Financieel management en IFRS

Het zijn maar vier letters, IFRS, maar met een hele nieuwe wereld aan regelgeving er achter. Regelgeving en boekhouden zijn al van oudsher elkaars verlengstuk; geen boekhouden zonder regels. Je zou bijna kunnen stellen, dat het zo oud is als de weg naar Rome. Velen weten niet dat die regels door een 15e eeuwse Italiaanse wiskundige, die ook nog eens op de weg naar Rome leefde, zijn bedacht. Hij had wiskundige regels bedacht om in eerste instantie boekhoudkundige vastlegging van financiële cijfers op een systematische manier te kunnen vastleggen. Eeuwenlang zijn die regels vrijwel onveranderd gebleven. Kennelijk was het boekhoudkundig systeem zo waterdicht, dat er ook geen behoefte was om aan die regels te tornen.

Waardoor is IFRS ontstaan?

Maar de financiële wereld is in de 21e eeuw drastisch aan het veranderen. We herinneren ons vast nog wel alle schandalen die zich hebben afgespeeld bij de banken en verzekeringsmaatschappijen van naam. En eigenlijk was één van de hoofdoorzaken voor het ontstaan van deze schandalen de klassieke boekhoudregels die aanleiding hebben gegeven om financiële informatie te vertekenen en in sommige gevallen ook te manipuleren. Deze grote schandalen hebben het denken over de houdbaarheid van de middeleeuwse boekhoudregels in stroomversnelling gebracht en grote internationale accountantorganisaties zijn met voorstellen gekomen om tot een geheel ander stelsel van regelgeving voor verslaglegging in de boekhouding te komen. Deze nieuw geïntroduceerde standaard regels worden uitgegeven onder de naam IFRS, de afkorting die staat voor International Financial Reporting Standard.

Voor wie geldt IFRS?

IFRS wordt uitgegeven en onderhouden door International Accounting Standards Board en de erin opgenomen regels omschrijven zeer nauwkeurig hoe boekhouders de boekhoudrekeningen moeten onderhouden en erover moeten rapporteren. IFRS wordt tegenwoordig alom aanvaard als de gemeenschappelijke boekhoudkundige taal, waardoor het zakendoen en de financiële rapportages van bedrijf tot bedrijf en van land tot land kan worden begrepen. In Nederland is IFRS inmiddels de standaard voor grote beursgenoteerde bedrijven. Alle andere bedrijven mogen nog vrijwillig kiezen voor deze IFRS-standaard of voor de regelgeving zoals deze in de Nederlandse wet is vastgelegd.

Training financieel management

Voor iedereen die in het bedrijf verantwoordelijk is voor het financiële management en alle afgeleiden daarvan, is het heel verstandig om kennis te nemen van deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiële regelgeving. In enkele van de financiële trainingenbij Learnit Training wordt ook aandacht besteed aan de consequenties van het invoeren van IFRS. Wat het nog interessanter maakt om deel te nemen aan deze trainingen is dat de deelnemers ook onderling ervaringen kunnen uitwisselen op het gebied van IFRS. En natuurlijk alles onder begeleiding van een ervaren trainer.