Learnit Training

De Missie van Learnit Training

Het leveren van kwaliteitstrainingen

Wie een training volgt bij Learnit wil groeien in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan gelden voor een cursist, maar ook voor de organisatie in zijn geheel. Om dit te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen hoog ligt. Zeggen dat de kwaliteit goed is, is één ding: het bewijzen is iets anders. Daarom hebben wij een systeem dat klanten een goede kwaliteit garandeert: De kwaliteitsgarantie. Deze garantie houdt in dat een deelnemer die een training bij Learnit heeft gevolgd en ontevreden is over de behaalde resultaten, de training kosteloos nog een keer mag doen in een door Learnit geplande training.

Learnit streeft continu naar een optimale vorm van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitswaarborging, zodat de training voldoet aan je verwachtingen. Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een aantal onderdelen:

  • CEDEO-certificering
  • Actief lid van NVO2
  • Zorgvuldige selectie van trainers: opgeleid, ervaren en enthousiast
  • Duidelijke didactische overtuiging
  • Goede leermiddelen
  • Goed trainingsmateriaal dat in de praktijk is beproefd
  • Een evaluatie van de gevolgde trainingen
  • Mogelijkheid om terugkomdagen in te plannen
  • Klachten worden adequaat behandeld, voor zover mogelijk naar tevredenheid van de deelnemer

Groepsgrootte

Om de kwaliteit van de training te kunnen garanderen adviseren we voor de training een maximum groepsgrootte van acht deelnemers. Zo blijft er voldoende individuele aandacht per deelnemer, waardoor de persoonlijke leerdoelen beter behaald kunnen worden.

Lesmethodiek

Wij maken in onze trainingen gebruik van de leercirkel van Kolb. Dit houdt in dat wij in ons programma afwisselen tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het programma goed aan op alle type cursisten (van dromer tot pragmaticus, van denker tot doener). Er zit veel actie in onze trainingen, zodat de cursisten daadwerkelijk ervaren wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. De cirkel van invloed (Covey) gebruiken wij hiervoor als illustratie. In onze trainingen nodigen wij de deelnemers continue uit te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en de deelnemer zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.