Learnit Training
« Terug naar alle thema's

Trainingen Financieel management

Zakelijk succes is grotendeels het gevolg van weloverwogen keuzes, het goed beheren van de financiën en het doen van juiste investeringen. Kortom: praktische kennis en inzicht op het gebied van financieel management dragen bij aan een goede behartiging van de belangen van je organisatie én medewerkers. Tijdens onze financiële trainingen komen de belangrijkste bedrijfskundige en financiële aspecten aan bod.

[link]

Laat je opleidingsbudget niet verloren gaan!

2020 is voor ons allemaal een jaar geweest waarin we ons veel hebben moeten aanpassen, in zowel ons persoonlijk leven als op de werkvloer. Werken op kantoor was ineens niet meer mogelijk door COVID-19 en thuis werken werd de nieuwe norm voor veel mensen. Ondanks snelle aanpassingen van zowel werkgevers als werknemers om het werk te kunnen blijven voortzetten, zullen sommige ontwikkelingen op de werkvloer dit jaar op een laag pitje zijn komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan cursussen, trainingen of opleidingen van werknemers.

Wist je dat veel organisaties een bepaald opleidingsbudget voor hun werknemers reserveren elk jaar? Dit is namelijk vastgelegd in veel CAO’s. Nu is het volkomen begrijpelijk dat zowel jij als je werkgever dit jaar door alle hectiek rondom COVID-19 niet veel aandacht hebben besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Des te belangrijker is het om nu voor jezelf na te denken hoe jij je verder kan ontwikkelen op de werkvloer. Wilde je je eigen communicatievaardigheden altijd al verbeteren? Of kunnen jouw Excel vaardigheden wel een oppepper gebruiken? Dan is dit hét moment om nog snel even op onderzoek uit te gaan en een training of cursus te vinden die aansluit bij jouw leerdoelen. Als je dit nu nog doet, hoef je niet in het budget van volgend jaar te snijden!

Lees hieronder 3 tips om het maximale uit jouw opleidingsbudget te halen:

1. Overleg met collega’s. Overleg van te voren met collega’s over vaardigheden die belangrijk zijn voor jouw afdelingen. Misschien heb je zelf nog geen idee waarin je je verder wil ontwikkelen, maar zijn er wel bepaalde aandachtspunten die jouw afdelingen vooruit zouden kunnen helpen. Is er bijvoorbeeld niemand op de afdelingen te vinden die met Power BI kan omgaan? Misschien is dit dan een mooie kans voor jou! Klik hier om het cursusoverzicht van Learnit te bekijken en inspiratie op te doen.

2. Groepstrainingen. Behalve een training waarbij je alleen focust op jouw individuele vaardigheden, kan een groepstraining voor zowel werkgever als werknemers ook van grote meerwaarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan een intervisie training waarbij afdelingen elkaar beter leren kennen en waarbij er wordt gestreefd naar betere communicatie en persoonlijke groei van alle werknemers met behulp van een bevoegd gespreksleider. Voor meer informatie over een intervisie training, klik hier.

3. Nascholing voor 2021. Wist je dat jouw opleidingsbudget van dit jaar verloren zal gaan als je hier niet op tijd gebruik van maakt? Dit zou natuurlijk zonde zijn! Een mogelijke oplossing hiervoor is om je alvast in te schrijven voor een training of cursus, zodat deze dit jaar nog gefactureerd kan worden aan je organisatie. Nu kan het echter ook zo zijn dat je er nog niet helemaal uit bent welke training het beste aansluit op jouw wensen of behoeftes. In zo’n geval kan een strippenkaart van Learnit uitkomst bieden. Met de Learnit strippenkaart kan jouw organisatie voordelig en flexibel trainingsdagen inkopen tegen een vast tarief. Klik hier voor meer informatie over de Learnit strippenkaarten.

Learnit strippenkaart actieweken

Om persoonlijke groei te stimuleren en bedrijven te steunen in deze hectische periode, introduceert Learnit de jaarbudget kortingsweken. Tot en met het einde van het jaar bieden wij een korting van 10% op de Learnit Strippenkaarten aan. Hierdoor kan Learnit de volgende strippenkaarten aanbieden tegen een gereduceerd tarief:

  • De rode strippenkaart: met deze strippenkaart kun je zowel Office als basis webdesign trainingsdagen inkopen.
  • De blauwe strippenkaart: met deze strippenkaart kun je communicatie- en management trainingen inkopen.

