt tot dit gedrag en hoe belemmert dit eventueel nieuw gedrag. Aan de hand van oefeningen die voortkomen uit waardevolle en bewezen modellen, ervaren deelnemers bij ons de kracht van nieuwe vaardigheden. Het eindresultaat leidt tot meer handvatten en kennis over de do's en don'ts van de nieuwe vaardigheden.

Wanneer zet je wat in?

Welk instrument (coaching, intervisie of training) je wanneer inzet, hangt af van de volgende factoren:

  1. Hardnekkigheid probleemsituatie
  2. Wat er al geprobeerd is
  3. Hoeveel tijd er te besteden is
  4. Waar je belang aan hecht in de organisatie
  5. Wat op de voorgrond meespeelt en hoe hoog de nood is
  6. Of het nieuw aan te leren gedrag is of oud gedrag wat afgeleerd moet worden
  7. Wat wij adviseren nadat we jouw verhaal gehoord hebben

Het is niet altijd even makkelijk om te bepalen of training, intervisie of coaching het best bij je past. Gelukkig kunnen onze opleidingsadviseurs je helpen een goede beslissing te maken. Bel ons op 020-6369179 of mail ons op info@learnit.nl voor meer informatie en wij zullen je helpen: