Cursuswijzer

Je gegevens (optioneel)


Weet je waar jouw werkbladen blijven als je ze opslaat? Oftewel, begrijp je de mapstructuur van Windows?

Kun je gegevens (getallen en tekst) invoeren in Excel?

Kun je eenvoudige formules maken? (bv. =B3/B2 en werken met de autosomknop?)

Kun je tekst in een cel verticaal weergeven?

Kun je een grafiek maken?

Kun je cellen absoluut maken (soms beter bekend als de $-tekens)?

Kun je een eenvoudige macro maken en gebruiken?

Kun je een draaitabel maken?

Kun je werken met verticaal zoeken?

Kun je een filter instellen?

Kun je werken met de functies: OF, ALS, EN?

Kun je rekenen met datums en tijden?

Ken je de financiële (bedrijfseconomische) mogelijkheden van Excel?

Kun je functies nesten (d.w.z. functies in functies maken)?

Kun je efficiënt werken met grote lijsten gegevens?

Kun je subtotalen maken?

Kun je werken met doelzoeken en oplosser?

Kun je werken met scenario's?

Kun je macro's aanpassen?

Kun je zelf een functie maken?