Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is een persoon die door de overheid is bevoegd om een strafbaar feit te onderzoeken. Ze mogen hierbij iemands identiteit controleren, iemand aanhouden, een proces verbaal opstellen en een boete uitschrijven. Boa’s zijn terug te vinden in veel verschillende werkvelden, zo zijn leerplichtambtenaren, jachtopzichters, stadswachten en milieu-inspecteurs allemaal voorbeelden van beroepen waarbij mensen de Boa bevoegdheid kunnen of moeten hebben.

Zeer regelmatig komt in het nieuws naar voren dat Boa’s worden lastiggevallen, bedreigd of zelfs fysiek worden aangevallen. Het bekendste geval is wellicht de agressie die dagelijks tegen conducteurs plaatsvindt. Uit een recent onderzoek van de BOA bond bleek dat er elke dag maar liefst één NS boa te maken heeft met agressie. Ook zien we regelmatig in het nieuws voorbij komen dat Boa’s die de corona maatregelen proberen te handhaven te maken krijgen met agressie en dat de agressie zelfs sterk toegenomen is sinds de aangescherpte maatregelen van kracht zijn.

Dit alles vraagt om meer steun voor de Boa’s. Het is belangrijk dat ze zich weten te weren tegen de toenemende agressie en dat ze zowel mentaal als fysiek overeind blijven staan, om hun belangrijke werk succesvol uit te (blijven) oefenen. Learnit erkend dit probleem en wil graag meedenken over oplossingen: hoe maken we het Boa’s gemakkelijker tijdens hun zware werk?

Training Omgaan met agressie binnen overheid/handhaving

Samen met een team van experts heeft Learnit een nieuwe training ontwikkeld: Omgaan met agressie binnen overheid/handhaving. In de training wordt aandacht besteed aan het de-escaleren van (verbaal) agressieve en gewelddadige situaties, zodat handhavers op een juiste manier kunnen interveniëren in het gedrag van de gebruikers van de buitenruimte. De training behandelt meerdere bewezen technieken, die er allemaal voor moeten zorgen dat jij als Boa steviger in je schoenen komt te staan. Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!