Beide strippenkaarten zijn verkrijgbaar in de varianten: 10 dagen, 20 dagen of 50 dagen. Waarbij 1 strip gelijk staat aan 1 trainingsdag. Kort uitgelegd: een strippenkaart geeft jou en je collega’s de mogelijkheid om een jaar lang trainingen naar keuze te volgen, zonder dat je te maken hebt met tussentijdse prijsverhogingen en zonder dat je van te voren specifiek naar trainingen hoeft te kijken. Ideaal dus voor werknemers die er nog niet helemaal uit zijn wat voor training ze willen volgen, maar nog wel opleidingsbudget over hebben! Wil je toch liever eerst de mogelijkheden bespreken of navragen welke trainingen uit ons aanbod precies binnen de strippenkaarten vallen? Neem dan contact op met ons door te bellen naar + 31 20 6369179 of klik hier.

[link]

Financieel management en IFRS

Het zijn maar vier letters, IFRS, maar met een hele nieuwe wereld aan regelgeving er achter. Regelgeving en boekhouden zijn al van oudsher elkaars verlengstuk; geen boekhouden zonder regels. Je zou bijna kunnen stellen, dat het zo oud is als de weg naar Rome. Velen weten niet dat die regels door een 15e eeuwse Italiaanse wiskundige, die ook nog eens op de weg naar Rome leefde, zijn bedacht. Hij had wiskundige regels bedacht om in eerste instantie boekhoudkundige vastlegging van financiële cijfers op een systematische manier te kunnen vastleggen. Eeuwenlang zijn die regels vrijwel onveranderd gebleven. Kennelijk was het boekhoudkundig systeem zo waterdicht, dat er ook geen behoefte was om aan die regels te tornen.

Maar de financiële wereld is in de 21e eeuw drastisch aan het veranderen. We herinneren ons vast nog wel alle schandalen die zich hebben afgespeeld bij de banken en verzekeringsmaatschappijen van naam. En eigenlijk was één van de hoofdoorzaken voor het ontstaan van deze schandalen de klassieke boekhoudregels die aanleiding hebben gegeven om financiële informatie te vertekenen en in sommige gevallen ook te manipuleren. Deze grote schandalen hebben het denken over de houdbaarheid van de middeleeuwse boekhoudregels in stroomversnelling gebracht en grote internationale accountantorganisaties zijn met voorstellen gekomen om tot een geheel ander stelsel van regelgeving voor verslaglegging in de boekhouding te komen. Deze nieuw geïntroduceerde standaard regels worden uitgegeven onder de naam IFRS, de afkorting die staat voor International Financial Reporting Standard.

IFRS wordt uitgegeven en onderhouden door International Accounting Standards Board en de erin opgenomen regels omschrijven zeer nauwkeurig hoe boekhouders de boekhoudrekeningen moeten onderhouden en erover moeten rapporteren. IFRS wordt tegenwoordig alom aanvaard als de gemeenschappelijke boekhoudkundige taal, waardoor het zakendoen en de financiële rapportages van bedrijf tot bedrijf en van land tot land kan worden begrepen. In Nederland is IFRS inmiddels de standaard voor grote beursgenoteerde bedrijven. Alle andere bedrijven mogen nog vrijwillig kiezen voor deze IFRS-standaard of voor de regelgeving zoals deze in de Nederlandse wet is vastgelegd.

Voor iedereen die in het bedrijf verantwoordelijk is voor het financiële management en alle afgeleiden daarvan, is het heel verstandig om kennis te nemen van deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiële regelgeving. In enkele van de financiële trainingen bij Learnit Training wordt ook aandacht besteed aan de consequenties van het invoeren van IFRS. Wat het nog interessanter maakt om deel te nemen aan deze trainingen is dat de deelnemers ook onderling ervaringen kunnen uitwisselen op het gebied van IFRS. En natuurlijk alles onder begeleiding van een ervaren trainer.

[link]

Kaplan en Norton, de cijferkrakers

Eigenlijk realiseren we het ons nog niet goed. En als ik wel eens gewoon zo in een groep ongenuanceerd roep: "Ja. Het draait in een bedrijf uiteindelijk allemaal om de cijfers” is de kans groot dat het merendeel dan alleen maar aan de centjes zit te denken, de financiële cijfers. Want dat vinden we eigenlijk allemaal wel toch?

Tot een aantal jaren geleden konden we die stelling nog wel hard maken. De tijden waren toen wel even wat anders dan vandaag de dag en het sturen op geld was destijds, vanuit een heleboel opzichten, de belangrijkste dagtaak van de allerhoogste leiding. Niet op de laatste plaats omdat de aandeelhouders dat gewoon van de directies eisten; er moest gewoon voldoende rendement gemaakt worden om bevredigende dividenden uit te keren. Zo simpel lagen toen die feiten.

De ongelukken en schandalen in bedrijven van naam kennen we inmiddels ook. Je teveel blind staren op de hopen geld die verdiend moeten worden is maar erg eenzijdig en leidt af van alle andere belangrijke zaken. Een bedrijf, een organisatie, instituut of verenging is namelijk méér dan geld alleen. Er werken mensen, er zijn andere betrokkenen en die willen ook allemaal hun aandeel en zij hebben allemaal successievelijk hun stem laten horen en een plaatsje gekregen in de rij van betrokkenen die in het resultaat willen meedelen. Maar niet in geld. Nee in tevredenheid, in zekerheid, in een schone omgeving en alles wat zich bondig laat pakken in de slogan "People, planet, profit."

Maar maak dat allemaal maar eens meetbaar. Daar zijn echt ontzettend veel pogingen voor ondernomen. Daar kan ik wel tien blogs mee vullen om dat uit de doeken te doen. maar ik licht er gewoon eentje uit, die vooralsnog de tand des tijds heeft doorstaan en wel de methode van de Balance Score Card. Wij hebben die methode te danken aan de grondleggers ervan, de heren Kaplan en Norton. Zij hadden al lang bedacht dat het sturen op geld alleen niet het enige kan zijn waarop de prestatie van een organisatie kan worden beoordeeld. Hun filosofie over de financiële cijfers was eigenlijk heel simpel, maar daarom heel geraffineerd. Hun vondst was dat ze de financiële resultaten niet op het hoogste niveau plaatsen, maar in een horizontaal verband met drie andere deelgebieden in een bedrijf, namelijk de commercie, de HRM en de processen.

Door dus af te stappen van een soort hiërarchische constructie, waarbij het financieel resultaat uiteindelijk de bekroning vormt, werden alle genoemde aandachtgebieden op één lijn gesteld met het financiële resultaat. En de verbanden brachten ze aan door in elk aandachtsgebied een stel samenhangende kengetallen te benoemen die als een soort communicerend vat het totale verhaal van de prestatie van de onderneming vertelt. Vandaar hun naam Balance Score Card, een overzicht van kengetallen die op een evenwichtige manier met elkaar zijn gebracht en zodoende allemaal onder invloed staan van dezelfde beslissingen, die de leiding van het bedrijf neemt.

De hele kunst is die evenwichtigheid tussen de kengetallen te vinden. Dat kost even wat studietijd, maar dat is gelijk dubbele winst, omdat het de leiding dwingt goed na te denken over de onderlinge samenhang der dingen. Inmiddels is één directe samenhang in de dienstverlenende sfeer wel algemeen onderkend en dat is de directe relatie tussen de hoogte van de medewerkerstevredenheid en de hoogte van de klanttevredenheid. Je ziet het zo voor je toch? Sta maar eens aan een loket met een humeurige medewerker. Ik denk dat het gros van de klanten daar ook niet blij van worden. Dus dat zal direct blijken uit de kengetallen op de Balanced Score Card van die dienstverlener. En met een beetje fantasie zien we dan ook wel de directie relatie tussen de hoogte van de klanttevredenheid van de ontwikkeling van de omzet. Reken maar als die humeurige medewerker daar te lang blijft zitten, dat klanten dan vanzelf wegblijven en kijk, daar verdampt dan de omzet.

Een beetje simpel gesteld allemaal, maar toch, zo werkt wél de Balanced Score Card. Bedrijfseconomen zijn steeds verder gegaan met het uitspitten van de vier onderdelen van de Balanced Score Card. Allemaal om steeds meer grip te kunnen krijgen op de gang van zaken binnen een bedrijf. Interessant is dat ze ook door onderzoek in staat zijn geweest om normen vast te stellen, zodat we als verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering enige houvast hebben. Vaak liggen deze normen vast in kengetallen of kritische prestatie indicatoren.

Kijk maar eens naar de inhoudsopgave van alle financiële modules bij Learnit Training. Je zal een aantal begrippen die hier in deze blog staan opgesomd al direct kunnen terugvinden. De essentie is dan ook dat de trainer van Learnit samen met jou praktisch gaat oefenen om de taal van de Balanced Score Card in jouw organisaties te gaan hanteren, zodat iedereen, van deskundigen tot non-financials het over hetzelfde gaan hebben. En dat is de voorwaarde voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.